https://imgix.femina.dk/media/websites/mama/baby/2015/juli/babyholderhaand612.jpg
Familieliv

Sådan sikrer du dit barn retten til begge sine forældre

22. juli 2015
af Redaktionen
Foto: Panterstock
At gå fra hinanden er aldrig en sjov oplevelse, og hvis I har børn sammen bliver en svær situation endnu sværere. Uanset om I skilles på god fod eller ej, kan det skabe en vis tryghed at have en samværsaftale. Den er med til at sikre jeres begges ret til at se jeres barn - og jeres barns ret til at se jer begge!


Om forfatteren til artiklen

Simon Eklund er jurist og medstifter af online-tjenesten Legal Desk.

www.legaldesk.dk kan forbrugere selv lave deres egne juridiske dokumenter nemt og hurtigt med vejledning gennem hele forløbet.

Legal Desk tilbyder blandt andet samværsaftaler.

Når I som forældre vælger at gå fra hinanden, har det også store konsekvenser for jeres barn. I bør derfor også overveje, hvordan jeres barns hverdag skal se ud fremover.

Vi vil alle det bedste for vores børn, og barnet bør derfor gives ret til at have et forhold til begge sine forældre, medmindre der er meget tungtvejende forhold, der taler imod det.

En samværsaftale er en skriftlig aftale mellem jer som forældre, der fastsætter, hvornår I hver især har ret til at være sammen med jeres barn og dermed sikre barnets ret til begge sine forældre.

Sæt barnets behov i centrum

Når I aftaler samvær med barnet, bør fokus altid være på barnets bedste, og de behov som barnet vil have i dagligdagen.

I bør derfor overveje de praktiske forhold for barnet, barnets sociale forhold og barnets individuelle og eventuelt specielle personlige behov, når I aftaler samvær.

Overvej hvilken ordning der passer til jeres dagligdag

Samværsaftaler kan sættes sammen på mange forskelige måder, alt efter hvad der passer til jeres forhold og hverdag. Det er ikke nogen regler for, hvordan samværet med barnet skal sammensættes, så længe det ikke strider mod barnets behov.

Samværet sammensættes dog oftest som en af tre overordnede koncepter - optrapning, deleordning eller weekendsamvær.

Optrapningsordningen betyder, som navnet antyder, at samværet med samværsforælderen (den forældre som barnet ikke bor hos) starter med at være begrænset og så langsomt optrappes. Denne type for samværsordning benyttes oftest, hvor kontakten til samværsforælderen har været afbrudt i længere tid. Den bruges også til tider med helt små børn (0-3 år), hvor barnet ofte vil have et stort behov for sin mor.

Deleordning medfører, at barnet tilbringer den ene uge hos den ene forælder og herefter tilbringer den efterfølgende uge hos den anden forælder. Fordelen er således, at barnet får mulighed for at få en dagligdag med begge forælder. Det kræver dog, at de praktiske forhold tillader det, og at forældrene har et godt samarbejde.

Endelig kan man vælge weekendsamvær, hvor hver anden weekend tilbringes hos samværsforælderen, mens resten af tiden tilbringes hos bopælsforælderen. Der er mange forskellige muligheder for at tilpasse denne ordning, såsom forlænget weekendsamvær for eksempel fra torsdag til søndag eller at weekendsamværet suppleres med en ugedag i den uge, hvor der ikke er weekendsamvær.

Der er altså mange forskellige måder at sammensætte jeres samværsaftale på. Når I skal vælge den samværsordningen, der passer til jeres hverdag, er det igen vigtigt at fokusere på barnets behov og behov for stabilitet, hvilket kan ændre sig betydelig i forbindelse med, at barnet bliver ældre.

Tag højde for konflikter og forsøg at minimere risikoen

Hvad skal I så skrive i jeres samværsaftale? Der er ikke nogen krav til, hvad en samværsaftale skal indeholde, og I kan derfor selv vælge, hvordan den skal sammensættes, så den passer til lige netop jeres situation.

Det er dog en fordel, hvis I beskriver samværet og de praktiske forhold, som eksempelvis hvem der er ansvarlig for transport og lignende, så præcist som muligt, da det vil mindske risikoen for diskussioner senere. Det betyder ikke, at I ikke kan være fleksible i forhold det daglige samvær, hvis I er enige om det.

Hvis konflikter alligevel opstår...

Selv om I laver en samværsaftale sammen, er det ingen garanti for, at der ikke opstår problemer senere. Skulle det ske, at den ene af jer ikke overholder jeres samværsaftale, kan den anden forælder få hjælp fra fogedretten til at få gennemtvunget samværsaftalen, så længe fogedretten ikke vurderer at det er til fare for barnet.

Det kræver dog, at I har indgået en skriftlig samværsaftale, der indeholder en bestemmelse om, at aftalen kan "tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse". Det betyder nemlig, at I begge giver myndigheder lov til at skride ind, hvis aftalen ikke overholdes.

I skal dog være opmærksomme på, at I kun kan få fogedrettens hjælp, hvis der er tale om en ret til samvær, som bliver krænket. Det vil sige, hvis du bliver forhindret i at få samvær med dit barn. Du kan derimod ikke få assistance fra fogedretten til at gennemtvinge et samvær, hvis en af jer ikke ønsker at gøre brug af sin ret til se sit barn.

I skal være enige for at ændre jeres aftale

Mange er af den opfattelse, at man altid kan ændre en aftale om samvær. Det er dog langt fra altid tilfældet. Hvis I begge er enige om, at samværsaftalen skal ændres, kan I altid gøre det. I kan derimod ikke ændre aftalen, hvis den anden forælder er imod en ændring. Hvis I har vanskeligt ved at samarbejde, er det derfor en god idé at lave en samværsaftale, som vil kunne fungere på længere sigt.

Hvis der opstår konflikt vedrørende ændring af samværsaftalen, kan I bede Statsforvaltningen om hjælp. Statsforvaltningen kan dog kun ændre aftale om samvær, hvis børnenes forhold, der lå til grund for jeres eksisterende aftale, har ændret sig. Det kan for eksempel være børnenes alder eller trivsel.

Hvis den ene forældre ønsker at Statsforvaltningen skal ændre en samværsaftale, er det op til denne at dokumentere, at forholdene har ændret sig.

Praktikken omkring en samværsaftale

Når I er blevet enige om samværet og har lavet en skriftlig aftale, skal I begge underskrive den. Statsforvaltningen skal ikke godkende aftalen om samvær, og I behøver ikke sende en kopi af jeres aftale.

Der er heller ikke noget krav om advokat eller anden godkendelse. I bør underskrive to kopier af samværsaftalen, så I hver især har en underskrevet version af jeres samværsaftale.

Læs også