Familieliv

Lær dit barn at stresse bedre

Ja, du så rigtigt. Her er 6 tips til at lære dit barn at stresse. Stress er nemlig uundgåeligt, mener en børnepsykolog, og derfor skal vi lære børn at agere bedre i stressede situationer.

Det er vist ingen hemmelighed, at stress er dårligt for helbredet, og at det nærmest er umuligt ikke at føle sig stresset fra tid til anden, sådan som samfundet i dag er skruet sammen.

Og det gælder desværre både voksne og børn, understreger den amerikanske forsker Paul Tough i sin bog 'How Children Succeed'. Her konkluderer han, at børn, der vokser op i stressede miljøer, ikke alene påvirkes helbredsmæssigt, men også finder det sværere at koncentrere sig, sidde stille, følge instrukser og dermed lære noget nyt i bl.a. skolen.

LÆS OGSÅ: Støt dit barn til selvværd

Men hvis stress ikke umiddelbart kan undgås, hvordan hjælper vi så de kære små med at agere i en stresset verden, uden at det får større negative konsekvenser for dem?

Det har den anerkendte børnepsykolog Renee Jain nu opstillet seks gode bud på. Hun mener, at det er langt bedre at lære børn at stresse 'bedre' (frem for at opfordre dem til det umulige - slet ikke at stresse - og derved lade dem opleve, at de ikke har slået til).

Her er børnepsykologens 6 råd til 'bedre' stress

1. Undgå at fremhæve de negative konsekvenser ved stress.

Det er vores naturlige instinkt at lade børn vide, hvis de potentielt er ved at 'gøre skade' på sig selv. Men ved kun at fokusere på skadevirkningerne af stress lader du børnene forstå, at stress udelukkende er dårligt, hvilket ganske enkelt er ukorrekt. Derudover kan det skabe endnu mere stress, hvis du bruger skræmmetaktik til at bekæmpe barnets stress. Børn skal lære, at en vis grad af stress er OK.

2. Lad barnet vide, at stress er helt naturligt.


Stress er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanisme. Tag blot vores forfædre, der jagtede føde til deres familie og pludselig blev angrebet af et farligt dyr. Her pumpede stresskemikalier gennem kroppen, så de kunne bekæmpe dyret eller flygte. I den moderne verden kan en vis grad af stress på samme måde hjælpe os til at samle de nødvendige resurser til at nå et særligt mål. Forsøg så vidt det er muligt at forklare dit barn dette.

3. Udforsk den positive stress sammen med dit barn.

Der er to typer stress: Den positive og den negative. De fleste børn har oplevet den første slags - f.eks. når adrenalinen pumper i rustjebanen, eller når de ser noget lidt farligt i en tegnefilm. I de situationer er de ikke i fare, og ved at tale med dit barn om disse øjeblikke i positive vendinger, kan du hjælpe barnet med at se med positive øjne på de momenter, hvor det ikke er farligt, at blodet pumper, og pulsen er høj.

4. Giv barnet eksempler på, hvornår stress kan være en fordel.


Forskning viser, at stress i visse situationer er fordelagtigt. Et studie ved Stanford University School of Medicine har påvist, at kortvarigt stress hos patienter før en knæoperation gjorde, at de helede dobbelt så hurtigt end de patienter, der ikke var stressede. Det er også bevist, at stresshormonet cortisol kan øge hjernens evne til at lære og træffe beslutninger. Det kan selvfølgelig være svært at forklare forskningsresultater til et barn, men forsøg med dine egne ord at forklare, at der også kommer noget godt ud af stress. Hvis barnet forstår, at stress kan være godt, vil det typisk også få noget godt ud af stressede situationer (føle sig mere energiske, fokuserede og motiverede - frem for angste, bekymrede og udkørte).

5. Lav en 'nødplan' til situationer med negativ stress.


Børn skal naturligvis ikke leve i en fantasiverden, hvor de tror, at stress udelukkende er godt. De vil også opleve den negative stress, hvor de føler sig angste, bekymrede, udkørte osv., og hvor det er svært at vende et hele til noget positivt. Her er det vigtigt at tale med børnene om, at disse situationer kan opstå, og give dem råd om, hvad de i så fald skal gøre: 'HVIS jeg ikke forstår en opgave i skolen, SÅ kan jeg trække min lærer til side og bede om ekstra hjælp'. 'HVIS jeg er nervøs for en test, SÅ kan jeg lave en åndedrætsøvelse og slappe bedre af'.

6. Ros gør dit barn bedre i stand til at håndtere stress.


De fleste voksne kender udtrykket 'Hvad, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere'. Prøv at forklare dette til dit barn (i mere spiselige vendinger). Når dit barn har klaret en meget stressende situation ved f.eks. at ty til jeres nødplan, så ros det. Det gør barnet bevidst om, at planen virker, og giver det større selvtillid og ro til at håndtere lignende situationer i fremtiden.