Familieliv

Hormoner er skyld i fødselsdepression

af Redaktionen 30. december 2013
Foto: Colourbox
Hormonerne ændrer sig efter en fødsel, og mange kvinder risikerer at få en fødselsdepression. Hjerneforsker Vibe Frøkjær har forsket i depression og forandring af hormoner.

Ammehjerne! Flere nybagte mødre har fået påklistret det knapt så charmerende prædikat. Men det er faktisk ikke deres egen skyld, at hverdagen pludselig kan blive mere end svær at overskue efter en fødsel. Hormoner kan nemlig drille i sådan en grad, at det gør kvinderne psykisk syge."Kvinders hukommelse, humør og følelseshåndtering kan blive forstyrret, når mængden af hormonet østrogen falder så drastisk, som det gør efter en fødsel. Det gør dem mere sårbare for psykiske sygdomme som for eksempel depression," forklarer læge og hjerneforsker Vibe Frøkjær.Mange 'går ned' lige efter en fødsel. Læs jordemoderens råd herHun peger på, at et lignende mønster kan opstå, når kvinder kommer i overgangsalderen. De voldsomme hormonelle udsving bærer en del af forklaringen på, hvorfor dobbelt så mange kvinder som mænd bliver ramt af en depression, og den viden har fået Vibe Frøkjær til at interessere sig særligt for fødselsdepression.

Kostbar mor-tid

Om projektet

Kortlægningen af de mange mystiske forandringer i hjernen vil Vibe Frøkjær starte ved hjælp af en kunstig hormonpause."Vi arbejder med en forsøgsgruppe af yngre raske kvinder, som endnu ikke er påvirket af hormonudsving fra deres egen overgangsalder. De kommer i medicinsk behandling, som sætter deres produktion af østrogen i stå i et par uger," siger hun og understreger, at der er en rigtig god grund til at udføre forsøget på de yngre raske kvinder i stedet for kvinder, der reelt er gået i overgangsalderen."Projektet handler om forebyggelse. Derfor er det vigtigt, at vi kan observere og lære af, hvad der sker i hjernen før kvinderne bliver sårbare eller syge. På den måde kan vi forhåbentlig finde ud af hvor og hvordan, vi skal gribe ind for at undgå sygdom," siger Vibe Frøkjær.Vibe Frøkjærs forskningsprojekt starter i efteråret 2010 og slutter i sommeren 2013. Udover Vibe består forskergruppen af medarbejdere fra Hvidovre Hospitals MR-afdeling og Gynækologisk afdeling, Psykiatrisk Center Glostrup og Klinisk Immunologisk afdeling på Rigshospitalet.Både før og under hormonpausen vil de deltagende kvinder blive hjernescannet, få foretaget blodprøver, spytprøver og psykologiske tests, ligesom de også skal igennem en række interviews.

Projektet bliver støttet af Region Hovedstadens Forskningsfond med 1.800.000 kroner.

Læs mere på www.cimbi.dk

Til efteråret står Vibe Frøkjær i spidsen for en forskergruppe, der skal blive klogere på sammenhængen mellem hormoner, psyke og ikke mindst forebyggelse af depression."Fødselsdepression er et godt sted at forebygge. Tiden efter en fødsel er en meget kort risikoperiode i livet, så måske skal man bare 'hjælpes over' på den anden side. Men samtidig er det også et meget kostbart tidspunkt, hvor det får store konsekvenser for kontakten mellem mor og barn og den måde familien i øvrigt fungerer på, hvis mor får en fødselsdepression. Hvis man selv kunne vælge, hvornår man skulle have en depression, så ville man næppe vælge det tidspunkt," siger Vibe Frøkjær.Tidligere undersøgelser har vist, at risikoen for at få en depression er højst i den første måned efter en fødsel. Samtidig bliver 13 procent af alle mødre ramt af en fødselsdepression over tre måneder.Derfor håber Vibe Frøkjær, at resultaterne fra projektet i løbet af de næste år munder ud i et forslag til en slags psykoterapeutisk og medicinsk pakke, som kvinderne med særlig høj risiko for depression kan tage i brug straks efter en fødsel.

Kort over hjernen "Hjernens struktur ændrer sig faktisk en del hurtigere, end man tidligere har troet. Selv over en så kort periode som gennem en kvindes menstruationscyklus, kan man se ændringer," siger Vibe Frøkjær.""Måske kan vi påvise et fald i serotonin samtidig med faldet i kønshormonerne. Vi ved nemlig allerede nu, at det enzym, der omsætter serotonin stiger voldsomt i hjernen lige efter en fødsel," siger Vibe Frøkjær og fortæller videre.Serotonin er et stof, der er nødvendigt for at hjernens celler kan kommunikere, og samtidig er der gode erfaringer med at hæve serotoninniveauet hos patienter med depression - så stoffet har en vis betydning for behandling af depression. Læs mere:Er du ramt af en fødselsdepression? Tag testen