jordemoder
Fødegangen

Region har afvist jordemødre til attraktive jobs: Hvis du flytter til Jylland, vil jeg rigtig gerne snakke med dig igen

16. november 2022
af Katrine Rosenbæk
Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix
Region Hovedstaden søger jordemødre gennem et vikarbureau på særligt attraktive vilkår, men jordemødre med adresse i regionen afvises. Ifølge ekspert i forvaltningsret er det ulovligt. Foreningen Jordemødre for Ligeløn mener, regionen gør det for at presse jordemødre til at tage faste job.

Artiklen er opdateret torsdag 17. november 2022 kl. 10.40 med kommentar fra Dedicare. femina tilbød dem et interview inden artiklens deadline. De har efterfølgende henvendt sig med en kommentar.

Seks måneders fast vikariat på samme hospital til en ”yderst attraktiv løn”. Betalt og møbleret bolig stillet til rådighed. Løn under sygdom. Fleksibelt skema.

Det er de jordemoderstillinger, Region Hovedstaden forsøger at få besat gennem vikarbureauet Dedicare. Lyder det interessant? Det synes flere jordemødre i regionen også. Men der er ét problem.

Jordemødre kan kun få de særligt attraktive vikariater, hvis de ikke bor i Region Hovedstaden.

Lyt til jordemoderens samtale med vikarbureaets medarbejder her:

Det fortæller en medarbejder hos vikarbureauet Dedicare, da en jordemoder ringer op for at spørge ind til vikariaterne.

- Hvordan hænger det sammen, for jeg vil da virkelig gerne have sådan et, spørger hun.

Som det første spørger medarbejderen, om jordemoderen arbejder som vikar i København, og om hun også bor i byen.

Da jordemoderen svarer ja til begge dele, siger medarbejderen, at hun desværre ikke kan tilbyde jordemoderen noget, hvis hun har adresse i Region Hovedstaden.

Vi kan desværre ikke tilbyde jordemødre, der bor i Region Hovedstaden nogen vikariater der på grund af det her vikarstop.

Deres koncept er nemlig at tage folk langt vej fra og flytte dem til Hovedstaden, forklarer hun. Det kan være svenske eller jyske jordemødre, der får stillingerne.

- Men vi kan desværre ikke tilbyde jordemødre, der bor i Region Hovedstaden nogen vikariater der på grund af det her vikarstop, siger medarbejderen, der taler om det vikarstop, som Region Hovedstaden vil indføre fra årsskiftet.

femina har hørt en lydfil af samtalen, hvor medarbejderen også siger, at jordemoderen ikke er den eneste, der ringer hver dag, og at det er en ”træls situation” for dem, at de har mistet deres arbejde.

Men det er ikke lovligt at vælge de lokale jordemødre fra på grund af deres bopæl, vurderer Sten Bønsing, som er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

femina ville gerne have forholdt Region Hovedstaden kritikken, men de har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver i et skriftligt svar, at de i deres kontrakt med Dedicare ikke har stillet krav til vikarbureauet om ansøgernes bopæl.

De skriver videre, at de gerne vil skabe ”de bedste forhold for de fødende”, og at de gerne ser alle jordemødre beskæftiget med jordemoderarbejde. Derfor ønsker de ikke at udelukke nogen uanset bopæl.

Forskellige midler

Praksissen med at fravælge de lokale jordemødre møder kritik fra Jordemødre for Ligeløn og Jordemoderforeningen.

Sus Hartung, Jordemoderforeningens kredsformand i Region Hovedstaden, fortæller, at de vil gå i dialog med regionen om informationerne, som er nye for dem.

- Vi kan ikke acceptere, at jordemødre fravælges på grund af deres bopæl eller andre former for diskrimination. Vi har selvfølgelig en forventning om, at regionen som offentlig myndighed og arbejdsgiver følger loven, og at de ikke diskriminerer.

Jordemoder Sofie Korsgaard er en af de bærende kræfter bag Jordemødre for Ligeløn, der sidste forår indsamlede 1.100 underskrifter fra jordemødre, som ikke ville lade sig ansætte i nye stillinger, før de blev lovet en bedre løn.

Vores overbevisning er, at det er noget, regionen gør for at få de jordemødre, der bor i Region Hovedstaden, til at tage faste ansættelser. Det er pisk i stedet for gulerod, og det virker desperat.

- Vores overbevisning er, at det er noget, regionen gør for at få de jordemødre, der bor i Region Hovedstaden, til at tage faste ansættelser. Det er pisk i stedet for gulerod, og det virker desperat. Jeg tror ikke, jordemødrene får mere lyst til at lade sig fastansætte, når de læser det her, siger hun.

Men der er jo ikke dokumentation for, at det er derfor, regionen gør det?

- Nej, men det er svært at få øje på, hvad den saglige begrundelse skulle være for at udelukke folk, der bor i nærheden, som i forvejen arbejder på hospitalerne og kender arbejdsgangene.

Regionen har længe haft svært ved at rekruttere jordemødre. Er det ikke fair nok, at de skruer på forskellige knapper for at løse problemet?

- Jo, det er helt ok, at de må ty til forskellige midler. Jeg tror bare, det her får den modsatte effekt og skræmmer jordemødre væk fra at tage fastansættelser.

Men det er en rimelig voldsom beskyldning?

- Ja, jeg synes også, det er lidt vildt, at det overhovedet sker. Jeg har bare til gode at høre, hvorfor de gør det, hvis det ikke er for at presse de lokale jordemødre til at tage fastansættelser.

Regionen skriver i et skriftligt svar til femina, at de ikke har stillet krav til vikarbureauet om ansøgernes bopæl i deres kontrakt med Dedicare.

Da regionen meldte ud, at de vil indføre vikarstop til årsskiftet, begrundede regionsrådsformand Lars Gaardhøj det blandt andet med, at de ønsker faste teams på afdelingerne, og at de desuden håber, at nogle af vikarerne vil lade sig ansætte i faste stillinger i stedet.

Regionens ansvar

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, vurderer, at det er ulovligt, når regionen fravælger kandidater på baggrund af bopæl.

Han fortæller, at de kriterier, regionen ansætter personale ud fra, skal være relevante og sagligt begrundet.

Når man ansætter, skal det være et spørgsmål om folks kvalifikationer, og det er svært at se, at bopæl har nogen betydning for kvalifikationer.

- Når man ansætter, skal det være et spørgsmål om folks kvalifikationer, og det er svært at se, at bopæl har nogen betydning for kvalifikationer.

I regionens skriftlige svar til femina, skriver de, at ”det er vikarbureauet, der står for rekrutteringsproces og dialogen med ansøgerne, og vi tager gerne en dialog, hvis der er noget, der skal justeres.”

Men det gør ikke nogen forskel, at det er vikarbureauet og ikke regionen direkte, der afviser kandidaterne på grund af bopæl.

- Regionen er forpligtet til at sørge for, at deres kontraktpart overholder de samme kriterier, som regionen skal leve op til, siger Sten Bønsning.

Det samme fortæller Rasmus Grønved Nielsen, der er lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. Han henviser til ombudsmandens praksis angående myndigheders brug af private leverandører.

Ombudsmanden er en kontrolindsats, som behandler klager over offentlige myndigheder og har til opgave at sikre, at forvaltningen handler lovligt.

- Det følger af ombudsmandens udtalelser, at man som offentlig myndighed skal holde øje med, hvordan den private leverandør varetager opgaven. Man kan altså ikke udlicitere en opgave og vende det blinde øje til. Som offentlig myndighed er regionen forpligtet til at sikre, at leverandøren overholder grundlæggende forvaltningsretlige krav, herunder at der lægges vægt på saglige hensyn.

Rasmus Grønved Nielsens umiddelbare vurdering er også, at det kan være ulovligt, når regionen fravælger kandidater på baggrund af bopæl.

Der gælder heller ikke særlige regler for regionen på det her område, som ville kunne legitimere, at de gør det. 

Helle Bødker Madsen, som er professor i forvaltningsret og sundhedsret ved Aarhus Universitet, mener ligesom Sten Bønsing og Rasmus Grønved Nielsen heller ikke, at bopæl kan betegnes som et sagligt kriterium til at fravælge en kandidat.

- Der gælder heller ikke særlige regler for regionen på det her område, som ville kunne legitimere, at de gør det, siger hun.

Et vikarstop, men ikke helt

Siden 1. september 2021 har Region Hovedstaden i gennemsnit haft knap 77 ledige jordemoderstillinger. Region Hovedstaden har blandt andet har begrundet de mange ledige stillinger med Jordemødre for Ligeløns underskriftindsamling fra jordemødre, der har nægtet at tage nye stillinger, før de blev lovet bedre løn.

Der har især været mange ledige stillinger på Herlev og Hvidovres fødeafdelinger, og de mange huller i vagtplanen har afdelingerne forsøgt at besætte med vikarer. Det er også Herlev og Hvidovre, som nu har ansat vikarer gennem Dedicare. Hvidovre har otte vikarer ansat fra Dedicare – fire danske og fire svenske, mens Herlev har to danske og seks svenske.

Jordemoder Sofie Korsgaard fra Jordemødre for Ligeløn fastholder sin kritik, selvom det drejer sig om få jordemødre:

- Det er en principiel ting: Man laver et vikarstop, fordi man gerne vil have et fast team, men hvis man ikke kan lave vikarstoppet uden at hyre andre vikarer, hvad er pointen så?

Sofie Korsgaard fortæller, at mange fastansatte jordemødre synes, det er mærkeligt at gå på arbejde, når man ved, der kommer vikarer, som tjener det dobbelte.

- Hvilken trøst er det så for dem, at der kommer nogle andre vikarer? Spørger hun og nævner, at regionen blandt andet har begrundet vikarstoppet med, at det var en dyr løsning.

- Og nu gør de præcis det, de siger, de ikke har råd til: Ansætter vikarer.

En supplement

Region Hovedstaden skriver i et skriftligt svar, at de indgik aftalen med Dedicare om levering af jordemodervikarer fra blandt andet Sverige i marts 2022 – altså før vikarstoppet - og at aftalen udløber i slutningen af februar 2023.

Jordemødrene, der er ansat gennem Dedicare, får lov til at arbejde deres kontrakter ud, selvom de fortsætter efter februar 2023, og regionen har ikke planer om at forlænge kontrakten. Herlev Hospital oplyser, at deres vikarers kontrakter udløber i september-november 2023. Regionen skriver også, at Dedicare ikke udelukker danske jordemødre.

Det tilbyder Dedicare

  • Betalte rejseudgifter
  • Betalt og møbleret bolig
  • Yderst attraktiv løn
  • Løn under sygdom
  • Mulighed for fleksibelt skema – hvor der fx arbejdes 3 el. 4 uger pr. måned
  • Oprettelse af dansk bankkonto
  • Vi bliver din kontaktperson til de danske myndigheder
  • Sprogundervisning
  • Hjælp og vejledning med spørgsmål vedrørende deklaration og SKAT
  • Samme kontaktperson under hele ansættelsesperioden

Kilde: Dedicares jobsoplag.

Hidtil har regionen ansat vikarer gennem bureauerne, Unicare og Powercare, og her er jordemødrene ikke blevet tilbudt længerevarende ansættelser som dem, Dedicare nu tilbyder. I stedet har de budt ind på enkeltstående ledige vagter og har derfor ikke været forpligtet til at tage vagter eller er indgået i vagtplanen, som vikarerne fra Dedicare gør.

Dedicare tilbyder også løn under sygdom, sprogundervisning til svenskere og stiller en bolig til rådighed – i modsætning til de andre bureauer.

I et skriftligt svar fra Region Hovedstaden skriver Kirstine Vestergaard Nielsen, Direktør for Center for HR og Uddannelse, blandt andet, at ”regionen vil langt hellere fastansætte jordemødre i Region Hovedstaden, men i det omfang det ikke er muligt at rekruttere til alle vakancer, er længerevarende vikaransættelser en supplement til at sikre stabilitet.”

Men hvis de længerevarende vikaransættelser er et supplement til at sikre stabilitet, hvorfor bliver jordemødre med bopæl i Region Hovedstaden så afvist?

Det spørgsmål ville femina gerne have stillet Region Hovedstaden.

femina har været i kontakt med Dedicare, Herlev og Hvidovre Hospitaler samt Region Hovedstaden. Ingen af dem har ønsket at stille op til interview inden artiklens deadline.

Efter artiklens deadline har Kasper Madsen, administrerende direktør i Dedicare Danmark, henvendt sig til femina med følgende kommentar:

”Vores medarbejder var desværre for firkantet i sin tilbagemelding til den ansøger hun talte med. Det ’koncept’ hun henviser til i samtalen, har i mange år været Dedicares forretningskoncept, altså at nettotilføre sundhedsfaglige ressourcer til alle regioner. Vores opgave er i det konkrete tilfælde, at tiltrække flere jordemødre til regionen. Forretningskonceptet henvender sig derfor primært til jordemødre, der enten bor i udlandet, og derfor har brug for sprogundervisning – eller så langt fra Region Hovedstaden – at de har brug for en møbleret bolig.

Men alle kan selvfølgelig søge de ledige stillinger – det må der ikke herske tvivl om. Jeg har derfor i dag præciseret i vores organisation, at Dedicare ikke har en politik om en bestemt bopæl – eller alder, køn m.v. i en rekrutteringsproces. Tværtimod opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere til at søge de ledige stillinger.”

femina er bekendt med identiteten på den jordemoder, som har haft samtalen med medarbejderen hos Dedicare. Hun har ønsket at medvirke anonymt, og det har femina valgt at acceptere.

Læs også