jordemødre for ligeløn
Ligeløn

Jordemødre for Ligeløn er klar med nyt lønudspil: En nyuddannet jordemoder skal tjene 35.000 kroner om måneden

8. november 2021
af Katrine Rosenbæk
Foto: Marie Hald
For første gang melder græsrodsbevægelsen Jordemødre for Ligeløn ud med et konkret lønudspil. De vil blandt andet have grundlønnen hævet med 10.000 kroner og ret til årlige lønforhandlinger.

Er du nyuddannet jordemoder, bør din grundløn være 35-38.000 kroner.

Og efter 12 års anciennitet som jordemoder bør din grundløn være 45-48.000 kroner.

Sådan lyder det i et nyt lønudspil fra græsrodsforeningen Jordemødre for Ligeløn. I foråret fortalte de til femina, at over 1.000 jordemødre- og jordemoderstuderende ikke ville lade sig ansætte i nye stillinger, før de blev lovet bedre løn.

Dengang ville de ikke svare på, hvad en bedre løn var. Men det gør de nu.

Jordemoderstuderende Sofie Korsgaard, der er initiativtager og medlem af Jordemødre for Ligeløn, fortæller, at de gerne har villet undgå, at debatten blev reduceret til et spørgsmål om et tal og i stedet holde fokus på, at der er generel mangel på ligeløn.

– Men når politikerne bliver konfronteret med, at de har et ansvar, kommer de med midlertidige løsningsforslag om småbeløb, som ingen gang har på jord. Vi vil gerne gøre det ret tydeligt, at den slags ikke hjælper. Det er det her, vi mener, der skal til, før vi vil være tilfredse, siger hun.

Foreningen foreslår også, at jordemødre skal have ret til årlige lønforhandlinger. I dag har de mulighed for det, men ifølge Sofie Korsgaard er det ikke noget, særligt mange jordemødre benytter sig af.

Hvorfor er det vigtigt, at I får ret til at forhandle jeres løn årligt?

– Fordi vi ønsker at skabe en kulturændring, hvor vi i langt højere grad taler om løn. Vi synes, det er vigtigt, at man får muligheden for med jævne mellemrum at tage en overvejelse med både sig selv og sin leder om, hvorvidt man for eksempel har oparbejdet nogle nye kompetencer, der gør, at man har fortjent et nyt kompetencetillæg.

Hvorfor skal grundlønnen for en nyuddannet ligge på 35-38.000 kroner?

– Når en jordemoder, som arbejder i en privat lægepraksis, nemt kan tjene over 40.000 kroner om måneden, så må vi da også som minimum være 35.000 kroner værd på en fødegang, siger Sofie Korsgaard.

Hun fortæller, at de gerne vil undgå at sammenligne sig med andre navngivne fag, selvom de har kigget på andre fag.

– Man kan ikke sige, at et givent andet fag tjener sådan og sådan, og at vi er mere værd end dem. Vi har derfor først og fremmest taget udgangspunkt i os selv og det, vi føler og mener, vi er værd.

Er I ikke bange for, at nogle vil mene, at det er en lidt vag begrundelse?

– Det er utroligt svært, men vi har bragt en masse ting ind i vores overvejelser, lavet et samlet billede og sagt: Hvad er vores vurdering herudfra? Vi har også inddraget andre faggrupper, men ikke sagt, at vi vil have præcis det samme, for deres findes ikke en gruppe, der er helt sammenlignelig med jordemødrene, da vi er specialister.

Når politikere og andre diskuterer, hvad der skal til for, at man har en fair løn som jordemoder, bliver der talt om småbeløb. Men det er er nogle virkelig drastiske ændringer, der skal til.

Jeres foreslåede grundløn er 10.000 kroner højere end den, der gælder i dag. Er det ikke en urealistisk stigning?

– Jeg håber, det er realistisk. Det har været vigtigt for os at gå ud med det tal for at sige, at vi ikke taler om et par tusinde kroner. For når politikere og andre diskuterer, hvad der skal til for, at man har en fair løn som jordemoder, bliver der talt om småbeløb. Men det er er nogle virkelig drastiske ændringer, der skal til.

I foreslår også en normreduktion, så en time i nattevagt for eksempel skal tælle som 1,5 timer. Men er det ikke bare et vilkår som jordemoder, at man arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet?

– Jo, men vi har hele tiden sagt, at du ikke kan sidestille en 37 timers uge på et kontor med at arbejde som jordemoder om natten. En nattevagt er så indgribende og består ikke bare af de otte timer om natten. Du bruger også tid på at sove dagen op til vagten og til at komme dig efterfølgende. Derfor skal den tælle som mere.

I vil have 500 kroner for at blive kontaktet i fritiden. Er det ikke vilkår for mange arbejdstagere uanset faggruppe, at man sommetider bliver kontaktet uden for normal arbejdstid?

– Jo, men for jordemødre er det i helt særlig grad nu, fordi der er så stor på mangel på jordemødre, og man derfor bliver kontaktet for at tage flere vagter. Det føles faktisk invaderende i ens liv.

- Det skal ikke være omkostningsfrit for arbejdsgiver, at man bliver ringet op om natten og bliver konfronteret med, at der ikke er nok jordemødre på gangen. Hvis man siger nej, får man jo dårlig samvittighed. Så det er ikke bare et opkald.

Foreningen håber, at deres lønudspil vil blive læst af de ansvarlige politikere, og at de får øjnene op for, at der ifølge dem skal væsentlige ændringer til for at løse problemerne på fødegangene.

– Vi håber også, at der er nogen, som gider at gøre sig den ulejlighed at sætte sig ned og lave et regnestykke over, hvad det reelt vil koste at give jordemødrene et ordentligt lønløft, modregnet hvad der kan spares på, at de stopper med at forlade faget, tager nye uddannelser og sygemelder sig.

Faktisk er Jordemødre for Ligeløn slet ikke i tvivl om, at det godt kan betale sig

Jordemødre for Ligeløns lønudspil

Grundløn og løntrin

 • Grundløn for nyuddannet på 35-38.000 kroner pr. måned afhængigt af geografisk område
 • Nyt løntrin hvert andet år
 • Grundløn med 12 års anciennitet: 45-48.000 kr/md. Afhængigt af geografisk område
 • Mulighed for lønsamtale hvert år
 • 17 procent i hovedpension
 • I dag er grundlønnen for en nyuddannet cirka 26.500-27.600 kroner
 • Efter 12 års anciennitet er den cirka 31.200-32.000 kroner

Normreduktion

 • Jordemødre for Ligeløn vil have en normreduktion, så 1 time i aftenvagt tæller som 1,25 timer i normen, og 1 time i nattevagt tæller som 1,50 timer i normen

Ulempetillæg

 • Ulempetillæggene ligger i dag på 45 kroner i timer for en aftenvagt, 53 kroner for nattevagt, 69 kroner for weekend og 83 kroner for søgnehelligdage. I det nye forslag skal følgende procentsatser af timelønnen gælde:
 • Aftenvagt: +50 procent
 • Nattevagt: +100 procent
 • Weekend: +50 procent
 • Søgnehelligdage: +100 procent
 • Særaftale for jul og nytår: +200 procent
 • Overarbejde: +150 procent
 • Pålagt overarbejde: +200 procent
 • De foreslår også overenskomstsikrede tillæg for varetagelse af specialfunktioner og et engangsbeløb på 500 kroner for at blive kontaktet i fritiden

Læs hele udspillet i Instagram-opslaget øverst i artiklen.

Læs også