hvad er kighoste
Sundhed

Barsels- og forældreorlov

af Ulla Nielsen 4. december 2008
Hovedprincipperne i barselsorlovenForældre har tilsammen 52 ugers orlov med dagpenge. Moren har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. I

Hovedprincipperne i barselsorlovenForældre har tilsammen 52 ugers orlov med dagpenge. Moren har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. I samme periode har faren ret til to ugers barselsorlov.Fra barnet er 14 uger gammelt, har moren og faren tilsammen ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden.Faren kan påbegynde en del af de 32 ugers orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov.Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for dagpenge, hvis du er studerende eller ledig, og at du kan have ret til at få løn under hele eller dele af orloven afhængig af din arbejdsplads overenskomst eller din egen kontrakt.Ret til at forlænge forældreorlovenHvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge forældreorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med dagpenge.Ferie og barselsorlovHvis forældre ikke kan holde ferie i et givet ferieår på grund af barselsorlov, betragtes barselsorloven som en feriehindring.Forældre har derfor blandt andet mulighed for at få feriepengene udbetalt. Du kan læse mere om feriereglerne på Arbejdsdirektoratets hjemmeside.Arbejdsgiveren skal varslesDer gælder en række minimumsregler for, hvornår arbejdsgiveren skal underrettes. Moren skal underette arbejdsgiveren tre måneder før fødslen om graviditeten og den forventede termin. Faderen skal underrette arbejdsgiveren fire uger før fødslen, hvis han ønsker at holde de to ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen.Både moren og faren skal, otte uger efter, at barnet er født, underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den.Du kan læse mere om reglerne på beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dkLæs også:Ret til dagpenge eller ej under barslen?BarselsvisitHold kontakten med arbejdspladsenBarsel slut og tilbage på job