https://imgix.femina.dk/media/f1864f00aff24bc499681bcc2544d860.jpg
Familieliv

Hvornår har du ret til barselsdagpenge?

29. juni 2010
af Marianne K. Holm
Foto: Hung Tien Vu
Der er en række betingelser, du skal opfylde, for at have ret til at få barselsdagpenge.

Du har ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder en af de følgende betingelser:

• Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før barselsorlovens start og i den periode har været i arbejde i mindst 120 timer.

• Ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse eller etableringsydelse eller

• Inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, eller

• Afslutter en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov eller

• Er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. For eksempel vil pædagogstuderende være omfattet af loven og dermed være fritaget for at opfylde det almindelige krav om 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage barselsdagpenge.

LÆS OGSÅ:

Sådan undgår du pip på barsel!

Test: Hvilken barselstype er du?

Læs også