Rollefordeling i familier og venskaber - offertrekanten
Selvudvikling

Test dig selv: Er du Redder, Offer eller Krænker?

af Karoline Rasmussen 7. december 2017
Foto: Panthermedia
Hvilken rolle påtager du dig i parforholdet, i familien eller blandt dine veninder? Test dig selv her og find ud af, om du er den, der har brug for støtte, den der dominerer, eller den som altid hjælper alle andre end dig selv.

Er du hende, der altid står klar med kram, kaffe og opmuntrende ord, når din veninde er ked af det, men altid selv ’har det fint’? Så er du måske en Redder. Har du en far, som umiddelbart udstråler styrke og handlekraft, men også ofte giver dig følelsen af at være utilstrækkelig og afmægtig? Så er han måske en Krænker... Eller har du en søster, som tit virker hjælpeløs, skrøbelig og ude af stand til at stå på egne ben? Så kan hun være et Offer.

Offertrekanten

Offertrekanten, også kendt som dramatrekanten, er en model, som beskriver en dynamik for menneskelig interaktion. Den findes i mange familier og nære relationer, og den bliver særligt udtalt, hvis der har været en form for dys-funktionalitet til stede i familien. Dette skyldes, at den især folder sig ud i relationer, hvor vi skal få noget vanskeligt til at fungere i et samspil.

Inden for offertrekanten møder vi tre roller: Redderen, Offeret og Krænkeren. Vi har oftest én af de tre roller, som vi meget let kommer til at søge hen i. Men alle, som er vokset op med offertrekantens dynamik, “bærer” alle tre roller, og kan derfor finde sig selv skifte mellem de forskellige positioner. Oprindeligt er de opstået i vores barndom gennem de samspil i familien, vi skulle klare os under. I familier med begrænset omsorg og accept, vil der typisk have været mere behov for rollerne. De tre forskellige roller kan betragtes som en form for overlevelsesstrategi, vi tager i brug for at klare os igennem svære og ubehagelige kår.

Test dig selv: Er du Er du Redder, Offer eller Krænker?

I familier, parforhold og andre nære relationer vil personer, som indgår i offertrekanten typisk have en bestemt rolle, man søger hen imod. Den rolle, vi tager, vil ofte være den rolle, vi har ”klaret os med” i vores barndom. Har vi eksempelvis været vant til at skulle være Redder for en søster eller mor, er det normalt også den rolle, vi kommer til at påtage os i voksenlivet, når vi træder ind i offertrekanten ved mødet med andre personer.

Offeret

”Den svagelige og usikre person, som det er synd for”

 • Demonstrerer afmagt og hjælpeløshed
 • Virker handlingslammet
 • Har let til tårer
 • Appellerer om hjælp
 • Kan være selvudslettende
 • Har en underkastende adfærd
 • Tiltrækker Redderen

Offeret i parforholdet: Offeret vil typisk finde sig en partner, som kan tage sig af en og være der, når Offeret har mest brug for det. Som Offeret bliver mere tryg ved sin partner, vil usikkerheden også blive mere udtalt. I sin usikkerhed vil Offeret begynde at kræve mere nærhed fra sin partner for at dulme frygten for at blive forladt. Konsekvensen kan være, at partneren føler sig omklamret og fastlåst i forholdet.

Eksempel på Offer: Maude Varnæs fra Matador er en ekstrem udgave af Offeret.

LÆS OGSÅ: Renée: Til forsvar for offerrollen

Redderen

”Den person, som har ”overskud” til at tage sig af Offeret.”

 • Er sensitiv over for stemninger
 • Er uselvisk og selvopofrende
 • Udviser hjælpsomhed og omsorg
 • Har stor opmærksomhed på, hvordan andre har det
 • Virker engageret og overskudsagtig
 • Tilsidesætter egne behov for at passe på, støtte og hjælpe Offeret

Redderen i parforholdet: Redderen vælger tit en partner, som kan aktivere følelsen af at kunne noget og være god nok. Mange Reddere kan umiddelbart virke som ’den perfekte partner’, som altid har tid og overskud. Som partner til en Redder kan det være svært at få lov til at give noget igen, ligesom Redderen har meget svært ved at bede om og tage imod hjælp.  

Eksempel på Redder: Elisabeth Friis fra Matador.

LÆS OGSÅ: 11 tegn på, at du hjælper for meget

Krænkeren

”Den person, som kommer til at optræde med en afstandtagen og hårdhed over for de øvrige roller i systemet.”

 • Er handlekraftig
 • Fremstår stærk
 • Har tendens til irritation og vrede
 • Er ude af kontakt med sårbare følelser
 • Placerer skyld hos andre
 • Virker nedladende, sarkastisk og bebrejdende

Krænkeren i parforholdet: Udvælger sig en partner, som kan alt det, Krænkeren ikke selv kan. En person, som er følelsesfuld og ønsker nærhed. Krænkeren vil ofte holde partneren lidt på afstand, når det kommer til sårbare emner, hvorfor Krænkeren kan opleves som kølig og distanceret af sin partner. Det er vigtigt at huske på, at Krænker-rollen også har mange positive aspekter – for vi kan alle have brug for at træde ind i den rolle, hvor vi får sagt fra og er handlekraftige.

Eksempler på Krænkere: Mads Skjern fra Matador, Egon fra Olsen Banden.

LÆS OGSÅ: Parforhold: Dominerer du også din mand?

Derfor er det vigtigt at kende din rolle

Når vi fastlåser os selv i den samme rolle, skyldes det i høj grad, at det er en måde at passe på sig selv. Offeret har brug for Redderen, og Krænkeren har brug for et Offer. Dette faste mønster har den funktion, at det opretholder en form for balance, hvor vi kan søge tryghed i det, vi kender i forvejen. I det mønster ligger der dog også den konsekvens indbygget, at vi kommer til at give afkald på noget, vi i virkeligheden har brug for. Redderen ender med at negligere sine egne behov for at hjælpe Offeret, som derimod er fastlåst i sin egen magtesløshed. Krænkeren undgår kontakt med sine dybe følelser og nærhed, hvorfor alle roller i offertrekanten faktisk står tilbage som ofre på hver sin måde.

Sådan bryder du med din rolle

Et af de primære formål med rollerne er at fralægge sig ansvaret for egne handlinger og følelser. Når vi søger hen imod dem, sker det ofte ganske ubevidst. Derfor kan det også være ganske svært at bryde med rollen og trekantsdynamikken. Det bliver dog meget nemmere, når vi først er blevet bevidste om vores adfærd og primære rolle. Når du først er blevet opmærksom på offertrekanten og din rolle I dynamikken, kan du begynde at arbejde med dig selv. 

Uanset hvilken rolle du har, kan du stille dig selv disse spørgsmål

 • Hvad bruger jeg egentlig min rolle til?
 • Hvad er det for et ansvar eller en følelse, jeg prøver at lægge fra mig?
 • Hvad ville der ske, hvis jeg prøvede at gøre noget andet, end jeg normalt ville gøre?

Er du redder?  Så skal du øve dig I ikke at tilbyde din hjælp, hvis du ikke er blevet bedt om den. Prøv på ikke at påtage dig andre menneskers problemer, med lad dem tage ansvar for at løse dem og finde svaret selv. Lær, at sige nej - og stå fast!

Er du offer? Væn dig af med at bede andre om hjælp, og spørg dig selv: 'Hvad kan jeg gøre?' I stedet for 'hvad kan andre gøre?'. Målet er, at du skal tage ansvar for dig selv og dine egne handlinger. Ved at øve dig I det, kan du langsomt bryde med magtesløsheden.

Er du krænker? Så skal du blive bedre til at rose og anerkende andre mennesker. Lyt, når andre taler, og bliv på din egen banehalvdel, når du svarer. Øv dig I at mærke efter inde i dig selv, når du bliver opmærksom på, at du træder ind i Krænkerrollen: hvad bunder min frustration egentlig i? 

Jo bedre vi bliver til at lære vores egen rolle at kende, jo nemmere bliver det også at forlade dramaet – men det kræver, at vi beslutter os for, at vi vil tage ansvar for vores egen andel. 

Kilde: ”Offertrekanten – Den dysfunktionelle dans i parforholdet, i familien eller på jobbet” af Steen Rassing.

Om forfatteren: Steen Rassing er psykoterapeut MPF og certificeret parterapeut. Få adgang til bogen og konkrete redskaber til at bryde med din rolle på www.steenrassing.dk