clairvoyance
Selvudvikling

Reinkarnation og clairvoyance: "Jeg var slavepige i tidligere liv"

13. marts 2012
af Nina Bendixen, NewsDesk, Aller Media
Foto: All over Press
Under en clairvoyance "transporteres" Q's journalist med til en tid, hvor hun var slavepige i sydstaterne i USA.

Dit nuværende liv kan være påvirket af dine kampe fra et tidligere liv. Ofte kan vi se på vores barndom og nikke genkendende til svigt eller sorg, som giver sig til udtryk i vores voksne liv. Men nogen gange skal man lidt længere tilbage i tiden for at finde årsagen til det, man bøvler med i dag. Og det kan ske via clairvoyance.

Det fortæller clairvoyant, Tine Voldby Crumlin. Hun har kigget i mine tidligere liv, og måske fundet et svar på mit bøvl.

Clairvoyance - og tidsrejser

"Jeg ser en lille slavepige. De har frataget dig din frihed, og alt hvad du havde. Du er blevet beordret til at arbejde for en hr. Brown. Og du hader hr. Brown, for du har set, hvordan han har voldtaget din mor og din søster. Du ønsker at blive fri for at skulle tjene andre."

Jeg har fået en lydfil i min inbox, og dette er ordene, der møder mig. Clairvoyanten Tine Voldby Crumlin har aldrig mødt mig, men vi har snakket sammen i telefon, og så har hun fået et billede af mig samt et spørgsmål, som lå mig på sinde: Hvorfor kan jeg ikke finde mig til rette i fast arbejde og faste rammer?

Mange vil nok forbinde clairvoyance med fremtidsspådomme, men klarsynet kan gå både frem og tilbage i tiden. I dette tilfælde længere tilbage end din egen fødsel, og clairvoyanten behøver ikke engang en lok af dit hår eller din øjenkontakt. Det hele kan ordnes pr. mail.

"'You're dreaming Joanna, you're dreaming,' sagde folk til dig. Du var et meget specielt barn. De andre var meget realistiske omkring deres situation og arbejde i plantagen, men du havde den her fantasiverden, som du forsvandt væk i. Du forestillede dig, hvordan du kunne blive fri for slaveriet. Du havde drømmen," fortsætter Tines stemme på lydfilen.

Jeg har fået noget at tænke over. Jeg føler mig ikke som den slavepige fra sydstaterne, som Tine fortæller om, men jeg føler med hende. Det er lidt som at få fortalt en rigtig god historie højt. Men hvad hvis den her pige, faktisk er mig?

Ekko fra et tidligere liv

"Det er klart, at det kan udløse din friheds søgen i det her liv," siger Tine Voldby Crumlin til mig, da jeg efter at have hørt hele lydfilen, ringer hende op.

"Sjælen søger hele tiden at rydde op og afbalancere, så hvis du er blevet frarøvet din vilje og frihed, er det en naturlig reaktion, at søge at opnå den frihed i det her liv."

Ja, det giver jo meget god mening, hvis man tror på den slags - altså reinkarnation. Jeg har lidt svært ved at rumme oplysningerne, for som journalist er jeg vant til at få ting bekræftet og kun videregive oplysninger, som jeg er 100 % sikker på er sande. Hvordan mon andre oplever det?

"Langt de fleste oplever, at der er et eller andet, som ringer. Det kan være en stærk tiltrækning til en bestemt kultur, et land eller en følelse. Du har haft en periode med fangeskab, og det driver dig i det her liv," siger Tine Voldby Crumlin.

Læs også: Clairvoyance: HVad sker der hos en clairvoyant?

Englene taler

Når kroppen dør, vandrer sjælen videre til en ny krop. Det er i hvert fald reinkarnationens budskab, og en overbevisning, som mange østlige religioner favner. En uhåndgribelig størrelse, reinkarnation. Men selvom jeg er kyniker, så er jeg nysgerrig på, hvor al den viden kommer fra.

"Det kommer ind som filmstrimler. Jeg skal bare åbne munden, og så begynder jeg bare at tale. Nogle gange, stopper det, og så kan jeg mærke, at jeg er på et forkert spor og lige skal lidt tilbage. Så det er ligesom om, man er en båndoptager, og der er nogle andre, der sætter et bånd på," fortæller Tine Voldby Crumlin og fortsætter:

"Jeg beder ærkeengle om hjælp, dvs. de højeste kræfter, for at få et så klart og upåvirket billede som muligt. Dem, jeg bad om hjælp fra til dit liv, var ærkeenglen Raziel og Apollon."

Vi bygger videre på vores erindringer

"Arkæologer og psykologer graver efter fortiden, og så er der os, der har erindringer langt, langt, langt tilbage, og hvor skulle vi have dem fra, hvis ikke det er fordi, vi har nogle antenner ude," siger Tine Voldby Crumlin.

Hun fortæller, at hun i et tidligere liv har været indianer. I det liv havde hun på sit dødsleje på slagmarken kigget på en nær ven og besluttet, at hun ville huske det liv. Nu bruger hun dette liv på at formidle sin viden om tidligere liv.

"Jeg har aldrig troet på, at vi, i det korte liv vi lever, kan nå at blive så komplekse, som vi er. Hvis man tænker på alle vores følelser og interesser - det kan vi ikke nå at opbygge, når vi vokser op i Brøndby hos Helle og Børge. Men det der sker, når vi vokser op er, at vi bygger videre på et lagre af erindringer og erfaringer, som vores sjæl har opnået i tidligere liv."

Livet efter døden

Hvis reinkarnation er sandheden, så vil døden ikke være afslutningen på din historie, men blot et enkelt kapitel i en lang roman. Og de fleste, der har prøvet at læse en tyk bog ved også, at man nogle gange har brug for pause mellem kapitlerne.

"Sjælen har brug for hvile og oplæring, inden den igen skal ned på jorden. Der kan sagtens gå 50 - 100 år imellem hver inkarnation. Nogle gange inkarnerer folk hurtigere, hvis de f.eks. har efterladt en familie, som de savner helt vildt, eller de brændende ønsker at komme ned og lærer en ny lektie og bevise, at de kan gøre det bedre. Mellem inkarnationerne møder man folk fra ens sjælefamilie, man hviler, regenererer, undervises, arbejder m.m. Sjælen får lov at hvile, bliver plejet og helbredt, hvorefter den modtager undervisning, inden den igen skal ned på jorden," siger Tine Voldby Crumlin.

Mit tidligere "jeg" - Joanna, blev fri af slaveriet, og Tine Voldby Crumlin så hende stå på et tog mange år efter i pænt tøj og godt selskab. Så selvom jeg ikke kan mærke en samhørighed med den slavepige fra det sydlige Amerika, så er jeg glad for, at hun fik sit ønske opfyldt.

Læs også