Selvudvikling

Pas nu på skilsmissebørnene

af Renée Toft Simonsen 12. september 2012
Hvis man bliver skilt og ikke har noget pænt at sige om sin eks, skal man i al fald IKKE dele det med sine børn!

Efter at jeg i sidste uge skrev en klumme om, hvordan vi taler om hinanden efter en skilsmisse, faldt jeg tilfældigt over en artikel i Psykolog Nyt, der handlede om netop det. Men i stedet for at se det fra en voksent, såret blik, ses det her fra børnenes side og med et forskningsorienteret blik. Det tænkte jeg kunne være ret værdifuldt lige at få med også. Så her kommer en opfølger:Når skilsmisen rammer mere end enAngst, depression og vantrivselAdskillige undersøgelser har nemlig vist, at skilsmissebørn i gennemsnit har flere tilfælde af angst, depression og vantrivsel. De klarer sig i gennemsnit dårligere i uddannelsen og det senere arbejdsliv. Samtidig har de højere risiko for selv at opleve en skilsmisse eller et dårligt forhold. Det skal siges, at der er tale om et gennemsnit, og således gælder det ikke for alle børn, hvis forældre er skilt. Det har nemlig også vist sig, at forældrenes indbyrdes adfærd og holdning til hinanden efter skilsmissen spiller en betydelig rolle. De forældre, som formår at opretholde en positiv kontakt med deres eks uden at inddrage børnene i konflikter, har børn med færre skader efter skilsmissen end de forældre, der bekriger hinanden og inddrager børnene i deres kamp, f.eks. ved at rakke ned på den anden part.Negativ påvirkningDet sidste fremhæves i en ny undersøgelse, hvor man har spurgt voksne skilsmissebørn om metoder og taktikker brugt af en forælder til at adskille dem fra den anden forælder efter en skilsmisse. Her viste det sig, at hos de børn, hvis forældre brugte flest af de taktikker, man spurgte til i undersøgelsen, havde det en særdeles negativ påvirkning på børnene. Børnene viste sig senere i voksenlivet at have fået mindre uddannelse, de havde lavere selvværd og mere tendens til depression, angst og alkoholisme. Og sidst, men ikke mindst havde de en mindre tryg tilknytning til deres partner, hvilket ifølge forskningsresultaterne med høj sandsynlighed kunne forringe kvaliteten og holdbarheden af deres parforhold. De amerikanske forskere mente, at en af grundene er, at man ved at tale grimt om forælderen ubevidst taler grimt om selve barnet, så barnet kommer til at føle sig dårligere og mere uduelig, fordi barnet jo trods alt er en del af den fraværende forælder.Tja, så kan der vist ikke længere være megen tvivl tilbage. Hvis man bliver skilt og ikke har noget pænt at sige om sin eks, skal man i al fald IKKE dele det med sine børn! Kærlig hilsenRenée