https://dk-femina-backend.imgix.net/media/507be1ca8a9c460389f42422f705c4b2.jpg
Gravid

Stimuler babys sprog

14. juli 2009
af Uddrag
fra: styrk dit barns sprog 0-3 år af Lis Klausen og Gry Hodal, Dafolo Redigeret af Ulla Johanne Johansson Foto: Colourbox
Stimuler din baby og vær med til at udvikle dens sprog. Se her, hvad du kan gøre.

Allerede i fostertilstanden begynder jeres barn at få et sprog, som det bruger til at få kontakt med jer fra første levedag. Den tydeligste meddelelse er gråd. Jeres barns lyde er baseret på den følelsesmæssige relation, det har til sin mor (eller anden primær voksen, red.). Der opstår hurtigt en tillid, hvor barnet oplever, at det kan ændre samspillet. Du reagerer på jeres barns signaler, tager det op, taler roligt med det og tilfredsstiller måske dets sult eller andre behov.

Sørg for øjenkontakt
Jeres barn lytter til din stemme, retter sin øjenkontakt mod dig og svarer med lyde og kropsbevægelser. Jo mere ivrigt jeres barn bliver for at meddele sig, desto mere er hele kroppen i bevægelse. Sørg altid for at have øjenkontakt med jeres barn, når du snakker med det. Når barnet er mæt af indtryk, vender det hovedet væk som tegn på, at det ønsker fred. Følg jeres barns signaler, så det får kontakt og bliver stimuleret, når det er parat til det og får fred, når det er træt.

Læs også: 10 genveje til tale

Øver sig på lyde

I løbet af nogle måneder vil jeres barn begynde at bruge pludrelyde, gurglelyde, grynten og klukken blandet med flere vokallyde, og det vil hvine højt af glæde. Jeres barn øver sig på forskellige lyde. Det danner overgangen til, at jeres barn også bruger konsonanter i sin pludren, så flere lyde sættes sammen, for eksempel "ba", "bi" og "bu".

Brug ting
Forskelligt legetøj eller tøjdyr kan tiltrække barnets opmærksomhed, og I kan tage det med i jeres snak med barnet, så tingen udgør en fælles oplevelse. Tingene bliver særligt betydningsfulde, hvis I bruger dem igen og igen, så jeres barn genkender dem og får lyst til også at meddele sig ved at ville sætte lyde på. Barnet vil på samme måde opleve genkendelsens glæde ved at få sunget de samme sange.

Efterhånden kan barnet selv gribe efter ting, holde fast i dem, smage på dem, og slå dem ned i gulvet. Ved at den voksne hele tiden sætt er ord på, eksperimenterer
barnet med at efterligne den voksne.

Læs også: Øjenkontakt

Barnets udvikling omkring et-års aldreren - det første ord
Omkring etårsalderen kommer det første nogenlunde forståelige ord. Jeres barn har indtil da opfattet jeres sprogrytme, ord og sætninger, og mange af de lyde bliver det i stand til selv at producere. Barnet har samtidig gjort en række erfaringer med at forstå sin omverden ved at bruge alle sanser. Det drejer hovedet mod kendte stemmer og lyde. Det kan til gengæld reagere med voldsom frygt, når det hører ukendte høje stemmer eller andre lyde, der opleves som utrygge. Brug sproget roligt i alle handlinger med barnet i nye situationer, på puslebordet, når det skal bades, spise, sove, lege og gå tur. Det virker beroligende.

Læs også: Din babys sprog

Læs også