https://imgix.femina.dk/media/6732e7fe4592434d9e40ac7056fe4009.jpg
Gravid

Babyfive – fra griberefleks til pincetgreb

15. september 2010
af Anneline Højrup
Foto iStockphoto, Colourbox
Den griberefleks, de små fødes med, forsvinder omkring 3-4-månedersalderen, og grebet bliver i stedet til en aktiv handling fra barnets side

Det er de færreste forældre, der ikke smelter af stolthed, når de første gang mærker barnet knytte hånden om deres finger og holde fast. Det er dog ikke en bevidst handling fra barnets side, men derimod en refleks, som babyer altid er blevet født med.

Nervesystemet udvikles
Når babyen holder om dine pegefingre, kan den ikke give slip, men vil følge med op, når du løfter hænderne og kan faktisk holde sin egen vægt. Det er dog ikke noget, du bør efterprøve. - Den (griberefleksen, red.) er med til at sikre, at barnet udvikler sin følesans og får nogle sanseindtryk fra verden omkring. Følesansen er en af de sanser, der er allermest udviklet allerede ved fødslen. Når barnet tager fat i din finger, eller du kærtegner barnet, bliver følesansen stimuleret, og barnets nervesystem udvikles, siger børneergoterapeut Birgitte Birch Andreasen.

Refleksen forsvinder igen
De fleste af de reflekser, vi fødes med, udvikler sig i løbet af det første leveår til bevidste handlinger. - Det er faktisk en betingelse for udviklingen af finere håndkontrol, at de primitive reflekser forsvinder, forklarer børneneurolog og overlæge Uffe Stender Hansen fra Århus Universitets Hospital. Mens griberefleksen er aktiv, kan barnet ikke selv bestemme, hvornår det vil holde fast og give slip igen. Derfor forsvinder refleksen forholdsvist hurtigt - for de flestes vedkommende efter tre til fire måneder.

Fra refleks til pincetgreb
En populær leg er at smide ting på gulvet, når det sidder i sin høje stol - det er ikke for at drille dig, men fordi det øver sig på at give slip, og barnet lærer ved hjælp af gentagelser. Først når barnet er 9-12 måneder, kan det holde ting mellem tommel- og pegefinger - det såkaldte "pincetgreb".
- Pincetgrebet er en milepæl i udviklingen af håndkontrol. Pincetgrebet kræver, at barnet har udviklet et godt syn og har fået erfaring med øje-håndkoordination, siger Uffe Stender Hansen.

Læs også

Hjælp jeres barns pincetgreb på vejDit barn fødes med ni reflekser

Dit lille barns sanser

Læs også