Familieliv

Dette job får dit barn

Af Anne Romanelli 9. december 2015
Foto: Pantherstock
Vores placering i søskenderækken er i høj grad med til at bestemme, hvilket job vi får. Se her, hvilket job dit ældste, mellemste og yngste barn har direkte kurs imod!

Den svenske adfærdsforsker Elisabeth Schönbeck peger i sin bog 'Ældst, yngst og midtimellem' på, at vores placering i søskendeflokken har særdeles stor indflydelse på, hvilket job vi egner os bedst til - og derfor også med stor sandsynlighed ender med at få.

- Søskenderollen er nemlig med til at forme os - også når det gælder arbejdsmetoder og jobvalg. Vi tager rollerne fra børneværelset med os, forklarer hun ifølge Søndagsavisen.dk.

Disse job passer bedst til den ældste i søskendeflokken

Førstefødte er ifølge Elisabeth Schönbeck typisk autoritetstro, ansvarlige og gode til at træffe beslutninger. De bliver derfor ofte ledere og passer især godt ind i konservativt opbyggede virksomheder. Politikere og læger/kirurger er også ofte den ældste i en søskendeflok. Også blandt socialrådgivere, lærere, politibetjente og andre job, hvor man tager hånd om folk på en ansvarsfuld måde, ses mange store søskende. De ældste er desuden tit højere uddannede end deres mindre søskende.

Disse job passer bedst til den yngste i søskendeflokken

Det mellemste barn egner sig derimod godt som mellemleder pga. den mæglerrolle, han eller hun har haft i søskendeflokken. Mellembørn er også ofte jurister, mæglere og forhandlere, da de er fleksible, holdspillere og kan indgå kompromiser. Men de er også sværest at sætte i bås, for de samtidig kan have flere træk fra enten den ældste eller yngste i søskendeflokken afhængigt af, hvor mange års afstand der er til de andre søskende.

Disse job passer bedst til den yngste i søskendeflokken

Det yngste barn får typisk lidt friere rammer i opdragelsen og er derfor rebelsk og risikovilligt. Derfor er mange ejendomsmæglere, sælgere, brandmænd og piloter de yngste i søskendeflokken. Det yngste barn elsker typisk også til at folde sig ud i det kreative, og mange musikere, skuespillere og kunstnere er også yngst blandt deres søskende. Yngstebarnets legesyge side gør også, at jobbet som pædagog tiltaler, og bliver små søskende læger, vil det ofte være med speciale i børn.

Disse job passer bedst til enebarnet

Enebørn er vant til at præstere, da de som det eneste barn skal leve op til alle forældrenes forventninger. De er derfor ofte ambitiøse, selvstændige og dygtige - og vil hellere give ordrer end at tage imod dem. Jobbet som selvstændig/konsulent passer således godt til enebarnet. Forfattere, journalister og præster er også ofte enebørn, da de har haft ro til at skrive og tænke på børneværelset uden forstyrrelser. Enebørn går desuden oftere i forældrenes fodspor.

I denne bog finder du gode råd til, hvordan du skaber gode søskenderelationer mellem dine børn >>

7 myter om søskende - sandt eller falsk?: 

7 myter om søskende - sandt eller falsk?

Ældre søskende er mere ansvarsfulde end yngre! - Delvist sandt. Som den førstefødte har det ældste barn typisk solet sig i meget opmærksomhed og er blevet rost meget af de stolte forældre, og med dette følger ofte også et højt forventningspres (som forældrene bevidst eller ubevidst lægger). Når der herefter kommer mindre søskende til, har den ældste allerede fået 'hvor er du dygtig'-rollen og kan føle, at det forventes, at han/hun hjælper til med den lille. Rollen som den dygtige og ansvarsfulde følger med ind i voksenalderen, men mange gange kun i familiens rammer. I andre situationer kan det se helt anderledes ud, f.eks. i erhvervslivet. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra Læs også: Den ældste i søskendeflokken er klogest
Konkurrencen er større blandt søskende af samme køn! - Falsk. Uanset om søskende er af samme køn eller ej, så kommer der altid til at være en vis form for konkurrence. I en bror- og søsterrelation, hvor søsteren er ældst, opstår der dog typisk færre konflikter. Er bror ældst, kan søster måske pludselig en dag overstråle ham, da piger gerne udvikler sig hurtigere, og det kan være hårdt for drengen. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Sådan undgår du søskendejalousi
Det yngste barn er vildest! - Delvist sandt. Når lillebror/søster kommer til verden, har han eller hun allerede en ældre søskende, som har rollen som den ansvarsfulde og pligtopfyldende. Den yngste må derfor finde en anden rolle for at få mors og fars opmærksomhed. Det resulterer ofte i, at den yngste bliver lidt mere uregerlig og vild. Det gælder dog mest i familiens rammer og kan se helt anderledes ud ude i 'samfundet'. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Den yngste i søskendeflokken er sjovest
Enebørn er egoistiske! - Falsk. Dette er en myte, der opstod i 'gamle dage', hvor børn måske ikke gik i institution og mødte så mange andre børn uden for familiens rammer. Det siger sig selv, at et barn, der kun har haft kontakt med voksne frem til 6-årsalderen bliver påvirket af det. Men i dag kommer de fleste enebørn ind i større grupper af børn tidligt, hvilket betyder, at de får 'normale' relationer til andre børn. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Størst, yngst, mellemst eller ene? Få det bedste frem i dit barn!
Stor aldersforskel gør det svært for søskende at få et tæt forhold! - Ikke nødvendigvis. En søskenderelation er livslang og faktisk den længste relation, vi har. Visse søskende med stor aldersforskel har måske ikke så stort udbytte af hinanden under de tidlige barndomsår, men kan få stor glæde af relationen senere. Man kan sagtens finde hinanden senere i livet, selvom man måske ikke har været så tætte som små. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Søskende - hvilken aldersforskel er bedst?
Det mellemste barn er usynligt og 'behagesygt'! - Delvist sandt. Det specielle ved det mellemste barn er, at han/hun først prøver at være den mindste for så at måtte overgive pladsen til en yngre søskende - og så pludselig havner i midten. Forskning viser, at de mellemste børn typisk er fleksible og gode lyttere. I søskendeflokken er de diplomatiske og agerer mellemled mellem de ældre og de yngre søskende. De trækker sig også tit tilbage, da de ikke gider høre på mere brok. Det fører ofte til, at de har svært ved at tage stilling og ændrer holdning tit. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Ældst, yngst, mellemst eller ene? Få det bedste frem i dit barn! 
Børn skal behandles ens! - Falsk. Det er meget misforstået, at man skal behandle alle i en søskendeflok ens. Forældre gør det naturligvis i bedste mening og vil ikke gøre forskel på deres børn, men det er lige dét, de bør gøre! Ingen børn er ens, og alle har forskellige behov. Det bedste er at tage det enkelte barns personlighed, behov og interesser i betragtning. Kilde: Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen, Magasinet Måbra. Læs også: Ældst, yngst, mellemst eller ene? Få det bedste frem i dit barn!