https://imgix.femina.dk/media/billeder/2014/juni/bevidsthedprim.jpg
Træning og kost

Kender du din underbevidsthed?

18. juni 2014
af NLP- og hypnoterapeut Pernille Riis
Foto: All Over
Lad os bare åbne os for, at vores sind har brug for flere bevidstheder. Men hvordan er det opdelt? Hypnoterapeut Pernille Riis forklarer nærmere. Om forskellen på bevidsthed og underbevidsthed.

Det bevidste sind kan illustreres som det, vi kan se af et isbjerg på overfladen af vandet, og som betyder dét, der er i vores opmærksomhed lige nu. Det bliver aktiveret omkring 4 års alderen, og er først helt udviklet omkring de 7 år. Det bevidste sind rummer bl.a. funktioner som: tanker, logisk tænkning og analyseevne.

Det er her, vi har vores vilje, tager beslutninger, sætter mål, er opmærksomme på informationer og lader ting ske i rækkefølge.

Pernille Riis

Pernille Riis, professionel NLP -og Hypnoterapeut.

Arbejder ihærdigt på at inspirere alle, der er interesseret, i af finde deres helt egen balance i livet. Både i hendes arbejde med sine klienter i sin klinik i indre København og de artikler hun udgiver på sin blog, omfavner hun livet i et holistisk perspektiv, og forsøger at skabe klarhed over livets aspekter.

Du kan læse mere om hendes arbejde, samt læse hendes blog på

www.pernilleriis.dk

Det bevidste sind kan rumme ca. 7 (+/- 2) "emner" af gangen, hvor af hvert emne, har nogle underliggende emner.

Det er vores bevidste sind, der er bevidst om nuet, som kan lære gennem erkendelse, og på en måde arbejder det som et filter/en vagt for, hvad der må trænge igennem til vores underbevidsthed.

Underbevidstheden er symboliseret som den del af isbjerget, der ligger under vandoverfladen og kan derfor også kaldes for det ubevidste sind -der er alt det andet, som ikke er i vores bevidsthed. Underbevidstheden fungerer helt udenom det bevidste sinds kontrol.

Det rummer alle vores erindringer, følelser, personlighedsmønstre og også vores automatiske kropsfunktioner.

Det ubevidste sind sikrer vores overlevelse og reagerer automatisk og intuitivt, for at passe på os. Det modtager 2.3 mia bit-informationer pr. sekund og er ubegrænset, udvidende i sit fokus.

Det er også vores ubevidste sind, der skaber drømme og alle negative/ubehagelige oplevelser, bruger det ubevidste sind energi på at fortrænge og arkivere. Det ubevidste sind er også en meningsskabende mekanisme, der ved hvorfor, kender løsninger, udfører mål og oplever i helheder.

Hvis du forestiller dig, hvordan du indtil 7 års alderen ikke rigtig havde nogen bevidsthed til at kunne filtrere, beskytte, bedømme etc. oplevelser som du blev udsat for, så forestil dig, hvordan disse er blevet "indkodet" i din underbevidsthed som værende naturlige sandheder for dig og dit liv (for underbevidstheden kender ikke forskel på positive og negative hændelser).

Disse indkodninger bliver så dit "skelet" for din eksistens og adfærd fremover. Dvs. tankemønstre, overbevisninger, følelser, ja alt hvad du tænker, føler og gør, er præget af de mønstre som lever i din underbevidsthed! Det er ikke kun de 7 første år, som ligger der, der er jo også alt det andet, som er nået udenom din bevidsthed op igennem hele dit liv.

Tænk et øjeblik over, hvor meget GYLLE du render rundt med i din underbevidsthed i dette øjeblik?

Hvis det føles enormt, så giver det måske pludselig mening, at din underbevidsthed kan blive overbelastet og har brug for at komme af med noget af al den ophobning - for den bruger energi på at holde på det.

Coaching fra os til dig - læs mere HER!

Hvis ikke det bevidste sind tager ansvar og begynder at sørge for at få hjælp til at forløse al den energi underbevidstheden render rundt med, så begynder den selv at tage hånd om det. Her er det så, at du kan opleve begyndende angstanfald, depressioner, smerter i krop, træthed, udmattelse etc. Det er simpelthen kroppens og din underbevidstheds måde at forsøge at råbe dig op - dit system er overbelastet! - der skal luftes ud!

Hvad gør man så?

Jeg tror på, at man kan gøre 3 ting:

1. Sæt dit bevidste sind på den opgave at finde alle nuværende/aktuelle situationer og problemer, der belaster dit system, og som kræver en bevidst handling i en eller anden retning.

2. Begynd at genfinde kontakten/kommunikationen til din fyssiske krop -fx. igennem meditation/mindfulness. Jo mere nærværende og opmærksom du bliver på at være mere i kroppen fremfor tankerne, jo mere vil du fremadrettet, bedre kunne mærke og forstå din krops signaler.

3. Forstå/erkend og forløs gamle traumer, vaner, overbevisninger og følelser fx. igennem hypnose/trance. Min hypnoselære Bodil siger, at man kun kan komme i kontakt med sin underbevidsthed via dyb afslapning, søvn og hypnose, så derfor anbefaler jeg hypnose som "forløsnings værktøj".

Så håber jeg selvfølgelig, at dette indlæg har givet dig så tilpas indsigt i hvordan dit system virker, til at du fremover vil søge mere kontakt til din krop, forløse gammelt shit og rydde op i dit liv, så du kan holde ud at være her.

Læs også