https://imgix.femina.dk/media/05c6d4a5e8864561b857bce954523e86.jpg
Sundhed

Rengøringen tager imod

30. juli 2004
af Ulla Nielsen
Vi har en datter på fire et halvt år, som går i børnehave. Gennem det sidste år har vi oplevet adskillige ting ved institutionen, som ikke er

Vi har en datter på fire et halvt år, som går i børnehave. Gennem det sidste år har vi oplevet adskillige ting ved institutionen, som ikke er acceptable - og har i en god tone fremlagt disse. Vi er herefter blevet strøget med hårene, men uden at der ellers er blevet gjort noget ved problemerne. Vi er ikke de eneste forældre med alvorlige kritikpunkter, men ledelsen er meget stærk og uigennemtrængelig. Vore kritikpunkter af institutionen er ikke kun af pædagogisk karakter, men også sikkerhedsmæssige: rengøringskonen med medhjælpertimer tager alene imod de første børn om morgenen. Børn, der er alene på legepladsen, falder ned fra vippen på et hårdt jordunderlag og slår tænder ud mm. Mit spørgsmål er, om der findes en samlet forældreorganisation, hvor man kan få lidt opbakning til at gøre noget - for vi har ikke umiddelbart lyst til at flygte fra institutionen. Og synes, at man i fællesskab skal få tingene til at fungere.
Vi bliver nok i første omgang nødt til at gå udenom de kommunale instanser - vi bor i en lille by og børnehavelederen er et kendt fænomen og "sød og rar". Så vi tror ikke, vi får meget hjælp der.
En efterhånden lidt desperat moder.

Kære desperate mor
Jeg kan oplyse, at der i alle institutioner er forældrebestyrelser, hvis opgave det er at varetage forældrenes interesser. I de fleste kommuner er desuden ansat en pædagogisk konsulent, som udfører den tilsynspligt, kommuner har med daginstitutionerne. Hvis institutionen er selvejende, kan den udover dette være tilknyttet organisationer som Daginstitutionernes Landsorganisation, Frie Børnehaver, St. Georg Gilderne m.m. Der findes også en samlet organisation for forældre, FOLA. Disse overordnede organisationer udtaler sig og bliver hørt i forbindelse med generelle forhold og har oftest ikke mulighed for at forholde sig til enkeltsager. Disse må klares lokalt. Min erfaring er, at de fleste pædagoger er interesserede i, at institutionerne er veldrevne, og at forholdene er i orden. Men tit går det galt i kommunikationen, fordi man blander det arbejdsmæssige i institutionen med noget personligt hos de personer, der skal udføre arbejdet. I rejser relevante problemstillinger, som bør kunne drøftes uden personlige konflikter. Jeg syntes, I skal tage problemerne op igen med lederen og formanden for forældrebestyrelsen. I skal ikke tænke på, om de opfattes som "rare og søde", men konkret forholde jer til, om faldunderlaget på legepladsen er i orden eller ej. Det samme gælder mht. til modtagelsen af børnene om morgenen. Det handler ikke om, hvorvidt en medarbejder i nogle timer er ansat som rengøringspersonale og i andre timer som medhjælper, vedkommende kan jo være vældig god til begge dele. Det handler om, hvordan børnene modtages. Om børn kan være alene på legepladsen, drejer sig dels om legepladsens sikkerhed og dels om, hvorvidt de børn, der er derude, kan magte det. Det er disse forhold, I skal beskrive, drøfte, udtrykke jeres bekymring i forhold til og ikke mindst bede om faglige forklaringer på.
På denne måde vil samtalens indhold blive mere præcist, og jeg håber, I får en vellykket samtale.
Susse Stuhr, pædagogisk konsulent

Læs også:
Skal vi flytte dagpleje?

Læs også