fødsel
Sundhed

Nyt studie: Globalt overbehandles alt for mange kvinder under fødslen: "Det er lidt en thriller-historie"

26. februar 2024
af Marie Møllegaard Andersson
Arkivfo: Unsplash
Fødende kvinder verden over bliver overbehandlet med vestimulerende drop og kejsersnit. En behandlingsmetode, der kan have alvorlige konsekvenser for både mor og baby.

Et nyt studie viser, at alt for mange kvinder verden over bliver behandlet med vestimulerende medicin eller kejsersnit, når de føder.

To af forskerne bag studiet, Nanna Maaløe og Natasha Housseine fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, fortæller, at forekomsten af behandlingen er chokerende, når man ser på, hvor mange der egentlig har brug for det.

Studiet viser, at selv om det kun er 10-15 procent af verdens førstegangsfødende kvinder, der har en fødsel, som er længere end forventet, er det 30-90 procent af dem, der får vestimulerende medicin.

Det skriver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Vestimulerende medicin gives, når man gerne vil sætte skub i veerne for at undgå et kejsersnit. Men denne medicin er ikke uden konsekvenser.

Den vestimulerende medicin gør, at livmoderen trækker sig kraftigere og oftere sammen, hvilket kan resultere i iltmangel hos barnet og i yderst sjældne tilfælde dødfødsler eller hjerneskader hos barnet.

Generelt er risikoen forbundet med vestimulerende medicin og kejsersnit dog langt mindre i højindkomstlande som Danmark sammenlignet med lavindkomstlande.

Alligevel vækker studiets resultater bekymring hos forskerne, som forklarer, at der er meget lidt forskning, der viser, at den vestimulerende medicin overhovedet virker til at undgå kejsersnit.

- Det er lidt en thriller-historie, at vi fortsat ved så lidt om vestimulerende medicin, som vi har brugt tiltagende i over 70 år, og som nu bruges blandt 30-90 procent af førstegangsfødende globalt set, siger Nanna Maaløe.

I Danmark er forekomsten af kejsersnit langt lavere end mange andre lande, for eksempel Egypten, Brasilien og Tyrkiet, hvor der er flere kejsersnit end vaginale fødsler.

Studiet viser også, at risikoen for blødninger og infektioner i forbindelse med kejsersnit er højere i lavindkomstlande, hvor ressourcerne er begrænsede og fødegangene er endnu mere pressede end i højindkomstlande som Danmark.

I afrikanske lande syd for Sahara er det otte procent af alle børn og en procent af alle kvinder, som dør i forbindelse med et kejsersnit.

Ifølge Nanna Maaløe er dette på grund af forældede kliniske retningslinjer og pressede fødegange verden over:

- Sundhedspersonale verden over har brug for, at nationale og globale kliniske retningslinjer for fødsler, herunder rettidig brug af vestimulerende drop og kejsersnit, tager afsæt i forskningsbaseret evidens og bedste viden på området. På nuværende tidspunkt er der dårlig sammenhæng mellem bedste viden og praksis, og det er uacceptabelt for kvinder og børns sundhed.

Læs også