Have

10 tips til at blive havens utøj kvit

Her kommer 10 tips til, hvordan du effektivt klarer de fleste udfordringer med sultne, små dyr i roser, kål og rucola.

10 tips til at blive havens utøj kvit

Lus, lopper og larver er en vigtig del af havens øko-system, men det er irriterende, når bladlusene suger på de spæde rosenknopper, og larverne ribber den smukke kål. 
Her er løsningen enten manuel bekæmpelse eller et sprøjt med noget giftigt. Heldigvis findes der midler, der er baseret på naturlige ingredienser og godkendt til økologisk dyrkning. 
Husk bare, at giften virker mod alle insekter, der rammes, også for eksempel mariehøns, der er med til at holde mængden af bladlus nede. Tænk dig derfor om, før du trækker sprøjten.
 
 
1. Dyrk i god jord 
En god havejord er fuld af kompost, orme, biller og mikro-organismer, og den gør planterne stærke, så de nemmere klarer et angreb af skadedyr. En ”død” jord giver dårlig trivsel. Kemiske sprøjtegifte kan altså gøre mere skade end gavn.
 
2. Vælg robuste sorter
Jo mindre forædlede dine planter er, jo mere robuste vil de være. Rynket rose klarer sagtens lidt bladlus, hvorimod en højt forædlet engelsk rose er nemmere at skade.
 
 
3. Husk at vande
Hvis en plante mangler vand, vil den hurtigt svækkes. Samtidig vil et varmt og tørt miljø gøre det nemmere for for eksempel jordlopper at trives og yngle, og også mange sygdomme som rust og meldug breder sig hurtigere i et tørt miljø.
 
Bladlusene suger især saft fra de unge, bløde skud.
 
4. Gød lidt, men godt
En overgødet plante bliver lang og ranglet, og de bløde sukkerholdige skud er lige, hvad bladlusene kan lide. Kunstgødning (NPK) frigives straks, hvorimod organisk gødning frigives og optages langsomt i planten. Det gør den bedre i stand til at klare livets modgang. 
 
5. Fuglekasser og vand
Småfugle er havens gratis hjælpere, og en mejse spiser mange tusind insekter i løbet af en sommer. Opsæt redekasser og sørg for, at der altid er vand, så havens fugle kan drikke og bade. 
 
 
6. Tiltræk nyttedyr 
En have med mange forskellige blomstrende planter tiltrækker nyttige flyvende insekter, der hjælper med at holde bestanden af bladlus nede. En enkelt mariehøne kan i løbet af sin livscyklus nå at spise tusindvis af bladlus.
 
7. Dyrk et nyt sted hvert år
Planterne i køkkenhaven trives bedst, når du hvert år placerer dem på et nyt sted og dermed bryder skadedyrenes livscyklus. Mange dyr trives nemlig kun på én bestemt plantefamilie og lægger æg, der overvintrer i jorden.
 
Den hvide kålsommerfugls larver kan på kort tid ribbe et helt kålbed.
 
8. Net og fiberdug
Jordlopper og sommerfugle lægger æg på undersiden af planternes blade, og deres larver kan gøre skade på kål og rucola. Bionet og fiberdug forhindrer insekterne i at lægge æg på din afgrøde og minimerer mængden af skadedyr. Nemt, enkelt og effektivt.
 
9. Tag angrebet i opløbet
Larver kan ribbe en hel plante, og en enkelt bladlus kan føde op til 100 levende unger. Mas bladlusene eller spul dem af planten med vand. Saml larverne på kålplanten og mas dem.
 
 
10. Sprøjt med omtanke 
Mange planter har udviklet et naturligt forsvar. Krysantemum indeholder for eksempel stoffet pyrethrin, der ødelægger insekternes nervesystem, og udtræk af planten er en vigtig ingrediens i sprøjtemidler, der er godkendt til økologisk dyrkning. 

Insektbekæmpelsesmidler, der er godkendt til økologisk brug, er baseret på naturlige og fuldt nedbrydelige ingredienser som f.eks. udtræk af krysantemum, ørnebregne, hvidløg, padderok og rabarber. 
 
 
Læs mere om: