https://imgix.femina.dk/media/article/saadan-har-unge-kvinder-det-i-tal1_0.jpg
Selvudvikling

Sådan har unge kvinder det i dag – de kolde facts i tal

18. juli 2019
af Michelle Løvstrup Thejls, Josefine Gammelgaard
Illustration: Lisa Grue
De føler sig pressede, forkerte og ensomme. Den unge generation får konstant at vide, at de har alle muligheder, og alligevel føler de sig ikke tilpas. De skal præstere både socialt, i skolen, i udseende og i omgangskreds. Mød den unge generation, som har svært ved at leve op til forventningerne.
 • Angst og depression

Fra 2006 til 2016 er antallet af børn og unge mellem 0 og 18 år, der har angst eller depression, steget fra 2.354 til 7.189.

35 % af de unge taler sjældent eller aldrig om deres angstsymptomer, enten fordi det ikke er nødvendigt, fordi det er for privat, fordi de ikke vil bekymre andre, eller fordi det føles pinligt eller unormalt ikke at have det godt.

 • Mentale helbred

23,8 % af de unge kvinder mellem 16 og 24 år mener, at deres mentale helbred er dårligt. Det er omtrent en tredjedel flere end i 2010.

46 % af de danske 19-årige kvinder havde modtaget psykologhjælp, da de blev spurgt i 2017. I 2009 var det 30 % af de 19-årige kvinder.

 • Stress

4 ud af 10 unge kvinder mellem 16 og 24 år svarer, at de har et højt stressniveau. 19,6 % af de danske gymnasieelever kunne godt tænke sig, at deres forældre i højere grad talte med dem om det, der kan stresse dem. 21,4 % ville også ønske, at deres forældre i højere grad talte med dem om deres tanker om fremtiden.

LÆS OGSÅ: Psykologen: Vi har udviklet et samfund, der er uegnet for børn

 • Lavere livstilfredshed

Siden 2013 er andelen af 19-årige, der har en lav livstilfredshed, steget. I 2013 mente 11 % af dem, at deres livstilfredshed var lav. I 2017 var procentdelen steget til 16 %, altså næsten en sjettedel af de 19-årige.

 • Ensomhed

I 2010 følte 7,9 % af de unge kvinder mellem 16 og 24 år, at de ofte var “uønsket alene”. I 2017 var det tal steget til 10,3 %. Næsten halvdelen af de unge, der føler sig svært ensomme, er i daglig kontakt med venner. 59 % af de moderat ensomme er dagligt i kontakt med venner.

 • Flere er spiseforstyrrede

Mellem 2013 og 2019 er andelen af unge kvinder på 19 år, der har haft en spiseforstyrrelse, steget fra 10 % til 15 %.

 • Præstationsangst

Mere end 2 ud af 5 unge under uddannelse er ofte kun tilfredse med deres præstation, hvis de får karaktererne 10 eller 12. Over halvdelen af de unge er bekymrede og bange for at skuffe forældrene, hvis de ikke har succes.

 • Sex

Næsten halvdelen af de unge på 18 år har moderat erfaring med sex. Det betyder, at de typisk har haft 1-2 sexpartnere. Lidt under en fjerdedel har aldrig haft sex, mens godt og vel en fjerdedel har haft en tidlig seksuel debut og mere end 7 sexpartnere. 3 ud af 4 unge danskere i alderen 15-23 år har haft ubeskyttet sex med en ny partner, selv om 7 ud af 10 siger, at de gerne vil bruge kondom. Hver fjerde ung under 25 har haft en sexsygdom mindst én gang.

 • Tidspres

Især unge kvinder mærker et tidspres i højere grad end før. Fra 2013 til 2017 er andelen af unge kvinder på 19 år, der ofte føler sig pressede, steget fra 26 % til 32 %. I samme tidsrum er andelen af 19-årige, der har svært ved at nå det, de gerne vil, steget fra 23 % til 27 %.

Den væsentligste grund til, at gymnasieelever dropper faste fritidsaktiviteter, er mangel på tid. Hele 82,7 % af gymnasieeleverne fortæller, at det var svært at nå det hele, da de havde fritidsaktiviteter.

71 % af danske kvinder over 18 føler ikke, de har tid nok til at nå, alt det, de skal, mens 65 % af dem under 18 har det på samme måde. 78 % mener, det er vigtigt at klare sig godt i skolen, og for 57 % er succes vigtigt.

LÆS OGSÅ: Undervisningsministeren: Vi gør ikke nok for at træne vores børn i at møde udfordringer i livet

 • Flere drikker alkohol

Fra 1998 til 2014 faldt antallet af 15-årige, der har prøvet at drikke alkohol. Men fra 2014 til 2018 er udviklingen vendt. I 2014 havde 74 % af de 15-årige piger prøvet at drikke alkohol. 4 år senere er det antal steget til 82 %. Udviklingen er den samme, når vi ser på, hvor mange der drikker alkohol ugentligt. I dag drikker hver 5. 15-årige pige alkohol ugentligt.

 • Vægt

62 % af unge kvinder i alderen 16-20 år vil gerne tabe sig. Kun 18 % af de unge kvinder kategoriseres som overvægtige. En tredjedel af de adspurgte er tilfredse med deres vægt, mens over 60 % af de normalvægtige gerne vil tabe sig. Over halvdelen af de piger, der ifølge BMI-skalaen vil blive kategoriseret som undervægtige, er tilfredse med deres vægt.

 • Sociale medier

Unge 15-19-årige danskere bruger i gennemsnit 2 timer og 11 minutter på mobiltelefonen hver dag ud over den tid, de taler i telefon. Det er over en time mere end gennemsnitsdanskeren.

De unge kvinder mellem 12 og 25 år bruger dagligt flere timer på sociale medier end de unge mænd i samme aldersgruppe. For piger mellem 12 og 14 år bruger næsten halvdelen over 4 timer om dagen på sociale medier.

21 % af de unge kvinder under 18 år redigerer billeder, før de lægges på SoMe.

 • Mobning

Andelen af elever, der er blevet mobbet, er faldet drastisk de seneste 20 år. I 1998 oplevede ca. hver 5. 15-årig at blive mobbet, mens det tal i 2018 var faldet til hver 20.

Alle feminas informationer og tal er hentet fra valide og repræsentative undersøgelser med 1.000 eller flere danske respondenter, medmindre andet er angivet. Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Velfærd og Trivsel fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Center for Ungdomsstudier fra 2017, Vi Unges undersøgelse All About Teens fra 2017, Sundhedsdatastyrelsen, Epinion for Psykiatrifonden fra 2017, Sundhedsstyrelsens undersøgelse af danskernes sundhed, MaryFonden, Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed, Sexlinien, Megafon for Sundhedsstyrelsen, Kantar Gallup, Undervisningsministeriet fra 2018.

https://imgix.femina.dk/call_to_action/fe_abo_web_8nr_1138x370.png

Læs også