https://imgix.femina.dk/media/article/1443-renee-art-2.jpg
Selvudvikling

Renée: Hold op med at afbryde mig!

4. januar 2016
af Renée Toft Simonsen
At afbryde eller tale henover er måder at undertrykke kvinders stemmer på. Det handler om dominans og status, og det foregår alle vegne. På mange arbejdspladser bliver mandlige chefer sjældent afbrudt eller ignoreret, mens kvindelige chefer rutinemæssigt afbrydes
Forleden læste jeg en artikel i The Huffington Post af Soraya L. Chemaly. Hun skrev om, hvordan mænd videnskabeligt bevist får mere taletid til møder, på TV og de sociale medier. KVINDERS STEMMER UNDERTRYKKES Noget, der virkelig slog mig, var hendes opmærksomhed på, hvor ofte hun blev afbrudt af mænd. Det skete især, når der var flere mænd til stede. Adfærden er ifølge Soraya en måde at etablere dominans i samtalen på. Det kan også ske til et møde, hvor du som kvinde får sagt noget, ingen rigtig tager notits af, hvorefter en af mændene gentager det, og det pludselig er vigtig information, der skal debatteres. At afbryde eller tale henover er måder at undertrykke kvinders stemmer på. Det handler om dominans og status, og det foregår alle vegne. Det viser sig også på mange arbejdspladser, hvor mandlige chefer sjældent bliver afbrudt eller ignoreret, mens kvindelige chefer rutinemæssigt afbrydes. Forskning viser også, at både mænd og kvinder er mere lyttende, når mænd taler, end når kvinder taler. LÆS OGSÅ: Renée: Til forsvar for offerrollen FRA KVINDE TIL MAND En lidt sjov historie er matematikeren Larry Summers observationer: Han begyndte sit liv som kvinde. Som kvindelig studerende på Massachusetts Institute of Technology fik hun, efter at hun havde løst et særligt kompliceret matematisk problem, at vide af sin professor, at hendes kæreste nok havde gjort det for hende! Senere i livet, da hun var blevet mand og holdt et foredrag, overhørte han en mandlig tilskuer sige, at hans arbejde var meget bedre end hans søsters. En af de ting, han så som en klar fordel ved at være blevet mand, var, at han nu faktisk kunne få lov til at fuldføre sine sætninger uden at blive afbrudt (af en mand)! MÆND TALER 75% MERE END KVINDER Ifølge Soraya er det ikke svært at se, hvorfor mænd automatisk tror, at det, de siger, er mere værd end det, der kommer ud ad munden på en kvinde. Det begynder allerede i barndommen: Forældre afbryder døtre dobbelt så ofte, som de afbryder sønner. I det voksne liv ses kvinder ikke som så autoritære og heller ikke lige så sjove som mænd. Mænd taler mere og oftere i grupper, hvor begge køn er repræsenteret. I mandligt dominerede problemløsningsgrupper taler mænd 75 procent mere end kvinder, hvorfor forskning på området konkluderer, at det at have en plads ved bordet ikke nødvendigvis er det samme som at have en stemme. Sorayas liste over, hvor og hvordan mænds stemme har en højere værdi i samfundet, var lang, og desværre genkendte jeg flere ting. Måske skulle vi – os med østrogen som det dominerende hormon – begynde at øve os lidt i den sætning, som Soraya mente var en af de vigtigste, en kvinde skal lære at sige i sit liv? Nemlig: Hold op med at afbryde mig! Kærlig hilsen Renée Skriv til FEMINA, Havneholmen 33, 1561 Kbh. V, og mærk kuverten ”Renée mener”. Eller send en e-mail til renee@femina.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte de breve, der bringes i bladet. Alle, der skriver til Renée, får svar, uanset om spørgsmålet bruges i bladet eller ej.

Læs også