https://imgix.femina.dk/media/299f8bf78ec94800912dbdfc75a8eb32.jpg
Selvudvikling

Hvorfor kan præster ikke holde sig på måtten?

5. juli 2012
af Malene Fich weischer
foto: All Over
Den ene sag om sexmisbrug efter den anden rammer alle mulige trosretninger verden over. Hvad pokker går der galt?

Vi hører om det igen og igen: Om præster, der har misbrugt børn. Om præster, der har misbrugt kvinder. Om præster, der i det store hele lader til at have voldsomt svært ved at finde ud af, hvor grænsen går mellem omsorg og overgreb.

Guds repræsentant
"Gør man det op i tal, så tror jeg faktisk ikke, at der sker så voldsomt meget mere misbrug indenfor de forskellige kirkelige retninger, end der gør alle mulige andre steder i samfundet", fortæller Vibeke Møller til Oestrogen. dk. Hun er leder af den danske afdeling af "Europæisk skole for pastoral støtte til ofre for seksuelt misbrug (ESARPAC)", hvor de underviser kommende terapeuter og rådgivere, hvordan de skal tackle personer, som har været udsat for et misbrug.
"Problemet ligger imidlertid i, at de, som bliver misbrugt, opfatter præsten som en repræsentant for Gud. En tillidsperson udover det sædvanlige, og når så den tillid bliver brudt, så krakelerer hele den verdensopfattelse, de er vokset op med", fortæller Vibeke Møller videre.

Toppen af isbjerget
Hvor mange, der helt præcist har været udsat for misbrug, er umuligt at sige. En amerikansk undersøgelse fra 2009 viser, at 3% af alle kvindelige kirkegængere i USA har været udsat for sexchikane eller for seksuelle overgreb fra deres præst, men ifølge Vibeke Møllers overbevisning er det kun toppen af isbjerget. Og det findes indenfor alle trosretninger.
"Det er bestemt ikke kun indenfor den katolske kirke, at man ofte støder på sager om misbrug. Det er inden for alle trosretninger. Men der er en generel tendens til, at jo mere lukket en tro er, jo større risiko er der for misbrug", fortæller Vibeke Møller.

Magten korrumperer
Men hvad er så grunden til, at præster, der jo i bund og grund og har valgt et virke som sjælesørger og solid støtte for samfundet, igen og igen bliver taget i sexchikane og misbrug? Det simpelthen den gamle sandhed om, at magt korrumperer. Går man en smule over grænsen - måske ved en fejl - så er der ingen, der reagerer, og det gør det nemmere at gå over grænsen næste gang. Måske med et endnu større skridt end før.
"Det handler jo i høj grad om, at præsten misbruger den magt, han har. Og den magt er størst dér, hvor kirken har den største indflydelse. I lukkede trosretninger, hvor medlemmerne ikke må have kontakt med omverdenen eller i trosretninger, hvor præstens rolle bliver som en slags familieoverhoved. Men det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Grænserne for, hvad der er tilladt, udviskes langsomt for præsten, på samme måde som man kan se det i andre former for magtmisbrug".

Grænserne udviskes
Når så grænserne langsomt har udvisket sig, og et lidt upassende spørgsmål bliver til en lidt upassende bemærkning, som bliver til en upassende berøring eller en decideret voldtægt, så dukker endnu et problem op. For hvem skal offeret fortælle det til? Hvem vil tro på hende, når den, hun anklager, er intet mindre end Guds repræsentant på jorden?

Søg kontakt udenfor kirken
"Mit bedste råd til alle, der måtte føle sig misbrugt eller måske bare stødt over nogle lidt for intime spørgsmål eller bemærkninger fra en præst, er at vende det med nogen udefra. Nogen, som ikke har noget med religionen at gøre. Det kan være din læge, en psykolog, et krisecenter - hvad som helst. Det er bare så vigtigt at få kontakt til verden udenfor kirken, fordi de kan se igennem den hjernevask, som man måske især i de lukkede trosretninger, kan være blevet udsat for. Det er meget sjældent, at man selv kan se igennem det, slutter Vibeke Møller af.

Adventistkirken har lavet et website dedikeret til præster og ofre for sexmisbrug indenfor kirken, og det er fyldt med nyttig information, Tjek det her: www.thehopeofsurvivors.com

Fik du også læst "Han hjælper de handlede kvinder"

Eller hvad med "Kvinder du'r ikke som ledere"

Husk også at tjekke det store udsalg i Oestrogen- shoppen!

Læs også