https://imgix.femina.dk/media/billeder/2013/april/optimal-prim.jpg
Selvudvikling

Får du det optimale ud af dit liv?

1. marts 2014
af Malene Fich Weischer
foto: All Over og privat
Hvornår er et liv i balance? Når der er en god fordeling af arbejde og fritid? Når du sover godt? Når du er sund og stærk? Nej, det er meget mere end det, fortæller ny bog. Det handler om at forstå sit liv på en helt ny måde…

Lever du dit liv optimalt? Får du det bedste ud af dén, du er? Ifølge forfatteren Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard, så er der mange af os, der ikke gør. Derfor har hun udgivet bogen "Livet er mit - en bog om Dimensional bevidsthed", som handler om at opfatte den verden, vi lever i, på en hel ny måde og at forstå at fred og balance i verden starter hos os selv.

Lever du det liv, som er mest optimalt?
"Det er min opfattelse, at vi mennesker ofte lever vores liv i overensstemmelse med en række selvfølgeligheder, samfundskonstruktioner og værdisæt, som vi måske aldrig får sat spørgsmålstegn. Vi får aldrig rigtigt stoppet op og overvejet, om det nu også er den mest optimale og værdigivende måde at leve på," forklarer Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard til Oestrogen.dk.

"Derfor skriver jeg om værdierne i livet; om forudsætningerne, som vi baserer vores liv på; om livspotentialer; om naturen og en dybere samhørighed mennesker imellem. Vi må både som menneske og som samfund spørge os selv: Hvad har værdi? Skaber vi os et værdifuldt liv? Lever vi "vores eget liv", eller lever vi det liv, som vi tror, vi skal leve? Jeg ønsker at give folk inspiration til nye måder at tænke livet på."


Ann-Jeanett Foldager
Bøndergaard

Hvilke værdier lever du efter?
"I Danmark har vi nogle fantastiske forhold, som gør det muligt ikke at skulle sulte, være hjemløs eller være uden medicinsk behandling. Men vi kan spørge os selv, om der er forhold i vores liv, som gør, at vi glemmer at værdsætte de små ting i livet. Glemmer at værdsætte naturen og det medmenneskelige. Den måde, hvorpå vi forstår livet, verden og "virkeligheden" på, er jo tillært. Det er en særlig konstruktion, som er skabt på baggrund af de forudsætninger, muligheder og begrænsninger, vi har omkring os. Men indeholder de reelt alle vores værdier?", spørger Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard.

Er din selvforståelse rigtig?
"Det er min oplevelse, at rigtig mange af os prøver at leve vores liv ud fra en grundlæggende selvforståelse, som vi dels selv har skabt og som til dels er skabt af det samfund, vi lever i. Min tanke er, at det er vigtigt at skabe livet således, at det er i overensstemmelse med én selv - derfor er det væsentligt at lære sig selv at kende - og lære at kende de forudsætninger der er, for at man har udviklet sig til at være det menneske, som man er. Det kan jo være, at vi, når vi bliver opmærksomme herpå, finder ud af, at vi slet ikke lever det liv og er det menneske, som vi har potentiale til at være, forklarer forfatteren Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard, der ved siden af forfatterskabet læser til Psykolog på Københavns Universitet.

Mere end en identitet
Til at udvide sin forståelse af mennesket, verden, livet og sig selv, har Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard udviklet teorien om "Dimensional Bevidsthed". Det går ud på, at vi som mennesker ikke bare er identiteter, skabt af os selv og andre, men at vi i os selv er langt større, langt mere universelle, langt mere naturlige, langt mere dimensionale. Derfor inviterer Ann-Jeanett til at tænke sig selv som havende forskellige former for bevidsthed, hvor bogen særligt har fokus på fem bevidstheder: Selvbevidsthed, sjælsbevidsthed, medmenneskebevidsthed, kropsbevidsthed og naturbevidsthed."

Få en bedre forståelse af dig selv
"Opmærksomheden på de fem udvalgte bevidstheder kan give udvikling og inspirere til ny livsførelse", forklarer Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard videre til Oestrogen.dk og forklarer samtidig at kimen til denne form for menneske- og livsforståelse opstod i en kombination af hendes studier af menneskekundskab fra psykologistudiet samt fra den periode, hvor hun boede i Australien og senere, da hun fulgte munke i Thailand.

"Fokuserer man på at få disse fem dimensioner i balance, så vil man få en mere refleksiv livsførelse. Du kan sætte dig ud over samfundets selvfølgeligheder og blive klar over det, som du på et højere plan ønsker at få ud af dit liv. Få det optimale ud af dit liv. Samtidig vil det kunne hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine egne værdier og samtidig se livet fra nye vinkler."

De fem bevidstheder er, ifølge Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard:

Selvbevidsthed
Selvbevidsthed er bevidstheden om, hvordan man forstår sig selv - hvilken virkelighed, man befinder sig i og hvad, det betyder for, hvordan man lever sit liv. Det er en bevidsthed om tiden, som vi har at leve i, og derfor om sin livsførelse. Det er forståelsen af ens styrker, men også af ens skrøbelighed. Det er kærlighed til og forståelse af sig selv.

Sjælsbevidsthed
Sjælsbevidsthed inviterer til en forståelse af, at vi har visdom med os i livet. Det er en bevidsthed om livspotentialer. Det er en invitation til at medtænke det sjælelige i vores selvforståelse og hverdagsliv. Sjælsbevidstheden handler om at turde følge sin indre stemme. Følge sin intuition så livet kommer i flow.

Medmenneskebevidsthed
Alle mennesker har en værdi blot i kraft af at være et menneske. Medmenneskebevidsthed er en bevidsthed om menneskelige værdier; om det, der afholder os fra at handle medmenneskeligt; og om den menneskelige samhørighed. Samhørighed mennesker i mellem er fundamental for en verden i balance og fred.

Kropsbevidsthed
Vi mennesker må have respekt og omsorg for vores krop - ikke kun i forhold til at holde den sund og stærk, men også i forhold til at lytte til, hvad den fortæller os. Uden kroppen har vi intet liv, så den skal der værnes om.

Naturbevidsthed
Naturbevidstheden handler om, at vi skal kunne forstå os selv som en del af naturen. Vi er natur - ikke "ejere" af naturen. Vi må forstå, at vi er samhørige med naturen og integrere det i vores livsførelse og menneskeforståelse - det kan fremme udvikling og højere bevidsthed.

Kunne du tænke dig at dykke dybere ned i tankerne om værdierne i livet, de samfundsmæssige strukturer og selvfølgeligheder, freden i det indre og den dimensionale bevidsthed, så kan du læse meget mere om dem, samt om hvordan du praktisk kan bruge dem i dit liv, i Ann-Jeanett Foldager Bøndergaards bog "Livet er mit - en bog om dimensional bevidsthed". Du kan også se mere på bogens hjemmeside: www.LivetErMit.dk

LÆS OGSÅ: Får du den rigtige rådgivning?

ELLER: Hvad driver dig som menneske?

TEST DIG SELV: Er du god til at sige fra?

Læs også