https://imgix.femina.dk/media/9e14521ed75a425e8cc57771f2efdf91.jpg
Selvudvikling

Få nærværet tilbage

2. september 2011
af Mette Møllevang
Foto: Shutterstock
Multitasking og effektivitet har styret os og vores samfund så længe, at mange har for lidt tid og ro til nærvær. Både nærvær med dem, de holder af, og nærvær i forbindelse med arbejdet, madlavningen og tøjvasken – fordi tankerne allerede er på vej videre i teksten.

Fællesskabsrøvere bliver de kaldt - fjernsynet, mobilen, computeren og arbejdet. Hver tredje voksne dansker savner ifølge en Gallup-undersøgelse for Berlingske Tidende tid og ro til at være sammen med dem, de holder af. Og de fleste af os savner tid og ro til fordybelse.

- Nærvær er evnen til at være til stede her og nu med hele sin opmærksomhed. Nærvær er en basal egenskab eller tilstand, som vi evner fuldt ud som børn, og som ofte ødelægges, jo mere travlt vi får, og jo flere ting vi synes, vi skal forholde os til, siger privatpraktiserende psykolog Ulla Burmeister.

Hun råder os kraftigt til at byde ro og langsommelighed velkommen tilbage i vores tilværelse. Det har vi hårdt brug for, mener hun.

Her giver hun sine 8 bud på, hvordan du skaber plads og ro i dit liv til nærvær:

1. Sæt dine krav ned

- Når vi er stressede eller bare har meget travlt, er det svært at tage de små oaser af nærvær ind i dagligdagen, fordi vi oplever uro, tankemylder og dårlig samvittighed over alt det, vi burde nå, når vi tager en pause. Så det handler om at sætte kravene til os selv ned, og nedtone vores ønsker om altid at skulle præstere så meget for at føle os accepterede eller lige så gode som alle de andre. Kulturelt set har det været prestigefyldt at have travlt eller være i stand til at overkomme meget.
Det fænomen bliver vi nødt til at gøre op med for at få mere tid til de ting, der virkelig betyder noget for os!

2. Én ting ad gangen

- Vi kvinder har altid været meget stolte af at kunne multitaske. Vi læser, mens vi spiser, ser fjernsyn mens vi studerer, og tænker over vores problemer mens vi kører bil. Det er meget sjældent, vi bare gør en ting ad gangen, og derfor er det blevet så svært for os at være nærværende. Vi gør også lidt grin med mændene, som, vi mener, kun er i stand til at gøre én ting ad gangen.

- Men det er ikke muligt at have sin fulde opmærksomhed på mere end én ting ad gangen, og når vi alligevel forsøger på det, bliver kvaliteten af vores opmærksomhed dårlig. Det kan vi selvfølgelig godt mærke, og det er en af grundene til, at så mange af os konstant går rundt med dårlig samvittighed. Og måske er det også grunden til, at flere kvinder end mænd får stress.

- Vi er nødt til at give slip på forestillingerne om at kunne klare alting hele tiden. Nærvær kræver fordybelse og langsommelighed, hvilket ikke har høj status i vores effektive samfund.

3. Giv fuld opmærksomhed

- Man kan både være nærværende med sig selv, dvs. til stede med det, man er i gang med, uden samtidig at have sine tanker alle mulige andre steder. Og man kan være nærværende sammen med andre, f.eks. sine børn, hvor man lægger alt andet til side og har fuld kontakt med dem.
- Vi kender også alle til at være sammen med et andet menneske, som ikke er til stede i kontakten, hvor man hverken føler sig set eller hørt. I virkeligheden er det en fantastisk gave at give et andet menneske sin fulde opmærksomhed, og vi ved alle, hvor rart det er at have den form for nærvær.

4. Lad fortid og fremtid hvile

- Vi er alle sammen fanget i en række automatiske og vanebundne tankemønstre, der primært trækker os væk fra nuet og retter vores opmærksomhed mod fortiden og fremtiden. Vi kan igen og igen gennemgå situationer, vi ikke er tilfredse med, og vi kan bekymre os om fremtidige mere eller mindre realistiske oplevelser. Det kan medvirke til stresstilstande, som belaster os både fysisk og psykisk og giver os en dårligere livskvalitet.
- Når vi derimod er nærværende, giver vi slip på disse mere eller mindre destruktive tankemønstre, og det giver ro både mentalt og fysisk.

5. Hiv stikket ud!

- At vi hele tiden har vores opmærksomhed bredt ud på mange områder - tv, computer, mobil - giver nærværet dårlige vilkår. Og hvis ikke vi sørger for at få pauser, hvor vi slukker for det hele, kan vi være i fare for at overbelaste os mentalt. Når vi er overbelastede, er det svært at være nærværende og have overskud eller lyst til nærvær.

- Det er svært at være nærværende, hvis man lader sig afbryde, når mobilen ringer. Det er meget forstyrrende, når man midt i en samtale må afbrydes af en privat mobiltelefon.
- Jeg tror også, vi har brug for at slippe vores arbejdsplads i fritiden, ellers ligger arbejdsopgaverne let og rumsterer i underbevidstheden. Så har vi aldrig fri, og så er vi heller ikke tilstrækkeligt nærværende.

6. Tænk over dagen, der gik

- Find ud af, hvad der virkelig betyder noget i dit liv. Er det virkelig nødvendigt at arbejde i mere eller mindre døgndrift? Er det virkelig nødvendigt at se så meget fjernsyn? Vi kan blive bedre til at forvalte vores egen tid og skabe plads og ro til nærvær ved hver især jævnligt at reflektere over, om vi gør det rigtige i vores liv, om det er den måde, vi helst lever vores liv på.
- I virkeligheden kunne det være en god måde at afslutte dagen på - at tænke over, om man fik det bedste ud af den forgangne dag. Her tænker jeg ikke på at have nået så meget som muligt, men om det var det vigtige, man fik nået. Havde man kontakt til sine børn eller sin mand, fik passet på sig selv, fik man gjort noget godt for sig selv?

7. Vær i nuet

- Vi kan være nærværende i dagligdagen i alt det, vi foretager os. Når vi laver mad, går i bad osv. Det kræver bare, at vi ikke i tankerne er alle andre steder henne samtidig. Og det er svært for os.
- Men vi kan øve os på det ved at begynde at være opmærksom i hver eneste situation, vi befinder os i. Hver gang, man opdager, at nu har tankerne ført en et andet sted hen, skal man lede sig selv tilbage til nuet.

- Vi bliver ikke mere effektive af at lave flere ting på en gang. Og vi kan også med fordel sortere i antallet af opgaver og måske uddelegere eller gøre nogle af dem sammen med vores mand eller børn. Det er også en måde at være nærværende sammen på.

8. Fokusér på nærværet

- Ved at prioritere det og arbejde på det. Der er tiltagende fokus på nærværelse, og der findes mange selvhjælpsbøger, psykologer og kurser, der tilbyder hjælp til at arbejde med det.

Læs også