camilla kjems
Selvudvikling

Camilla Kjems: 7 måder at se din sårbarhed i øjnene på

29. august 2018
af Camilla Kjems
"Du skal turde elske først". Det er titlen på feminas chefredaktør Camilla Kjems’ første bog. På femina er vi – ikke overraskende – både stolte af og imponerende over Camillas bog, hvor hun sætter fokus på 7 områder, hvor hun har lært meget om livet – og talt med 7 kloge mennesker om, hvorfor og hvordan netop de områder har betydning for, hvor godt livet leves og føles. Vi bringer her et kort uddrag af hvert kapitel – læs med og bedøm selv.
Sårbarhed & kærlighed Bogen "Du skal turde elske først" – Det forunderlige, der sker, når du ser din sårbarhed, angst og ensomhed i øjnene er bygget op med 7 kapitler, hvor Camilla indleder med en personlig fortælling, og derefter interviewer hun et indsigtsfuldt menneske om netop dette emne og til sidst runder Camilla af i en epilog. De 7 eksperter, Camilla taler med, er psykologer, præster og forskere. Herunder bringer vi nogle korte uddrag af Camillas indledning i hvert kapitel og af de kloge bud, hun får på det, som er emnet for hvert kapitel. Bogen udkommer den 30. august på Gyldendal.
https://imgix.femina.dk/camilla-kjems-bog_0.jpg
Camilla kort Camilla Kjems har siden 2011 været chefredaktør på femina. Tidligere har hun været jazzsangerinde, webjournalist og chefredaktør på en række magasiner. Camilla er 44 år, mor til tre børn og skilt fra deres far. Hun bor i Nordvest i København og har en kæreste.
1. Ærlighed – at være den, du er Camilla: – For nogle år siden gik en vigtig ting op for mig. I forbindelse med mit job som chefredaktør på femina var jeg igennem et længere lederforløb. Et af modulerne hed ”Led dig selv”. Da jeg så den overskrift, gik et forundret sug igennem mig. Det var simpelthen aldrig tidligere faldet mig ind at lede mig selv. Skulle jeg sætte mig selv og min egne behov før andres? Det kunne jeg da ikke. Ikke i min verden. Sådan var min reaktion. ”At være den, man er, er ikke mindst en følelse af, at man holder af sig selv” Psykolog Heidi Sahlgreen: – For at være dig selv tro er du først og fremmest nødt til at finde ud af, hvordan du er sat sammen. Det er ikke altid, man kan finde ud af det alene, hvis der ligger noget i under bevidstheden og blokerer. Her har man brug for en psykolog eller terapeut. Herefter handler det om ansvar for dig selv. At du som voksen selv tager ansvar for dit liv og dit velbefindende. Det er dit ansvar, at du har det så godt med dig selv som muligt. Ikke på nogen egocentrisk måde, men på en blød og kærlig måde. Det giver dig overskud til det arbejde, du laver, og til din kæreste og familie. – Dit liv er dit ansvar. Toget er kørt i forhold til det, mor og far gav eller ikke gav. Det er ikke din kærestes ansvar at give dig det tilbage. Det er heller ikke nogen andens. Det er udelukkende dit eget ansvar. 2. Accept – alt er fint, også når det er skidt Camilla: – Jeg mangler et sprog for det, der rækker ud over den dødelige verden. Jeg mangler at acceptere mig selv som et menneske med sårbarheder og svagheder. Jeg mangler en, der kan gå i mørket med mig, og jeg mangler modet og styrken til ikke at gå i sort, når mørket rammer mit sind. Bare omfavne det mørke eller stille lade det passere i accept af, at det er en hel naturlig del af livet. ”Vil du ikke sorgen, får du ikke kærligheden” Præst og retoriker Helene Dam: – Vi er blevet bildt ind, at livet kun må være lykke. Vi køber selvhjælpsbøger, dyrker motion og gør alt, hvad vi kan for at få det bedre. Jeg synes også, at vi skal dyrke motion og spise fornuftigt. Men det er blevet lagt over på os, at det er vores egen skyld, hvis det går dårligt. Det kan vi ikke bære. Det er vi ikke skabt til at bære som mennesker. Derfor mærker jeg ofte en forbløffende befrielse hos folk, når de gennem kirken får en helt anden vinkel på, hvordan livet er. At vi er altid allerede elsket, som musiker og forfatter Peter Bastian så fint formulerede det i sin sidste bog. – Hvis du ikke vil smerten, vil du ikke livet. Hvis du ikke vil sorgen, vil du ikke kærligheden. Hvis du vil magten, ender du som magtesløs. At tro, at du har magt over det hele, giver magtesløshed, depression og stress. Det er ikke sådan, at du som kristen ikke kan å en depression. Selv Grundtvig var lagt ned af depressioner i perioder. Også præster kan gå ned med en depression, fordi vi er nødt til som prædikanter at være åbne for sårbarheden og tale ærligt om livet. Floskler går ikke. Depressionen er ikke et tegn på, at dit liv er mislykkedes. Depressionen er måske snarere et tegn på en følsomhed og intensitet, som man absolut skal respektere. LÆS OGSÅ: 5 ting man ikke skal sige til et menneske med angst 3. Integritet – vær tro mod dig selv, og værdsæt forskellighed Camilla: – I kærligheden leder vi efter den eneste ene. Den anden halvdel, der kan gøre os hele. Og vi bliver så skuffede, når vi efter nogle år, hvor forelskelsen har lagt sig, opdager, at vi er lige så alene med vores smerte, længsel og sammensatte sind, som vi altid har været. Men kan man forvente, at et andet menneske på denne måde skal gøre én hel? Eller har vores enorme forventninger til kærligheden gjort kærligheden uopnåelig?. ”Modenhed er at vide, at der altid er mindst to sandheder, der er sande, på én gang” Præst Preben Kok: – Ifølge Bibelen sætter Gud to lidenskaber i verden. Den ene er den grænsesprængende, som i Bibelen tillægges kvinden. Den anden er den grænsesættende, som i Bibelen tillægges manden. I vores ligestillede samfund i dag kan det være svært at sluge, men husk, at det også her kan ses som et billede på, at der skal to forskellige personligheder og dynamikker til, før klogskaben kan finde sted. På trods af at der er gået et par tusinde år, ser jeg, at denne grundlov for livet og kærligheden stadig gælder. Vi leder i kærligheden efter en, der kan være vores modsætning – vores anden halvdel. Derfor er det eneste, man kan være sikker på i et parforhold, at man ikke kan forvente at blive forstået. – Formålet med ægteskabet er at opnå helhedens klogskab – ikke at blive forstået. Du kan blive forstået af dine venner eller veninder. Kampen mellem mand og kvinde er altså nødvendig og god. I ægteskabet går de to halvdele gennem livet sammen og giver hele tiden hinanden den kamp og kærlighed, der skal til for at lære hinanden om den del af livet, de hver især ikke havde adgang til fra begyndelsen. Ud af denne kamp og kærlighed vokser langsomt helhedens klogskab. 4. Mod – du skal turde elske, fejle, blotte dig og forbinde dig Camilla: – Da jeg valgte at forlade min mand, krævede det mod at stå på egne ben. Men dér, hvor mit mod for alvor kom på prøve, var, da jeg skulle konfrontere mig selv med de konsekvenser, skilsmissen havde, og da jeg i tiden efter skulle holde fast i at leve et liv, hvor jeg én gang for alle var i stand til at stå op for den, jeg er, og de værdier, der ligger dybt i mig, og samtidig være en klar og kærlig mor over for mine børn. Det kunne jeg ikke være før. Før, hvor jeg viskede mig selv ud for at gøre andre glade. Før, hvor jeg delte mig selv i to. ”Du kan kun connecte med andre i den dybde, du kan connecte med dig selv” Ph.d. i socialpsykologi Jytte Vikkelsøe: – Vi bliver inden for normen, fordi vi har lært, at det kun er dér, vi er elsket. Og den største skam er ikke at være elskelig. Det lærer vi i de første tre leveår. Vi lærer fra vores forældre, fra omgivelserne og senere fra skolen, at hvis vi bare gør det rigtige, er livet ikke alene forudsigeligt – vi er også elsket og vil blive succesfulde. Men du går glip af det største i dig selv, hvis du lever dit liv på andres præmisser. Du kommer aldrig til at lære dig selv at kende og derfor aldrig til at udfolde alt det, der er helt unikt dig.
5. Nydelse – passion er natur og livskraft, du skal omfavne, ikke bekæmpe Camilla: – Jeg længes efter at finde en plads i livet, jeg kan slappe af i. Jeg længes efter at turde give mig 100 procent hen til en mand. Jeg længes efter at kunne smage på livet og nyde hver en bid af det. Uden angst, skyld og konstant dårlig samvittighed. ”Nydelse er porten ind til det meningsfyldte” Hjerneforsker Morten Kringelbach: – Nydelsen er basalt set det, der får os op om morgenen. Du står ikke op, fordi du er bange for, at en eller anden skal slå dig rigtig hårdt. Du står op, fordi du ved, at i dag er der en chance for, at du kommer til at danse. Eller fordi der i dag er et lille håb om, at du kommer til at møde et andet menneske. Hvis du mister din forbindelse til nydelsen, bliver du deprimeret. Når du bliver deprimeret, isolerer du dig fra andre mennesker. Det er basalt set farligt, for det er dér, vi får vores virkelig store nydelser: Sammen med andre. Den oldgræske filosof Aristoteles talte om to former for nydelse. Hedonia er den nydelse, du får, når du har sex eller spiser kage. Men den anden form for nydelse, eudaimonia, er måske endnu stærkere og vigtigere. Det er idéen om, at noget er meningsfyldt. – Camilla, du og jeg har lige spist chokoladekage. Den var virkelig dejlig, men den var ikke meningsfyldt. Samtidig tænker jeg, at det er enormt spændende at tale med dig og høre om, hvad du er for et menneske. Det er meningsfyldt, og meningsfylde er i virkeligheden det, vi leder efter. Nydelsen er en port ind til det meningsfyldte. Det, vi leder efter, er en samklang med et andet menneske. Hele vores liv er i virkeligheden en jagt efter meningsfylde og samklang med andre mennesker – i venskaber og i intime forhold. Det er ret nemt at give dig nydelse ved at give dig chokoladekage. Det er langt sværere for mig at give dig meningsfylde. 6. Fællesskab – mening- en er at være en del af noget Camilla: – I flere år valgte jeg at holde nytårsaften alene, fordi det var dér, jeg for alvor blev konfronteret med min følelse af ikke at høre til. Når alle andre var glade, krammede og kyssede hinanden godt nytår, følte jeg mig som det mest ensomme menneske i verden. Dybest set følte jeg mig ikke forbundet. Hverken med andre eller med mig selv. ”Vi skal genskabe en fortælling om, at der er værdi i at stå sammen” Tidligere jordemor, seniorforsker i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed Vibeke Koushede: – Vi ved fra forskningen, at kvaliteten af vores sociale netværk har allerstørst betydning for vores helbred og trivsel livet igennem. Et meget imponerende studie fra USA har over 75 år fulgt drenge, hvor den ene gruppe var socialt dårligt stillede, og den anden var velhavende. Man fulgte dem gennem forfejlede eksaminer, jobs og forliste ægteskaber – alt. Det, der havde størst betydning for deres lykke/trivsel/velvære og for deres fysiske helbred, var kvaliteten af deres sociale netværk. – Det vigtige er ikke størrelsen på dit netværk. Du kan godt have 5.000 venner på Facebook, men det er aldrig det samme som at have fem at holde i hånden. Det handler om at have nogen, du kan spørge om hjælp, hvis du får brug for det. Og at have styrke nok til at spørge om hjælp. Det sidste kræver et grundlæggende selvværd. At du føler, at du er værdig til at få hjælp. LÆS OGSÅ: 6 typiske former for angst 7. Ansvar – for dig selv, for dine handlinger, for andre Camilla: – Jeg øvede mig i at finde ind til en ny form for kærlighed, hvor jeg satte mig selv først for at kunne sætte mine børn først. Hvis ikke jeg gjorde det, ville jeg blive ved med at halse efter anerkendelse. På andres bekostning. Og gentage tidligere tiders mønstre. På min egen bekostning. ”Ansvar kan ikke kun være for mig og mit lille liv” Læge og doktor i musik som demensbehandling Audun Myskja: – Ansvar kan ikke kun være for mig og mit lille liv, for så ender det med, at ansvaret forvitrer til en ubetydelighed. Uanset hvor mange armbøjninger du tager, og hvor mange vitaminpiller du spiser, så er kroppen jo i færd med at dø. Ingen af dem, jeg har mødt på dødslejet, er optaget af, om de har levet sundt eller ej. For dem er det betydningsløst. – Jeg træner selv, spiser grøntsager, mediterer og alt det dér, men det må aldrig blive et hovedansvar i mit liv. Jeg gør det, fordi jeg har en meningsfuld gerning, og jeg må have energi til at være noget for mine nærmeste, mine patienter, mine kursusdeltagere. Det er derfor, der er meningsfuldt for mig at leve et sundt liv. Jeg gør det for at være noget for andre. For at kunne leve op til mit ansvar. Pointen er, at der er en kontekst, og konteksten skaber glæde og fylde over tid.
https://imgix.femina.dk/call_to_action/fe_abo_web_8nr_1138x370.png

Læs også