alternativ behandling
Selvudvikling

3 alternative behandlinger

29. september 2017
af Annette Aggerbeck
Foto: Heidi Maxmilling
Har du overvejet alternativ behandling? Har du det dårligt eller brug for forandring? Måske er der hjælp at hente her. Læs her om kunstterapi, clairvoyance og ThetaHealing og lad dig inspirere.

Få indblik i alternativ behandling, som du måske har hørt om, men ikke helt ved, hvad går ud på. Måske er de også noget for dig?

1. Du behøver ikke kunne tegne for at gå i kunstterapi

Kunstterapi er et meget bredt felt, som benytter sig af alle mulige kunstneriske metoder og redskaber. Det ligger i kunstens natur, at det er grænseløst. De fleste kunstterapeuter udvælger sig nogle metoder, som de bruger over for deres klienter. Det kan f.eks. være streg, form og farve, eller at lave små figurer i ler eller modellervoks. Kunstterapi kan også være lyd og bevægelse, nogle gange efter at klienten har tegnet eller malet.

Der lægges ikke altid vægt på det æstetiske udtryk, men hvis der gør, tilfører det også noget til terapien ved at være med til at understrege klientens ressourcer. Det vigtigste er dog, at det er et autentisk udtryk. Det kræver ingen forudsætninger at gå i kunstterapi, der er en genvej til det ubevidste og øget selvindsigt.

Kilde: Stine Holtan er psykoterapeut (MPF) og kunstterapeut. Læs mere på Holtan.dk.

Alternativ behandling med hjælp fra hjernen

2. ThetaHealing fjerner destruktive overbevisninger

For 20 år siden fandt amerikaneren Vianna Stibal ud af, at det især er vores overbevisninger, der ofte hindrer os i at være raske og i psykisk balance, og at de ofte er ubevidste. De kan desuden være opstået på et tidspunkt af vores liv, hvor vi ikke havde ord. Vianna Stibal udviklede behandlingsformen ThetaHealing, der baserer sig på en blanding af terapi, healing og clairvoyance.

Theta-hjernebølger dominerer typisk, når vi er ved at falde i søvn, er i hypnose eller mediterer.

Under behandlingen kommer man i en trancelignende tilstand hjulpet på vej af terapeuten, så theta-hjernebølgerne dominerer. Terapeuten identificerer ved hjælp af terapeutiske spørgsmål, clairvoyance og healing de dybereliggende overbevisninger og traumer i underbevidstheden. Når klienten selv får bevidsthed om dem, og giver sin tilladelse, kan terapeuten ændre og forløse dem.

En etisk regel er, at klienten altid giver sin accept til de ændringer, der sker under sessionen. På den måde tager klienten også ansvar og ejerskab af de nye overbevisninger, hvilket er med til at forstærke effekten af healingen.

Kilde: psykoterapeut og Theta-healer Helle Brinch, læs mere på Hellebrinch.dk

Flere muligheder for alternativ behandling

3. Clairvoyance giver dig redskaber til at møde fremtiden

Der kan være mange grunde til at opsøge en clairvoyant. Nogle gør det, fordi de har en fornemmelse af, at der skal ske noget i deres liv, men ved ikke hvad. Andre gør det, fordi de er i en livskrise og ikke ved, hvordan de skal forholde sig. Og så er der dem, der bruger en clairvoyant til selvudvikling. Ud over almindelig clairvoyance, har nogle clairvoyante også afdødekontakt, hvor man kan få kontakt til en kær person, som man har mistet, for at høre hvordan afdøde har det eller for at få noget afklaret i forhold til afdøde.

En clairvoyant kigger på psykiske ubalancer og går blandt andet tilbage i tid for at finde ud af, hvornår ubalancen helt konkret opstod. Det kan være med til at forløse ubalancen. Når clairvoyanten kigger i fremtiden, er det ud fra klientens udgangspunkt lige nu.

Hvis klienten efterfølgende vælger at gøre noget andet eller ikke gøre noget, så ændrer fremtiden sig. Fremtiden står ikke skrevet i sten, men er underlagt vores frie valg. En professionel clairvoyant går aldrig ind i sygdom og død.

Hvis man f.eks. gerne vil vide noget om, hvornår man møder kærligheden, og clairvoyanten kan se, der sker om fire år, så ser man på, hvad man selv kan gøre for at få kærligheden til at komme tættere på i tid.

Igennem clairvoyancen ses ikke kun frem i tid, men man får også redskaber til at arbejde med fremtidige udfordringer. Hvis man f.eks. kan se, at der vil komme en nedgang i privatøkonomien, ser clairvoyanten ikke kun på, hvornår økonomien vil bedres igen, men også på, hvad man selv kan gøre for at forbedre sin økonomi.

En session hos en clairvoyant foregår typisk sådan, at klienten ikke siger noget, men clairvoyanten taler og kigger i klientens aura for at få øje på tanker og følelser og få vist vigtige ubalancer. Det sker, ved at clairvoyanten kontakter både sine egne og klientens guider.

Ifølge SØNDAGs clairvoyant, Tove Kofoed, har vi alle en skytsengel, som følger os fra fødsel til død, og som ved, hvad vi har brug for af erfaringer i løbet af livet. Vi har desuden mange forskellige guider, der hjælper os på mange forskellige områder af vores liv.

Nogle guider har været mennesker engang, men er kommet over i den spirituelle dimension. En clairvoyant forbinder sig til guiderne ved hjælp af alle sine sanser, så det handler ikke kun om syn, men også om at man kan høre tanker, mærke klientens ubalancer i sin egen krop osv.

En clairvoyance tilbydes ofte også over telefonen, da tid og rum ikke eksisterer i den spirituelle verden. Da det tager tid at forholde sig til noget af det, man lærer om sig selv og foretage de nødvendige ændringer i sit liv ud fra de redskaber clairvoyanten giver en for at skabe bedre balance, anbefales det som regel, at man venter mindst et halvt år før en ny clairvoyance.

Kilde: Clairvoyant Tove Kofoed, læs mere på Tove-kofoed.dk og Clairvoyantforeningen.dk

Læs også