https://imgix.femina.dk/media/article/perfektionister.jpg
Liv

Sandt eller falsk: 9 myter om perfektionister

4. juni 2018
af Sara Skarup
Foto: Shutterstock
Alle billeder skal hænge lige, og fejl er noget, som fanden har skabt. Er det at være perfektionist lig med at gøre alting korrekt? Find svaret her, hvor forandringsfacilitator manager Ann. C. Schødt, som har arbejdet med mange perfektionister, guider dig gennem 9 påstande om perfektionisme.
MYTE 1: HAR LAV SELVTILLID Falsk. Du kan sagtens have høj selvtillid som perfektionist, hvis du overfor dig selv og andre kan vise, at det, du gør, er det rigtige. Graden af selvtillid hænger sammen med i hvor høj grad perfektionisten selv synes, vedkommende performer tilfredsstillende. De har deres egen standard, for hvad der er rigtigt, og sammenligner ikke nødvendigvis med andre. Hvis du har lav selvtillid og perfektionistiske træk, kan det være, du lider af Impostor Syndromet i stedet. Det betyder, at du ofte undervurderer dine egne evner og overvurderer andres, og at din selvtillid ikke er proportionel med, hvad du faktisk ved og kan. MYTE 2: TÆNKER SORT/HVIDT Sandt og falsk. Perfektionister kan sagtens have en nuanceret opfattelse af tingene, men de tænker mere i ‘fejl eller ikke fejl’. Perfektionister har det ofte godt med opgaver med kun én rigtig løsning, hvor man kan sætte to streger under det rigtige resultat. Det kan godt blive lidt utrygt, hvis alt kan diskuteres, for hvornår er noget så godt nok? Når det er så vigtigt at gøre alting rigtigt og til tiden, kan det blive uoverskueligt med for mange forskellige udfaldsmuligheder. MYTE 3: KAN IKKE GØRE NOGET HALVT Sandt. Perfektionister bruger meget tid på at tjekke sig selv og gå tingene igennem en gang til. Der kunne jo være en lille detalje, de ikke havde set første gang, de tjekkede. Generelt har perfektionister rigtig svært ved at give slip og sige:Nu er det godt nok. MYTE 4: KRITISERER, MEN KAN IKKE SELV TÅLE KRITIK Sandt. Perfektionister er generelt meget kritiske både overfor andre og sig selv. Hvis nogen påpeger en fejl begået af perfektionisten, vil de ofte tage det virkelig nært og bebrejde sig selv, at de ikke eftertjekkede nok. De er deres egne værste kritikere, og det er pinligt, at andre finder ud af, man har lavet fejl. De vil hellere selv finde fejlen. Perfektionister kan til tider finde en fryd i at påvise andres fejl, fordi det er så vigtigt for dem, at ting bliver gjort rigtigt. LÆS OGSÅ: Kender du én, der kritiserer for meget? MYTE 5: HAR UREALISTISK HØJE KRAV TIL SIG SELV OG ANDRE Sandt. Perfektionister har generelt en meget høj standard i forhold til opgaveløsning. Primært i forhold til sig selv, men det kan også være svært at abstrahere i forhold til andres fejl. Desuden er det karakteristisk for perfektionisten at have udpræget ordenssans og/eller være meget detaljeorienteret. En perfektionist lægger mærke til de små ting og finder dem vigtige. Endnu et perfektionistisk træk er høj ansvarlighed. Perfektionisten vil forsøge at gøre mest muligt selv, påvirke og tage ansvar for ting og opgaver. Selvbebrejdelse er en potentiel følge af det træk. Hvis der sker noget, der burde være undgået ifølge perfektionisten, vender vedkommende det ofte indad og bebrejder sig selv, at han eller hun lod andre hjælpe. MYTE 6: ER PERFEKTIONIST PÅ ALLE FELTER Sandt og falsk. Mange vil gerne være gode til alt. Men de fleste har et område, hvor standarden ikke er lige så høj, og det er de sjælden stolte over. Måske er der nogle skuffer, der roder, eller en bankbog, som ikke er blevet afstemt længe. Så er det bare gemt væk.Hvor de høje krav bonner ud, kommer an på, hvad der giver dig selvtillid, og hvor du har brug for bekræftelse. Du kan godt som eksempel være perfektionist på jobbet, men lade kroppen stå til, eller dyrke din krop til perfektion, men være mindre krakilsk med dit arbejde. Hvis du får selvtillid af, at din chef roser dig og dine kolleger kan lide dig, er du nok mere tilbøjelig til at påtage dig overarbejde end at tage i fitnesscenter. MYTE 7: HAR STORT BEHOV FOR KONTROL Sandt. Perfektionister er drevet af frygt for kaos og kritik samt af et stærkt behov for kontrol. Det gør, at personer med perfektionistiske træk generelt ikke er så fleksible eller tolererer skift særlig godt. Kammer det over, kan det blive neurotisk. Den bagvedlæggende angst kan være så voldsom, at selv den mindste slækken på egne krav kan virke angstprovokerende. Sygelig perfektionisme er, når det bliver en tvangshandling, og ting aldrig er gode nok. Det kan godt komme tilbage på et konstruktivt niveau, men det kræver som regel hjælp udefra. Ekstrem perfektionistisk adfærd er ofte et forsøg på at aflede opmærksomheden fra noget inde i en selv. MYTE 8: ER SVÆRT AT SAMARBEJDE MED Sandt og falsk. Perfektionisters arbejde er i orden og til at regne med, hvilket jo kan være rart som kollega – perfektionisten er også god til at forbedre rutiner og mindste fejlprocent. Men eftersom de andre på jobbet nok har anderledes grænser i forhold til ordenssans og detaljer,vil der være et konfliktpotentiale. Perfektionister kan desuden have ringe tillid til, at andre kan gøre det lige så godt. Det kan være mere eller mindre velbegrundet – men da perfektionisten vil gøre utrolig meget ud af en opgave, er det klart, de tit få ret. LÆS OGSÅ: Lær at bruge din irritation - på en konstruktiv måde MYTE 9: ER OFTERE KVINDER END MÆND Sandt. Der er andre forventninger til piger end til drenge. Piger bliver opdraget til at være dygtige og gøre ting rigtigt. Af den grund får piger nok også oftere ros, når de er dygtige og gør noget korrekt. Man er måske mere tilbøjelig til at bære over med vilde drenge, der roder og ikke kan sidde stille. Mandlige perfektionister er generelt mere fokuserede på struktur og overblik end på nitty gritty detaljer. Her er kvindens perfektionisme til gengæld ofte udtalt.

Læs også