Konstruktiv irritation
Mental sundhed

Lær at blive irriteret – på en konstruktiv måde!

1. april 2020
Udgivet første gang maj 2019, af Annette Aggerbeck. Redigeret til web af redaktionen
Foto: Panthermedia
Kan du huske, hvornår du sidst blev irriteret? Det kan du sandsynligvis. De fleste kender til følelsen, som kan udløses af forskellige situationer. Irritation er irriterende, men heldigvis kan du lære at vende den til noget positivt.

Vi kan blive irriterede på dem, vi omgås, når vi ikke får det, vi gerne vil, når vi ikke bliver hørt, bliver talt ned til eller ikke føler os respekterede. Vi kan også blive irriterede på mennesker, vi slet ikke kender. Og så kan vi blive dødirriterede på os selv, hvis vi har en oplevelse af, at der er noget, vi ikke formår. Hvordan vi forholder os til irritationen, handler i høj grad om vores opvækst, siger psyko- og parterapeut Anne-Dorthe Davidsen.

– Hvis man har mødt forståelse hjemmefra, når man blev irriteret, har man nemmere ved at tackle sin irritation som voksen på en god måde. Men mange mennesker er opdraget til at kontrollere deres følelser og blev bremset, når de viste deres irritation åbenlyst, fordi forældrene ikke brød sig om, at man reagerede ved at sparke til møblerne og smide med legetøjet. Så har man lært at undertrykke følelsen og fortsætter med det i sit voksenliv. Man har fået indprentet, at man er forkert, når man viser irritation, og derfor kan man føle sig skamfuld ved at vise følelsen. Men følelser kommer til at leve deres eget liv, hvis vi ikke vil stå ved dem. Undertrykker vi irritationen i den relevante situation, kan den for eksempel i stedet komme til udtryk ved, at man kritiserer eller skælder andre ud i helt andre situationer, siger hun.

Irritation over andre

Hvis du irriterer dig ofte og i mange sammenhænge, så er der grund til at kigge indad. Hvorfor irriterer du dig så meget – handler det om, at du er stresset, ikke får sovet, er blevet fyret eller på anden måde er i krise? Du får måske øje på, at du er generelt utilfreds.

– Nogle gange kan det skyldes, at man er dårlig til at dække sine egne behov, men hele tiden gør noget for andre. Det duer ikke kun at gøre noget for andre for at få det samme igen, som mange tænker, for det virker ikke. Du er nødt til selv at sørge for at få dine behov opfyldt. Se på dit selvværd, og arbejd med det, hvis du kan mærke, at du har et lavt selvværd, og det ligger til grund for din irritation, siger Anne-Dorthe Davidsen.

Hvis du bliver irriteret på et andet menneske, så se på, hvad der helt konkret irriterer dig. Som regel er det ikke selve personen, man er irriteret over, når det kommer til stykket, men det, personen gør eller siger, eller også handler det om noget helt andet i ens fortid, som dukker op i en lignende situation i nutiden. Man kan også irritere sig over andre, fordi man har svært ved at tage ansvar for sine egne følelser.

– Det kan skyldes, at man ikke kan rumme ubehagelige følelser, eller måske kan man ikke mærke, hvad man føler. Man ved måske ikke, hvad man vil. Det kan være svært at arbejde med på egen hånd, så få hjælp til at lære dig selv at kende, så du kan finde ud af, hvad du har behov for. Hvis du for eksempel ikke har lært at sætte grænser, kan du få en psykolog eller en psykoterapeut til at hjælpe dig, siger Anne-Dorthe Davidsen.

LÆS OGSÅ: Bliv bevidst om din irritation og brug den positivt

Bliv irriteret på en konstruktiv måde

Heldigvis kan vi i det små selv arbejde med vores irritation – og på den måde lære at vende den til noget konstruktivt. Anne-Dorthe Davidsen giver dig disse 5 tips:

Arbejd med din overbevisning

Du kan lære at forholde dig anderledes til din irritation ved at tage dine overbevisninger op til revision. Måske har du nogle overbevisninger om, hvordan man skal opføre sig, hvor det irriterer dig, at andre opfører sig på en måde, du ikke bryder dig om, og som du har lært er forkert i din barndom. I dag er du voksen, og tingene har ændret sig, så måske kan du se, at det kan være anderledes. Hvordan ville det være, hvis du gav dig selv lov til at give lidt mere slip på de krav, du stiller til andre og dig selv? Kan det tænkes, at du stiller for høje krav til dig selv?

Se på dine muligheder

Når du bliver irriteret på dig selv over, at du ikke evner at gøre noget bestemt, som andre kan, så se på, om du i virkeligheden sætter en begrænsning for dig selv. Spørg dig selv, om det er noget, du kan gøre noget ved – om du for eksempel skal lære noget, eller om du ikke kan gøre noget ved det og så hellere må acceptere det og give slip. Hvis kendte offentlige personer, f.eks. politikere, slipper af sted med at opføre sig umoralsk i dine øjne, så sig til dig selv, at de ikke gør det for at genere dig, og at du ikke kan gøre noget ved det – med mindre du vil engagere dig i politik.

Du kan styre din irritation
Du er selv herre over din egen holdning til din irritation, så hvis det ligger uden for din formåen at ændre noget ved det, du irriterer dig over, så acceptér det og giv slip.

Arbejd med dit selvværd

Lær at sætte grænser og sætte dig i respekt. Gå efter dine behov.

Øv dig i at turde tage en konflikt

Når du mærker irritation og ved, at det er, fordi andre overskrider dine grænser, så meld ud, og vov at tage en eventuel konflikt.

Læs også