Mand og kvinde i sengen - parforhold
Kærlighed og sex

Hvilken type parforhold lever du i?

12. april 2017
Onsdag d. 12. april 2017 (artiklen blev udgivet første gang i november 2011) - af Helle Thilo
Lever du og din kæreste sammen i et tab og vind-parforhold, eller er jeres samliv præget af ubetinget kærlighed og respekt?

De fleste af os kender det jo godt: Den første del af et parforhold er vi lidt rundtossede af forelskelse. Vi ser på hinanden igennem en lyserød sky og overser måske ting, vi ikke umiddelbart er helt vilde med ved den anden.

LÆS OGSÅ: 9 ting, som mennesker i stærke parforhold husker at gøre

Parforhold: Nu kommer mønstrene

Efterhånden som vi lærer hinanden godt at kende, kravler vi ud af symbiosen og vender tilbage til virkeligheden. Forholdet finder sit leje, og vi bevæger os ind i nogle roller, som bliver kendetegnende for vores måde at leve sammen på:

- Nu begynder udfordringerne at dukke op, fordi vi kan se klart igen. I stedet for ubetinget at følge vores partner i alt, hvad han gør og mener, vender vi os indadmod den person, vi i virkeligheden er, og får samlet os selv sammen igen. Herfra lever begge parter ubevidst videre i hver sin forestilling om, hvordan forholdet skal køre, og så er det, at mønstrene i samlivet begynder at tegne sig:

- Der findes groft sagt tre typiske typer parforhold: tab og vind-forholdet, kompromis-forholdet og synergi-forholdet. Mange kan genkende sig selv i et af dem, men langt de fleste af os lever i forhold, som indeholder lidt af det hele. Alle har prøvet at være i krigszonen eller haft følelsen af synergi, mens samlivet i andre perioder mere har karakter af et kompromis-forhold, forklarer Susanne Mikaella Veierbæk fra terapi- og kursusvirksomheden Livsglædecentret.

Hun anslår, at 75 % af os lever i et kompromis-forhold, mens 20 % lever i et tab og vind-forhold, og de sidste 5 % i et synergi-forhold.

KOMPROMIS-FORHOLDET

Langt de fleste af os lever i et såkaldt kompromis-forhold, som er typisk for par, der bor sammen og har børn og et aktivt arbejdsliv. Ofte udvikler forholdet sig efterhånden til et praktisk arbejdsfællesskab, hvor det gælder om at få hverdagen til at hænge sammen.

- Familielivet er velfungerende, og parret føler, at de har et godt liv og er gode til at løse alle de små ting i hverdagen sammen. I mange tilfælde udvikler det sig til et bror/søster-forhold eller et slags venskab - uden den store lidenskab, fortæller Susanne Mikaella Veierbæk.

Sæt kærlighedslivet i første række

Som regel bliver børnene sat i første række, mens parforholdet ikke får samme opmærksomhed. Men ifølge sexologen burde det være omvendt:

- Alle par bør give deres forhold højeste prioritet, for et godt kærlighedsliv er limen, der holder familien sammen.

I denne type forhold går parterne ofte på kompromis med sig selv og gør ting, som de inderst inde ikke har lyst til. Begges integritet er på spil, og de mister hver især lidt af deres identitet for at tilfredsstille den anden.

- Begge bøjer af i forhold til hinanden og undertrykker sig selv, for at der ikke skal opstå for mange gnidninger og konfrontationer. Men det risikerer at få den omvendte effekt, for i længden skaber det afstand mellem parterne og fører skænderier med sig, forklarer Susanne Mikaella Veierbæk.

Sex uden nærvær og store følelser

Hvad sexlivet angår, så kommer familielivet også i første række, og derfor kan det være svært at finde tid, ro og lyst til intime stunder.

- Kvinden er den, der bedst kan undertrykke sit behov. Faktisk siger cirka hver tredje kvinde, at hun gerne vil undgå sex i parforholdet. Men hun ved, at manden har et fysisk behov, og hvis hun sørger for, at han får det dækket, så er der ro og fred. På den måde lægger mange kvinder krop til sex uden at mærke deres egne grænser og lyster og behov.

Det betyder, at sexlivet ikke er forbundet med nærvær og store følelser, og derfor risikerer det ifølge sexologen lige så stille at tørre ud.

- Parterne mærker ikke deres grænser og tør ikke sige til og fra af angst for at såre den anden. Ofte ser jeg, at manden savner sin kvinde. Han savner, at hun er mere deltagende og viser, at hun gerne vil have ham. Hun antyder måske, at han kun har sex på hjernen, hvilket giver ham en følelse af ikke at blive hørt.

Omvendt oplever kvinden også, at hun ikke bliver hørt og forstået, hvilket får hende til at lukke ned for sin seksualitet. Det er en ond cirkel, som det kan være svært at bryde.

Skab et seksuelt sprog

Susanne Mikaella Veierbæk mener, at problemet ofte hænger sammen med, at parret mangler et seksuelt sprog. De ved ikke, hvordan de skal tale om deres seksualitet og har derfor ikke forståelse for hinandens forskelligheder.

- Sex er et lige så naturligt behov som mad og søvn, men vi er ikke opdraget til at tale om det og ved derfor ikke, hvordan vi skal kommunikere på det område, siger sexologen og kommer med en række gode råd:

- Forsøg at skabe et rum, hvor I sætter tid af til at støtte og lytte til hinanden. Få nogle fælles interesser, så I laver nogle ting sammen i stedet for at leve hver jeres parallelle liv. Og tænk over, hvad der gør din kæreste glad. Husk på alt det, som du elsker ved ham, og sig det højt. Giv ham fysiske berøringer i løbet af dagen og masser af anerkendende ros. Det er alt sammen med til at sætte gang i kærlighedslivet og lidenskaben - og komme det til tider lidt dræbende kompromis-forhold til livs.

LÆS OGSÅ: Læserhistorier: Det skændes vi om

TAB OG VIND-FORHOLDET

I tab og vind-forholdet kæmper begge parter ofte om at få ret. Der er hele tiden en vinder - og dermed også en taber. Det er den evige magtkamp, og parterne er gode til at finde fejl hos hinanden, forklarer Susanne Mikaella Veierbæk:

- Der er ikke tale om, at parterne ikke elsker hinanden. Men de viser deres kærlighed ved at køre det ud i nogle dramaer, der er så heftige, at omgangskredsen ikke forstår, hvordan de kan holde det ud. Det er deres måde at få opmærksomhed fra hinanden på. Parret råber typisk højt af hinanden og smider med tingene. De kører på hinandens ømme punkter og ved lige præcis, hvor de skal bore for at få den anden til at gå i flint.

- De finder hele tiden fejl hos hinanden, og derfor kan de ikke tilfredsstille hinanden i hverdagslivet. Ingen af parterne føler, at de bliver hørt og forstået, og de har ikke lært, hvordan de kærlighedsmæssigt kan møde hinanden. Derfor handler de med vrede, uenighed og afmagt, siger Susanne Mikaella Veierbæk.

Hun forklarer, at det ofte i sidste ende er kvinden, der har magten i hjemmet. Der kan være tale om den pæne pige, der føler sig presset ud i nogle situationer, og som derfor kæmper for ikke at vise manden, at han er noget værd. I hendes øjne er han én stor fejl, og hun skal nok sørge for at gøre ham opmærksom på det. Men der kan også være tale om kvinder, som ender med at tilsidesætte sig selv og på alle måder ofre sig for manden.

Magtkamp i ægtesengen

Når parterne har været helt oppe i højderne og udlevet dramaet, bliver de ofte kede af det, for i virkeligheden elsker de jo hinanden. Og så finder de sammen i sengen.

- Der er tit tale om forsoningssex, hvor parterne smelter sammen, føler sig forløste og tilgiver hinanden. Og endnu en gang bliver de enige om at give forholdet en chance. Der kan også være tale om medlidenhedssex, hvor kvinden synes, det er lidt synd for manden og derfor "giver efter". Så i sidste ende er det ofte kvinden, som styrer, hvornår og hvor ofte parret har sex, fortæller sexologen.

Behov for de stærke følelser

Ifølge Susanne Mikaella Veierbæk er det ikke ualmindeligt, at parret trives i det drama, som de gennemlever hver eneste dag. Der er masser af energi og power i forholdet, og de ønsker det ikke anderledes, for selv om det kan være opslidende, har de brug for alle de stærke følelser, som magtkampen medfører.

- Den aggressive og destruktive vrede kommer af, at de ikke føler sig set og hørt. Men omvendt bruger de vreden - i dens positive form - til at skabe en handling. Så hvis de på et tidspunkt når til den erkendelse, at de ønsker at leve anderledes, kan de vælge at bruge energien på noget, som fremmer forholdet, siger sexologen og understreger, at det kan være meget vanskeligt at forandre eller komme ud af tab og vind-forholdet uden at få professionel hjælp.

LÆS OGSÅ: Derfor er mobiltelefonen en trussel for parforholdet

SYNERGIFORHOLDET

Synergi-forholdet er kendetegnet ved den ubetingede kærlighed, hvor parterne støtter hinanden og er gode til at lytte og forstå hinanden. Deres forskelligheder er en styrke, fordi de begge har en bevidsthed om, hvem de er, og hvad de gerne vil.

- Begge bidrager til fællesskabet og er bevidste om, at de kan lære noget af deres partner, og at de selv har et ansvar for deres kærlighedsliv. Der er udvikling og bevægelse i forholdet, og der skabes synergi og passion, forklarer Susanne Mikaella Veierbæk.

Selv om parret har børn sammen, har deres kærlighedsliv højeste prioritet, og det smitter af på både familielivet, arbejdslivet og omgivelserne. Par, der lever sammen i synergi, har ofte en aftale om at være ærlige over for hinanden og leve sammen, så længe de er gode for hinanden.

- Desuden har de forpligtet sig til at rumme hinandens tanker og følelser. Det betyder, at de ikke behøver være bange for at sige højt, hvordan de har det, og hvad de har lyst til, for de ved, at uanset hvad, så løber den anden ikke skrigende bort. Det er noget, der kommer med tiden via den tillid, man opbygger, og noget, man kan arbejde på som et mål for ens kærlighedsforhold, siger sexologen.

Hun understreger, at parterne i et synergi-forhold har lige så mange udfordringer som alle andre, men at de er bedre til at løse dem, fordi de har skabt et bevidst valg om, at de vil hinanden og kærligheden.

Et godt kærlighedssprog

Sexlivet er præget af respekt, og parret har et veludviklet kærlighedssprog. Begge parter kan mærke sig selv og ved, hvad de kan lide. De er til for hinanden, lytter til hinanden og er åbne over for den andens fantasier.

- I kraft af den store tillid, som hersker mellem parterne, kan de opnå en seksuel sammensmeltning på et højere plan. Tilliden og den gode kommunikation gør, at det er lettere at overgive sig til sin partner, fordi man ved, at ens grænser ikke bliver overskredet, og at det er muligt at sige til og fra.

- Par, der lever i synergiforhold, løser mange problemer i sengen, fordi de er gode til at forløse alle hverdagens små trivialiteter i deres seksualitet. Der er ofte tale om par, som udforsker deres seksualitet, og derfor har sex- og kærlighedslivet god mulighed for at blomstre.

https://imgix.femina.dk/call_to_action/fe_abo_web_8nr_1138x370.png

Læs også