Regler for navne
Gravid

Når du skal vælge navn til din barn: Her er reglerne for navne

30. april 2013
af Mette Gert
foto: Colorbox
Alle skal have et fornavn og et efternavn – et mellemnavn er valgfrit. Læs mere om reglerne for navne her.

Regler for navne

Man skal have givet sit barn et fornavn og et efternavn inden barnet er fyldt 6 måneder - det kan enten gøres ved dåb eller ved navngivning - men navne, skal barnet ifølge dansk lovgivning altså have. På den helt officielle måde altså.

Og man kan i princippet vælge alle de fornavne, man vil - men barnet kan kun få ét efternavn. Og så må barnets navn ikke være til ulempe for barnet, som det hedder. Så 15 fornavne er måske ikke den bedste idé alligevel.

Efternavne

Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som i almindelighed henviser til personens slægt. Et efternavn kan bestå af to navne forbundet med bindestreg. Som efternavn kan man tage:

Frit eller slægtsforbundet
1. Et frit efternavn eller et efternavn man har en slægtsmæssig eller lignende tilknytning til. Frie efternavne er navne, som bæres af 2.000 personer eller flere.
2. Efternavne, der bæres af 2.000 personer eller færre, er beskyttede.

Mellemnavne

Mellemnavne har karakter af et efternavn, men placeres efter fornavnene og inden efternavnet. Man behøver ikke at have et mellemnavn. Har du spørgsmål om valg af mellemnavn, skal de rettes til bopælssognets personregisterfører (præst eller kordegn).

Som mellemnavn kan man tage...

1. Et mellemnavn, man tidligere har haft som mellemnavn.
2. Et navn, man kan tage som efternavn.
3. Et navn, der bæres eller har været båret som mellemnavn af ens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.
4. Et godkendt drengenavn eller pigefornavn. Disse mellemnavne kan ikke senere tages som efternavn.
5. En stedfars eller stedmors mellemnavn, herunder også ens mors eller fars tidligere ægtefælles mellemnavn. Med en ægtefælle sidestilles en samlever. Stedforælderen skal give lov.
6. En plejefars eller plejemors mellemnavn, herunder også en tidligere plejeforælders mellemnavn. Plejefar eller plejemor skal give lov.
7. En ægtefælles eller samlevers mellemnavn. Ægtefællen eller samleveren skal give lov.

LÆS OGSÅ: Dine børns navne afspejler hvem du er

Hvilke fornavne kan man vælge

Du kan vælge fornavne fra listerne over godkendte fornavne. Find listen på familiestyrelsen.dk. Står navnet ikke på listerne, kan du søge om fornavnet i sognet, hvor du bor. I Sønderjylland, skal du søge i kommunen, hvor fødslen er registreret. Du skal benytte ansøgningsskemaet, som findes på www.personregistrering.dk. En dreng kan ikke få et pigefornavn, og en pige kan ikke få et drengefornavn.

Se mere på familiestyrelsen.dk

Læs også