https://imgix.femina.dk/media/websites/mama/gravid/gravidvandrejournalprim.jpg
Gravid

Gravid: Kvinde, kend din vandrejournal

23. januar 2014
af Jo Brand, redigeret af redaktionen
foto: Pantherstock
Når du som gravid har været til lægen og fået bekræftet dine lykkelige omstændigheder, får du din vandrejournal. De to stykker papir er et brugbart redskab for læger, jordemødre og ikke mindst dig selv. Læs her, hvad du skal bruge din vandrejournal til, og hvordan du tyder den.

Det kan godt være, at du ikke kan mærke det. Men når du har været til lægen og har fået udleveret din vandrejournal, er der ingen tvivl: Du er gravid, og du har endda fået papir på det!

Resten af din graviditet skal du have vandrejournalen med dig, hvad enten du skal til lægen, jordemoderen eller en tur på hospitalet. For det er gennem vandrejournalen, at de forskellige parter kan se, hvad de andre har fundet ud af, når det kommer til dig og din graviditet. Men du kan med fordel også selv sætte dig ind i, hvad der står på de to stykker papir, mener Dorthe Madsen, der er jordemoder og medejer af fødeklinikken Maia.

"En vandrejournal er et stykke papir på din graviditet, og du kan selvfølgelig lade være med at kigge på den og overlade det hele til lægerne og jordemødrene. Men jeg synes, du skal tage ansvar for det, der står, for i sidste ende er det et stykke papir, der handler om dig," siger hun.

Læs også om de ting, der sker i din krop, mens du er gravid

Tag selv styring

Ved samme lejlighed, som du får en vandrejournal, udfylder lægen dine personlige oplysninger som for eksempel dit personnummer, din vægt og højde, og det er også allerede her, at du selv har indflydelse.

"Ved første lægebesøg skriver lægen på din vandrejournal, hvor du gerne vil føde, og her tror mange, at de skal tage det hospital, der er tættest på, men du har altså lov til at føde på hvilket som helst hospital. Ligesom du også har ret til at få en jordemoder hjem, hvis du gerne vil føde hjemme," siger Dorthe Madsen.

Hun opfordrer også til, at du bruger din vandrejournal til at få skrevet de ting på, der er vigtige at få fortalt til den jordemoder, der en dag skal tage imod dit barn.

"Det er jo ikke sikkert, at du kender den jordemoder, du skal føde med, og hun kender ikke dig, hvis du ikke giver udtryk for, hvad der er vigtigt for dig. En vandrejournal giver dig mulighed for at få fortalt de ting, som du gerne vil have, at jordemoderen skal vide, når du føder - hvis du for eksempel gerne vil føde i vand eller har gået til yoga og gerne vil støttes i de teknikker, du har lært der. Det kan også være, at du har nogle erfaringer fra din første fødsel, som er vigtige for dig at få fortalt," siger Dorthe Madsen, der også mener, at størstedelen af jordemødre gerne vil have den slags viden fra de fødende.

"De fleste synes, det er vigtigt, at man som gravid giver sig til kende og har forberedt sig. Man kan jo rådgive bedre, når man ved, hvad er for et menneske, man står overfor."

Bliv klogere på dig selv

Når det kommer til resten af din vandrejournal, vil det dog fortrinsvis være din krop og dit kommende barn, der kommer til at afgøre, hvad der kommer til at stå. Men det betyder ikke, at du behøver forholde dig passivt til blodtryk, urinprøver og dit barns placering.

"Der er jo ting, du selv kan gøre. Hvis dit blodtryk for eksempel er forhøjet, så find ud af, om du selv kan gøre noget ved det. Det kan jo være, at du stresser for meget og vil have gavn af at slappe lidt af. Eller hvis dit barn ligger med sædet nedad eller har ryggen ind imod din ryg, og fødslen nærmer sig, så spørg, og undersøg, hvad du kan gøre ved det," siger Dorthe Madsen, der på de næste sider forklarer, hvordan du forstår og forholder dig til din vandrejournal.

Hold øje med…

Forkortelser og tal præger den del af din vandrejournal, der handler om din mave og barnets udvikling. Her får du en forklaring på nogle af de vigtigste punkter ifølge jordemoder Dorthe Madsen:

Det står der: Blodtryk

Det betyder det for dig:
Her står dit målte blodtryk. Blodtrykket siger noget om, hvordan din krop klarer din graviditet. Hvis tallene er for høje, kan det være tegn på svangerskabsforgiftning ­- det ikke er en forgiftning, men et udtryk for, at kroppen er overbelastet. Et blodtryk på 110/70 er normalt. En del har dog højere blodtryk, når de er hos lægen, fordi de bliver lidt nervøse. Så det kan være en idé at købe din egen blodtryksmåler og måle derhjemme i afslappet tilstand.

Det står der: Urin: A S Leu Nit

Det betyder det for dig:
Det er en prøve, der undersøger blandt andet sukker og proteinindhold i urinen. 'A' står for albumin, der betyder protein, og 'S' står for sukker. Findes der sukker eller protein i urinen, vil det være angivet med plusser foran enten S eller A. Antallet af plusser varierer i forhold mængden. Sukker i urinen kan være et tegn på sukkersyge betinget af din graviditet, og afhængigt af hvor meget der er, vil du blive tilbudt en yderligere test. Finder man protein, kan det være tegn på, at kroppen er overbelastet, hvilket vil blive nærmere undersøgt. 'Leu' står for leucosytter, og 'Nit' står for nirit, og findes det i din urin, kan det være tegn på blærebetændelse, hvilket skal behandles.

Det står der: Symfyse-fund.mål

Det betyder det for dig:
Symfyse-fundus-mål er målet af livmoderen fra kønsben til toppen af livmoderen. Målet fortæller, om barnet vokser, som det skal under din graviditet, og kan først måles fra 12. til 13. uge. På side to i din vandrejournal er der en graf, som man kan plotte tallene ind i. Barnet behøver dog ikke følge den forhåndsindtegnede kurve, så længe det bare følger sin egen kurve.

Det står der: Foster-præs

Det betyder det for dig:
Forkortelsen fortæller, hvordan fostret ligger i din mave, hvilket først er relevant sidst i din graviditet, når fødslen nærmer sig. 'H' betyder, at barnet har hovedet nedad, 'HF' betyder, at hovedet er nedad, og at det har sat sig fast. 'UK' betyder, at underkroppen vender nedad. 'Tvær' betyder, at barnet er tværliggende. Ligger barnet ikke med hovedet nedad, er det muligt allerede fra omkring uge 30 at lave nogle øvelser, der måske kan få det til at vende sig,

Det står der: Fosterskøn

Det betyder det for dig:
Dette er lægens og jordemoderens skøn af, hvad dit barn vejer, hvilket kan foretages fra omkring uge 25.

Det står der: Fosteraktivitet

Det betyder det for dig:
Her står der '+liv' eller '+hjl', hvilket betyder, at du, lægen eller jordemoderen har mærket liv eller hørt hjertelyd. Liv kan mærkes på et tidspunkt mellem 17. og 25. uge. Hvis moderkagen sidder ud mod din mave, er det først sidst i denne periode, at du kan mærke liv.

Læs også: Træn dig til en bedre fødsel

Læs også