https://imgix.femina.dk/media/4fe940e7137a4dc2bb8fecad102adca0.jpg
Familieliv

Kvinder på deltid for at passe familien

18. marts 2011
af Marie Tromborg
Foto: All Over Press
Kvinder går på deltid af familiære årsager. Mænd bruger deltid til at uddanne sig.

Der er stor forskel på, hvor mange kvinder og mænd, der vælger at gå på deltid. 38 procent kvinder og 15 procent mænd i Danmark viser tal fra Eurofound fra 2009.

Men der er også meget stor forskel på, hvorfor vi vælger at gå på deltid. De seneste deltidstal fra Danmarks Statistik fra 4. kvartal i 2010 viser nemlig, at den primære årsag, til at mænd vælger at gå på deltid, er, at de læser videre.

Årsagen gør sig gældende for halvdelen af mændene og mindre end en tredjedel af kvinderne.

Mangel på tid? Gør dine indkøb i mama.dk-shoppen

Kvinder passer på familien
Derimod viser tallene, den primære årsag til at kvinder vælger at gå på barsel er familiære eller personlige forpligtelser.

Det gælder for 34 procent af kvinderne og kun 15 procent af mændene. Yderligere fem procent af kvinderne er gået på deltid for at passe deres børn. Ingen af mændene har angivet denne grund.

- Det afspejler, at vi har en traditionel kønsfordeling, selvom den er under forandring. I dag tager kvinder længere uddannelse end mænd, og mænd tager større del i børnepasning. Men selvom forskellene indsnævres, er de der stadig, siger kønsforsker Anette Borchorst ved Aalborg Universitet til Nyhedsmagasinet HK.

Kvinder er i det offentlige
Der er en fin forklaring på, hvorfor flere kvinder end mænd er på barsel. Kulturen på kvinders arbejdspladser lægger nemlig mere op til deltidsmuligheder.

- Kvinderne er i højere grad ansat i det offentlige, hvor kulturen er, at man tilpasser arbejdet efter familiekravene. Den fleksibilitet er der ikke i det private, hvor flest mænd er ansat. Åbningstiderne i butikkerne, som beskæftiger mange kvinder, er også et problem, fordi det ikke passer med børnepasningsmulighederne, så mange går på deltid, siger Anette Borchorst til Nyhedsmagasinet HK.

Men den kultur skal ændres, mener hun. For det er vigtigt, at både mænd og kvinder får bedre mulighed for at kombinere familien med arbejdslivet. Derfor er det vigtigt, at det man ikke blot taler om deltid som et individuelt valg, men i stedet ændrer kulturen på arbejdspladsen, mener Anette Borchorst.

Læs også: 10 tips, sådan får du familie og job til at harmonere

Læs også