https://imgix.femina.dk/media/websites/mama/skolebarn/2014/oktober/612x325skole.jpg
Familieliv

Hjælp dit skolebarn til bedre trivsel

27. oktober 2014
af Anne Romanelli
Skoleelever trives markant bedre i klasser, hvor fællesskabet blandt forældrene også er godt, tyder en ny undersøgelse på.

Det gør forældrene selv

I 7 ud af 10 klasser står forældrene 'ofte' eller 'nogen gange' for arrangementer for eleverne uden for skoletiden.

22 % holder arrangementer for forældrene i klassen uden børn.

44 % vurderer fællesskabet blandt forældrene i klassen som 'rigtig godt' eller 'godt'.

73 % taler med deres børn om klassens samværsregler derhjemme.

20 % oplever, at der i forældregruppen i 'høj grad' eller 'nogen grad' tales dårligt om andre forældre, der ikke er til stede. 50 % oplever, at det kun skr i 'ringe grad' eller 'slet ikke'.

7 ud af 10 forældre ønsker i højere grad at blive inddraget i skolens arbejde for at fremme trivslen, end de er nu. Det viser en undersøgelse, som magasinet Skolebørn har foretaget blandt 2700 forældre til børn i folkeskolen.

Og det ser ud til, at der er god grund til at tage mod forældrenes tilbud.

Undersøgelsen viser nemlig også, at de forældre, der føler sig inddragede i skolens trivselsarbejde, mener, at trivslen i deres børns klasse er markant bedre, end forældre, der ikke føler sig inddragede.

Forældre afgørende for trivslen i klasserne

Det har nemlig en stor positiv effekt på fællesskabet blandt eleverne i en klasse, hvis fælleskabet blandt forældrene også er godt, tyder Skolebørns undersøgelse på.

I de klasser, hvor forældrene vurderer, at fællesskabet blandt forældrene er rigtig godt eller godt, oplever omkring 80 % af forældre, at også fællesskabet blandt eleverne i klassen er godt.

Omvendt oplever kun 20 % et positivt fællesskab blandt børnene, når de ikke selv har et godt fællesskab i forældregruppen.

Det ser desuden ud som om, at forældrenes måde at tale om hinanden på, smitter af på kulturen i klassen. Næsten tre gange så mange elever er i høj grad bekymrede for at blive til grin i undervisningen i de klasser, hvor forældrene taler dårligt om hinanden, i forhold til de klasser, hvor forældrene oplever en god tone blandt forældrene.

Læs også:
Gode råd til skolestart
Mobber dit barn?
Hvorfor opstår mobning?

Læs også