daginstitution
Familieliv

8 gode ting dit barn får ud af at gå i daginstitution

28. januar 2019
af Nana Langhoff og Elisabeth Winkel
Foto: Panthermedia
Jeg kan stadig høre min søn græde, da jeg lukker døren til lille stue i børnehaven. Jeg har højvande i øjnene, dårlig samvittighed og skal skynde mig på arbejde. Men måske behøver jeg ikke slå mig selv i hovedet med dårlig samvittighed? Jeg synes i hvert fald mine skuldre faldt ned, da jeg hørte, hvad en psykolog kunne fortælle om, hvad vores børn kan få ud af "institutionslivet". Læs selv her.

Det er mandag morgen. Vi har haft en dejlig rolig weekend sammen med lange morgener, hygge, leg og udflugter. Jeg er i børnehaven med min søn på snart 3 og vi har haft en rar morgen med god tid, kaffe i sofaen og Ramasjang (ja, jeg ved det godt - skærm om morgenen, men altså!).

"Jeg skal på arbejde, skat. Vi ses i eftermiddag!" siger jeg og går mod døren.

Og det lille menneske græder. Og ikke bare lidt - han skriger højlydt sin frustration ud i Lilla Isbjørne-stuen, mens tunge tårer flyder ned af de buttede kinder. En pædagog tager ham og og jeg hører ham sige til min søn, at de skal have det rigtig sjovt og at der ikke går så længe, så er mor der igen og henter ham.

Jeg går derfra med tårer i øjnene og kæmper med gearskiftet fra ren moaar til arbejds-mig. Og jeg forstår egentlig godt, hvorfor det er svært for et lille menneske på snart 3 at forstå, hvorfor han pludselig skal i børnehave og mor og far pludselig skal på arbejde. Og den dårlige samvittighed gnaver i mig. Jeg skal jo ikke på arbejde og redde liv. Jeg skal jo bare sidde på et kontor.

Jeg tror ikke, jeg er alene med den følelse. Der er mange forældre, der bliver fyldt med dårlig samvittighed, når de afleverer deres unger i institution. Men er den dårlige samvittighed virkelig nødvendig? Der er vel gode ting at hente i institutionslivet for børn?

Dårlig samvittighed er et grundvilkår

Lene Grønne er psykolog med speciale i børn og unge. Hun har tidligere været tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved Københavns Kommune, der rådgiver institutioner og skoler med socialpædagogiske problemstillinger, og hun forstår godt, hvorfor mange forældre har dårlig samvittighed over at putte deres børn i daginstitution. Hun ser, at der særligt er to faktorer, der spiller ind.

- Først og fremmest har der været meget fokus på forholdene i daginstitutioner i medierne. At der er dårlige forhold, at børn får meget skæld ud og de voksne ikke er nærværende nok. Jeg tror, at meget af den viden, der bliver formidlet igennem medierne kan tegne et ret negativt billede af, hvad det vil sige at gå i daginstitution. Det er i hvert fald en faktor, der kan give forældre dårlig samvittighed, fordi man tænker, ”hvad er det dog, jeg sender mit barn ud i”.

- En anden ting er, at man som forældre altid vil have dårlig samvittighed i forhold til sine børn. Og nærmest uanset, hvor godt man gør det, og hvor perfekt det er, så vil der altid være noget, man som forælder ville ønske, at man kunne gøre bedre. Det virker lidt som et grundvilkår i forældreskabet, at den dårlige samvittighed ånder en i nakken uanset, hvor god en forælder man er, forklarer Lene Grønne.

LÆS OGSÅ: 6 gode råd til at aflevere dit barn i institution

8 gode ting dit barn får ud af at gå i daginstitution

Lene Grønne er fortaler for, at børn bliver en del af institutionslivet og derved får glæde af rammernes positive udviklingsmuligheder, som forældrene derhjemme ikke i samme grad har mulighed for at give dem. Selvfølgelig under forudsætning af, at institutionen fungerer. Personalet skal være nærværende, have overskud til børnene, og der skal være en god tone og stemning på stuerne.

Hun lister her 8 gode ting, dit barn får ud af være i institution:

1) Det sociale aspekt

- Børn har mulighed for at udvikle sociale relationer til andre jævnaldrende, men også til andre voksne. Og der ligger en vigtig læring for børnene i også at opleve, at der er andre børn at tage hensyn til, at man kan være på forskellige måder, og der også er andre voksne, der kan tage vare på dem, og som vil dem det godt. De sociale spilleregler bliver desuden grundlagt tidligt i børnehavealderen. Og det er en vigtig læring, som man isoleret som forældre ikke altid selv kan give sit barn på samme måde, fortæller Lene Grønne.

2) Fællesskabet

- Der ligger en vigtig læring i, at barnet er en del af et fællesskab som dagligdagen i en børnehave kan give. En fællesskabsfølelse af, at man er en del af noget, der er større end en selv. Og det er utroligt vigtigt at skabe det fundament, inden barnet skal starte i skole. Følelsen af at være en del af et fællesskab, der ligger udenfor familien er vigtig. Vi har som sociale væsener brug for at føle os som en del af noget for at kunne bevare trivslen og stimuleringen af vores udvikling.

3) Udvikling af sproget

- Børn lærer meget igennem kommunikationen med andre børn og voksne. Den kommunikation, der finder sted i institutionen er med til at udvikle barnet sprog i endnu højere grad, end hvis de blev passet hjemme.

4) Læren om mangfoldighed

- Børn lærer om mangfoldighed i daginstitutionen ved at opleve, at både børn og voksne er forskellige, at de kan have forskellige behov og kompetencer. Og det er godt for dem at spejle sig i. De børn, der måske har en styrke på ét område kan lære af de børn, der har en styrke på et andet område ved at være sammen med dem. Børn kan lære af hinanden, og de bruger hinanden i forhold til, hvordan man leger, interagerer og indgår i forskellige gruppeaktiviteter. Det er i relationen, at barnet udvikler sin identitet, så jo flere relationer barnet indgår i, jo bedre muligheder er der for at få skabt et helt og nuanceret billede af sig selv som individ.

5) En kompetent ramme

- I en institution har man også en ramme, der giver barnet mulighed for at udvikle sig eller blive stimuleret optimalt både motorisk og sprogligt på en anden måde, end hvis barnet blev passet derhjemme. F.eks. er legepladsen ofte bygget til, at et barn kan udfolde sig fysisk og motorisk på en anden måde, end hvis man sidder hjemme i en lejlighed.

6) Institutionen kan noget andet

- Nogen gange kan man som forælder stirre sig blindt på særlige sider ved sit barn, som ikke nødvendigvis fylder nær så meget i institutionen. Jeg oplever også tit, at når børn er i børnehave, så kan de lige pludseligt alle mulige andre ting, end når de er hjemme. F.eks. at de spiser meget mere varieret i børnehaven, end de gør derhjemme.

7) Øget selvstændighed

- Barnets selvstændighed og selvhjulpenhed bliver i den grad stimuleret i daginstitutionen, hvor barnet opfordres til på en anden måde at klare tingene selv som f.eks. at tage tøj på, vaske hænder osv.

8) Blidere overgang til skolelivet

- En god skolestart er vigtig for barnets videre skoleforløb. At have været i daginstitution gør overgangen til skolen mere naturlig. Set i forhold til, hvis barnet i stedet blev passet hjemme. Det kan virke utroligt overvældende og drastisk for barnet at skulle være ude blandt en masse andre børn, hvor der er andre regler og normer, end de er vant til. Institutionerne ruster barnet til at kunne indgå i nogle af de her fællesskabende regler og aktiviteter, fordi de har erfaring med det.

9) Det er sjovt

- Det kan give børnene en lykkefølelse at være i børnehave. Forældre kan nok også genkende situationen med, at de skal hente, og barnet så ikke har tid til at komme med hjem, da det er i gang med at lege. Og det tror jeg, man skal tage til sig som forælder. At huske på, at ens barn får en masse positive oplevelser, erfaringer, viden og læring, når de er sammen med andre børn og voksne i en anden sammenhæng end den familiære, og at de kan have det rigtig sjovt. Det kan også være noget børn foretrækker. De kan ligefrem glæde sig til at komme i børnehave, for det er der også noget forudsigeligt og genkendeligt ved. Rutinen i institutionen er børn glade for, og de har godt af den, så det er også en positiv side ved institutionslivet, slutter Lene Grønne.

https://imgix.femina.dk/elisabeth_mama_0.jpg

Læs også