Øremærket barsel
Samfund

For et år siden trådte de nye regler om øremærket barsel i kraft. Alt tyder på, at de har virket

2. august 2023
Af Siri Franceschi
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lovændringen om 11 ugers øremærket barsel til begge forældre har haft den ønskede effekt. Men særligt mødre er fortsat skeptiske.

11 uger har det sidste år været omdrejningspunkt for en heftig debat om omsorgsfordeling, løngab og rettigheder, siden lovændringen om øremærket barsel til begge forældre trådte i kraft den 2. august 2022.

De ændrede barselsregler betyder nemlig, at begge forældre nu tildeles 11 øremærkede orlovsuger efter fødslen, hvor 14 uger før var øremærket moren, mens kun to uger var øremærket faren eller medmoren.

Den ændrede barselslovgivning er blevet beskrevet som en nøgle til mere ligestilling af både eksperter, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, da den skæve barselsfordeling historisk er gået hårdt ud over kvinders karriere samt mulighed for ligeløn.

Ligeledes har barselsreglerne betydet, at mænd generelt har mindre samvær med deres børn, da barslen manifesterer sig i resten af forældreskabet ved, at den, der tager barslen, også oftest bliver den, der for eksempel tager barnets sygedage og dermed bliver den primære omsorgsperson.

Alligevel har mange protesteret over de nye regler, som de mener fratager forældrene retten til selv at bestemme over, hvordan de ønsker at fordele deres barsel.

Flere hundrede kvinder har desuden beskrevet loven som “helt urimelig” og “brutal” i en kronik i Politiken, da de finder, at den underkender den biologiske mors unikke position i et nyfødt barns liv.

Ikke desto mindre trådte loven – der blev indført på baggrund af et EU-direktiv – i kraft for præcis et år siden i dag, onsdag, og indtil videre tyder alt på, at den har virket efter hensigten.

Barselsregler

I marts 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ændring i barselsreglerne som følge af et EU-direktiv fra 2019, hvor alle medlemslande blev pålagt at indføre mindst ni ugers øremærket barsel til begge forældre.

De nye regler betyder, at begge forældre har 11 ugers øremærket barsel, som ikke kan overdrages til den anden forælder.

Forældre har fortsat ret til sammenlagt 48 ugers orlov efter barnets fødsel. Dertil har mødre ret til fire ugers orlov før fødslen.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Mænd tager i gennemsnit mere end fire ugers længere barselsorlov efter øremærkningen trådte i kraft, mens kvinder tager næsten fire og en halv uge mindre, viser nye tal fra Ingeniørforeningen IDA. Ligesom en undersøgelse foretaget for Danica Pension viser, at omkring halvdelen af de nybagte fædre, der er omfattet af loven, forventer at holde mere barsel.

Opbakningen til de ændrede barselsregler er dog fortsat præget af en vis skepsis, særligt blandt kvinder. Kun 37 procent af de adspurgte mødre i undersøgelsen for Danica Pension bakker op om de nye regler mod hele 61 procent af fædrene.

Det er stadig for tidligt at sige, hvor effektiv den ændrede barselsreform bliver, men kigger man på de foreløbige undersøgelser samt erfaringer fra vores nabolande, tyder alt på, at en mere ligestillet barsel har en positiv indvirkning på mænds involvering i deres børns liv samt kvinders økonomiske ligestilling på arbejdsmarkedet.

Vil du lytte til femina update? Så lyt til vores podcast, hvor vi en gang om ugen dykker ned i en af de største historier fra vores verden og folder den ud for dig. Du kan lytte til podcasten i appen Ally, i Apples podcast-app eller på Spotify:

Læs også