dortedahl
Fødegangen

Chefjordemoder: ”Det har været praksis at sende kvinder hjem, selvom de var utrygge. Det har ikke været godt nok”

12. september 2022
af Katrine Rosenbæk
Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix
Hvidovre Hospitals fødeafdeling har kun haft plads til kvinder, som har været i aktiv fødsel. Chefjordemoderen mener, det har været ødelæggende for faget og er i gang med at ændre på det.

- Helt ærligt, siger Dorte Dahl, chefjordemoder ved Hvidovres Hospitals fødeafdeling:

- Det har i mange år været vores praksis at sende kvinder hjem, selvom de var utrygge. Der har altid været en faglig vurdering af, at kvinden ikke endnu var i aktiv fødsel, men jeg skal være den første til at sige, at det ikke har været godt nok, siger hun.

Det har været sådan, fordi afdelingen hverken har haft stuer eller jordemødre nok til at beholde kvinderne, medmindre de har været i aktiv fødsel. Og derfor har jordemødre sendt utrygge kvinder hjem.

Det skete blandt andet for Winnie Demant, som endte med at føde i en ambulance mellem sit hjem i Dragør og Hvidovre Hospitals fødeafdeling. Inden da havde hun været til undersøgelse og var blevet sendt hjem, fordi hun ikke var i aktiv fødsel. Af hendes journal fremgår det, at hun gerne ville blive, var ked af det og enormt utryg.

Men hendes oplevelse af at blive sendt hjem på trods af utryghed er altså ikke enestående.

- Det er sådan, man har været jordemoder på Hvidovre: Man har været gatekeeper. Det har ikke været med ond vilje, men det har været nødvendigt for at sikre, at kvinderne i aktiv fødsel kunne være her, siger Dorte Dahl.

Eksamen

Det er fødeafdelingen ved at lave om på nu.

- Vi skal ikke have fødende, der er utrygge, siger Dorte Dahl.

Jeg taler med hende om Winnie Demants fødselsoplevelse en uge efter, hun vidste mig rundt på fødeafdelingen. På fødemodtagelsens lange lilla gang viste hun mig den fysiske manifestation af den kulturændring, hun og afdelingen har gang i: Afdelingens fire nye latentstuer, som åbnede i august.

Stuen mindede om et lille soveværelse med en dobbeltseng og en stor bold, den gravide kan vippe lidt på i et forsøg på at få fødslen til at skride frem. Et stort foto af en gylden solnedgang prydede væggen og afløste lidt af den kliniske stemning, der kan være på en hospitalsstue.

Mens vi talte om stuen, gik en jordemoder forbi i hvidt tøj, på vej ind til et par, der var indlagt på nabostuen. Parret derinde havde fået stuen, fordi kvinden endnu ikke var i aktiv fødsel, men de havde brug for at føle sig trygge og være tæt på en jordemoder i fødslens tidlige fase.

Det er sådan en stue, Dorte Dahl gerne ville have tilbudt Winnie Demant. Men da hun fødte i maj, var stuerne endnu ikke åbnede.

Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at vi sender nogen hjem, der er utrygge. Det skal vi ikke byde vores fødende.

 

- Det kunne have givet et helt andet forløb. Jeg kan godt forstå, hun synes, det har været voldsomt, og jeg er utrolig ked af, at hun har haft et dårligt forløb. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at vi sender nogen hjem, der er utrygge. Det skal vi ikke byde vores fødende.

I stedet ønsker Dorte Dahl, at de har tid og stuer nok til at møde den fødende, hvor hun er.

- Hun skal selv definere, hvornår hun har behov for hjælp. Det skal ikke afgøres af, om hun består en eksamen inde ved os i forhold til, om hun er i aktiv fødsel eller ej.

Nogen må gøre noget

Lige nu har Dorte Dahl 30 ubesatte jordemoderstillinger, som hun dækker med vikarvagter.

Mange jordemødre siger nej tak til en offentlig ansættelse på grund af lønnen, men Dorte Dahl oplever også, at mange tøver, fordi de ikke får rammerne til at sætte deres faglighed i spil. Det er svært, når jordemoderen må sende den gravide kvinde hjem

- Det rammer jordemoderen hårdt, hver gang hun skal afvise eller ikke kan udøve det, hun ved, er god jordemoderfaglig omsorg. Det har været forfærdeligt for jordemødrene herude, og jeg tror, det har været utroligt ødelæggende for vores fag, at man har haft denne kultur.

Winnie Demant har egentlig ikke noget at udsætte på de jordemødre, der hjalp hende. Hun omtaler dem som dygtige og omsorgsfulde, hun siger, de arbejder solen sort. Nej, hendes kritik går egentlig længere op.

Vi er bestemt heller ikke et sted, hvor jeg kommer til at sige, at alt er godt på fødeområdet endnu, for det er det ikke.

 

- Nogen må gøre noget, siger hun, da jeg taler med hende.

Den type klager får Dorte Dahl mange af, fortæller hun.

- De siger, at det ikke er en kritik af personalet, men de vil gerne sige til nogen et sted højere oppe i systemet, at forholdene ikke er gode nok. Vi er bestemt heller ikke et sted, hvor jeg kommer til at sige, at alt er godt på fødeområdet endnu, for det er det ikke.

Hun nævner, at der er mange gode tiltag i gang fra regionen, som eksempelvis indgik en aftale med Jordemoderforeningen om et varigt tillæg til jordemødre for nylig.

Og så gør hun selv, hvad hun kan. Lige nu er det blandt andet at tilbyde fire latentstuer, hvor der forhåbentligt er plads til den næste kvinde, der føler sig utryg, som Winnie Demant gjorde.

Læs også