Barselsaftale
Kommentar

Baby og business er et vilkår for kvinder. Hvorfor ikke også for mænd?

28. oktober 2021
af Lise Johansen
Foto: Unsplash
KOMMENTAR: Ligestillingen i Danmark har taget et kvantespring med en ny, bred barselsaftale. Dog med den undtagelse, at selvstændige for første gang undtages barselsreglerne. Er det mon, fordi barsel for første gang er en forventning, der stilles til mænd - og ikke ”bare” kvinder?

Lise Johansen er direktør i Kvinderådet. Kommentaren er udtryk for skribentens holdning. Kære kvinder.

Dårlige nyheder: Man kan ikke sætte autosvar på, når man driver egen virksomhed. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at holde orlov med sin nyfødte og holde sin virksomhed kørende.

Det siger de små og mellemstore virksomheders egen interesseorganisation, SMV Danmark, som har kæmpet hårdt for, at selvstændige ikke bliver omfattet af den barselsaftale, der blev præsenteret i denne uge.

En aftale, der øremærker 2 + 9 uger til hver forælder. 2 uger ved fødslen og 9 uger, som man kan placeres, hvornår man vil, og bides op i færre uger og dage – inden barnet fylder et år.

Jeg vil dog tillade mig at holde SMV’s påstand op imod virkeligheden. Man KAN godt drive virksomhed og holde orlov. Særligt under så fleksible rammer, som der følger med den nye barselslov.

For ved I hvad? Det har altid været et vilkår for kvinder med egen virksomhed. Som i altid! Endda under langt sværere betingelser end det, der ligger i den nye aftale.

Dårlig økonomi og rigide regler

Som ung kvindelig iværksætter har man for eksempel altid skullet spare op til barsel, fordi orlov har været en dyr omgang.

Det problem er der dog fundet en fornuftig løsning på: 1. januar i år så en ny barselfond for selvstændige dagens lys.

Den topper forældrenes barsels-dagpenge op med en solidarisk finansieret lønkompensation. Og kæmpe hurra for det.

Næste forhindring handler om rigide regler: Hvis du i dag som nybagt mor vil holde barsel og er selvstændig, skal orloven ligge i en samlet periode på minimum 14 uger efter fødslen.

Nu, hvor fædrene står for tur, er det pludselig SMV Danmarks overbevisning, at det faktisk slet ikke kan lade sig gøre at drive virksomhed og holde orlov.

Samlet. Du kan altså ikke bide barslen op på nogen måde. Og du må ikke arbejde under din barsel.

De regler gør det svært for mange kvindelige iværksættere. Flere må give afkald på barsel. Andre på deres virksomhed. Og i det lys er det intet under, at mindre end hver 10. virksomhed startes af kvinder under 35 år.

Åbenlyst hykleri

Nu, hvor fædrene står for tur, er det pludselig SMV Danmarks overbevisning, at det faktisk slet ikke kan lade sig gøre at drive virksomhed og holde orlov.

Heller ikke orlov med langt større fleksibilitet end mødrenes. Og i en langt kortere periode.

Udover det åbenlyse hykleri glemmer de, at barsel altid har været og altid vil være et vilkår for kvinder.

Modsat mænd med egen virksomhed, som man får fortalt i den nye aftale: Vi har ingen forventninger om, at I skal holde orlov.

Regeringen glemmer også, at der faktisk er gode grunde til at indføre orlovsrettigheder, både til den fødende og den anden forælder. Og at de grunde faktisk ikke er mindre tungtvejende for selvstændig erhvervsdrivende.

Snarere tværtimod, vil jeg mene. For fædre med egen virksomhed skiller sig ud i statistikken ved at være dem, der tager kortest orlov.

Ikke nul rettigheder, men større fleksibilitet

Lad mig nævne et par af de gode grunde, der ligger bag retten til betalt orlov for begge forældre.

Ønsker du at se dette indhold skal du acceptere øvrige cookies.

For det første: Ligestilling.

Det nye direktiv har til formål at understøtte ligestilling mellem kønnene, både hjemme og ude.

Hvilken arbejdsgiver vil ikke hellere hyre end mandlig freelancer, der IKKE skal holde orlov, end at ansætte en mand, der skal?

Hjemme, så barnet får stærk tilknytning til begge forældre. Og ude, så kvinder ikke diskrimineres på lønnen og i lige så høj grad som mænd kan bringe deres potentiale, arbejdskraft og ideer i spil, etablere virksomheder og skabe vækst.

Hvorfor er det, at selvstændige erhvervsdrivende, deres børn og partnere ikke skal opleve de gevinster?

En anden oplagt grund til at have ens orlovsrettigheder handler om standarder på arbejdsmarkedet.

Sløjfes alle barselsrettigheder for kvindelige iværksættere og gøres vilkårene for freelancere, (frivilligt og ufrivilligt) selvstændige og prækære ansatte fundamentalt dårligere end lønmodtageres, risikerer vi at vilkårene presses for alle.

Hvilken arbejdsgiver vil ikke hellere hyre end mandlig freelancer, der IKKE skal holde orlov, end at ansætte en mand, der skal?

Nuvel, vi har taget første skridt med den nye aftale – altså for lønmodtagerne. Jeg håber, at man kan arbejde videre med at få de selvstændige med.

Løsningen hedder for mig at se ikke ”nul orlovs-rettigheder”. Det vil næppe give kvinder større mod på at føre deres ideer ud i livet.

Løsningen hedder tværtimod fleksible regler og en kultur, hvor man godt kan få børn, bruge tid med dem – og sætte autosvar på i kortere tidsrum.