https://imgix.femina.dk/2021-08-12/magnusheunicke.png
Fødselskultur

70 ledige jordemodervagter øger presset på ”fodslæbende” sundhedsminister: Det må virkelig være utrygt for dem, som skal føde

12. august 2021
af Katrine Rosenbæk
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Flere partier vil have sundhedsminister Magnus Heunicke til at indkalde til forhandlinger om forholdene på fødegangene – både for de fødende og for jordemødre. Det er nu et halvt år siden, ministeren lovede nationale rettigheder til gravide og fødende.

- Du kan ikke komme uden om, at det påvirker patientsikkerheden.

Sådan siger Formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk, efter femina kunne fortælle, at der tirsdag i denne uge var flere end 70 ledige jordemodervagter på Herlev og Hvidovres fødegange de følgende ti dage.

I alt har Region Hovedstaden 57 ledige jordemoderstillinger, hvilket svarer til, at de mangler hver 10. jordemoder.

- Alternativet uden vikarer er selvfølgelig værre. Men jeg ved, at jordemødrene tænker: ”Puha. Det var godt, at det gik godt” efter fødslerne, fordi de er pressede, siger Lis Munk.

Anne Jastrup, som er direktør på Herlev og Gentofte Hospital samt Formand for styregruppen for rekruttering og fastholdelse af jordemødre ved Region Hovedstaden, er dog ikke bekymret for patientsikkerheden.

Både på Hvidovre og Herlev bliver vagtplanerne løbende fyldt ud, som vagtdøgnet nærmer sig, fortæller hun.

- Men der er travlt, det har vi ikke lagt skjult på. Vi bruger vikarer som det sidste redskab og vil allerhelst have vores egne fastansatte.

Der er bare ikke tilstrækkeligt med jordemødre, som søger de opslåede stillinger, efter over 1.000 jordemødre og jordemoderstuderende i foråret skrev under på, at de ikke ville lade sig ansætte i nye stillinger, før de blev lovet bedre løn – et initiativ skabt af græsrodsbevægelsen Jordemødre for Ligeløn.

Allerede før sommerferien efterlyste flere politiske ordførere handling fra regeringens side, da ikke mindre end tre forslag om fødeområdet blev vedtaget.

Et af dem handlede blandt andet om rettigheder for gravide og fødende, som Magnus Heunicke lovede i et interview med femina i februar.

I juni fortalte familieordfører fra Socialdemokratiet, Camilla Fabricius, at partiet afventede nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som skulle komme lige efter sommerferien.

Den er som bekendt forbi nu, og den nærmest fløj afsted. Imens synes presset kun at være vokset på ministeren med den store mangel på jordemødre.

Sort på hvidt

En af dem, som kritiserer ministeren for ikke at handle hurtigt nok, er sundhedsordfører fra DF, Liselott Blixt.

- Det er dybt kritisabelt og bekymrende for, hvad man kan forvente som fødende, siger hun om det høje antal af ledige jordemodervagter.

Marlene Ambo-Rasmussen, familieordfører for Venstre, fortæller, at hun sammen med andre ordførere har forsøgt at fremrykke forhandlinger og skubbe på.

- Men ministeren har været fodslæbende, siger hun.

- Nu kan vi se tallene sort på hvidt: Der er ikke jordemødre til at tage imod de gravide og fødende, og det må virkelig være utrygt for dem, som snart skal føde, siger hun.

Kirsten Normann-Andersen, sundhedsordfører for SF, kalder situationen ”aldeles uholdbar” og efterlyser, at ministeren tager manglen på jordemødre alvorligt.

- Vi skal kigge på deres arbejdsforhold og selvfølgelig også på lønnen, siger hun.

Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten, kalder også situationen for ”enormt bekymrende” og mener, ministeren har handlet alt for langsomt.

- I Enhedslisten er vi klar til at tage området til finanslovsforhandlingerne, men vi arbejder også på at finde penge inden da. Der er brug for en akut løsning, siger hun.

Der er tale om nøl. Det går alt for trægt.
- Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative

Per Larsen, sundhedsordfører hos Konservative, mener også, der er behov for en akut løsning.

Han kalder situationen med manglen på jordemødre for ”ganske forfærdelig” og mener heller ikke, ministeren handler hurtigt nok.

Tværtimod skubber ministeren alt, der handler om sundhed inklusiv fødeområdet, frem mod den sundhedsaftale, regeringen har varslet.

- Der er tale om nøl. Det går alt for trægt, siger han.

Tredobbelt-tragedie

Sundhedsministeren har ikke villet kommentere kritikken i denne artikel.

Femina ville ellers gerne have spurgt ham, hvordan han forholder sig til, at to af landets største fødegange har så mange ubesatte vagter i udbud, og at der er så mange ledige jordemoderstillinger.

I februar udtalte ministeren ellers følgende til femina:

”- Hvis vi ikke er villige til at se problemet reelt i øjnene som strukturelt og ændre grundlæggende på den måde, vi har indrettet os på, er det en tredobbelt-tragedie, siger ministeren og henviser til, at det både er en tragedie for kvinderne med ulykkelige forløb, jordemødrene, der flygter fra faget, og de nyuddannede jordemødre, der simpelthen bliver skræmt væk.”

Derudover fremgår det også af regeringens nu over to år gamle forståelsespapir, at forholdene for fødende skal forbedres.

Sundhedsministeriet skriver i et mail-svar, at regeringen er i gang med at afdække udfordringerne på fødeområdet og afventer Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger på området, før de drøfter videre med Folketingets partier.

Det nævner også, at regeringen og Danske Regioner i økonomiaftalen for 2022 er enige om at styrke svangreomsorgen.

Læs også