https://imgix.femina.dk/media/billeder/2014/februar/hypnose-prim.jpg
Træning og kost

7 myter om hypnose

11. februar 2014
af Malene Fich Weischer
foto: All Over og privat
Der findes mange myter og forestillinger om hypnose. Fra at det er der rene humbug til at det er direkte skadeligt. Hypnoterapeut Ghita Graafland guider dig igennem myterne og skiller sandt fra falsk.

MYTE 1: Hypnose er humbug
Falsk:
Det er veldokumenteret, dels at hypnose sætter hjernen i en særlig tilstand, kendetegnet ved alfa-bølger, dels at visualisering/ indlevet forestilling, som er et grundelement i hypnose og hypnoterapi, skaber fysiske reaktioner i hjernen, som svarer til reaktionerne på 'virkelige' oplevelser/ stimuli. Det er desuden dokumenteret, at aktivering og dannelse af nye reaktionskredsløb i hjernen ændrer den fysiske struktur i hjernen og at det er den måde, nye tanke- og handlemønstre/ reaktionsmåder skabes på.

Hypnose bliver mere og mere anvendt som redskab inden for det etablerede system, i takt med at effekten af det bliver veldokumenteret - hos tandlæger/ som narkose/ ved fødsler mv., fordi det er billigt, nemt - og med kun positive bivirkninger

OM GHITA GRAAFLAND

Ghita Graafland er uddannet NLP Master Terapeut og NLP Counselor på Dansk NLP Institut, og Master Hypnoterapeut på Hypnoseskolen, samlet 5 år. Hun er desuden efteruddannet i hypnoterapi med børn.

Derudover har hun en akademisk uddannelse som Cand. arch. og rådgiver, og 15 års erfaring fra det private erhvervsliv med rådgivning om kreative processer, kommunikation, rum, forandring og identitet. Hun har arbejdet professionelt med forandringsprocesser siden 2004.

Se mere på Graafland.dk, hvor du også fast kan følge Ghita Graaflands blog om sit arbejde

MYTE 2: Du mister kontrollen over dig selv

Sandt og falsk:
De fleste hypnoterapeuter anvender den moderne 'tilladende' form for hypnose, som helt grundlæggende baserer sig på respekten for dig - og på at dét, der virker i hypnosen, er at du netop har kontrol over og ansvar for dig selv og din situation. Det foregår meget forenklet ved at hypnoterapeuten guider dig til at du går i trance, som er en optimal 'arbejdstilstand' for at skabe forandringer. I trancetilstanden guider hypnoterapeuten dig igennem relevante (terapeutiske) forandringsværktøjer og kommer med forslag, det hele baseret på dine individuelle ønsker til forandring.

I trancen vælger du selv aktivt dét, der er relevant og attraktivt for dig - og tillader de ønskede forandringer at finde sted. Der sker dermed kun det, du selv er motiveret for og ønsker, skal finde sted. Derudover er du jo netop i gang med at tage den positive kontrol over dit liv ved at styre de ting, du evt. har oplevet 'styrer dig', fremfor omvendt.

MYTE 3: Hypnose er et 'quickfix'

Sandt, men …:
Dette er lidt vanskeligt at forklare, fordi hypnose faktisk kan opleves på den måde, med meget bratte og meget positive skift i din sindstilstand, dine oplevede ressourcer og din adfærd fra det ene øjeblik til det næste.
Det er dog væsentligt at forstå, at det for det første ikke er hypnoterapeuten, der 'fixer' dig, men dig selv, der står for at skabe de indre forandringer, der virker og skaber ny opmærksomhed og adfærd.

Hypnoterapeuten står for at skabe et konstruktivt fokus, sætte dig i den rette tilstand og dermed give dig adgang til dine egne relevante ressourcer og strategier og omgå den begrænsende, indre kritiker. En ikke uvæsentlig hjælp, men det er stadig dig selv, der står for at aktivere og kombinere relevante dele af hjernen og skabe indre forestillinger og strategier, der betyder, at du næste gang reagerer anderledes end du plejer på kendte stimuli.

MYTE 4: Du er 'helt væk', når du er i hypnose

Falsk: Når du er i hypnose med hypnoterapeutisk formål ved du hvem du er, hvor du er, hvad der finder sted, og hvorfor. Du kan alt det, du ellers kan - du kan høre/ tale/ hoste/ flytte på dig osv. - det er bare meget sandsynligt, du forsøger at undgå det meste af det, fordi du simpelthen bliver så afslappet at du ikke gider! Så du er alt det, du ellers er, og kan alt det, du ellers kan - du kan bare noget ekstra også, idet du er i stand til at opleve på en 'ekstra kanal eller frekvens'.

Hypnose/ trance kan etableres på flere niveauer - let, mellem, eller dyb hypnosetilstand. Til forandringsformål som terapi/ hypnoterapi er det normalt de lette til mellem hypnosedybder, der opereres med. Dels fordi dette er tilstrækkeligt, dels da det ofte er nødvendigt at den hypnotiserede deltager aktivt i samarbejdet om forandringsprocessen, som ofte er en dialog mellem klienten og hypnoterapeuten.

MYTE 5: Man skal tro på hypnose, for at det virker

Falsk:
Du behøver hverken vide noget om hypnose eller tro specifikt på hypnose, for at det virker. Det er dog vigtigt at du er neutralt eller åbent indstillet i forhold til det, eftersom der kun sker det, du selv tillader at ske. Hvis du ønsker mentalt at lukke af, er det muligt, og der vil ikke ske ret meget i hypnosen. Nogle oplever at være blevet påvirket positivt/ 'kureret' i hypnoser, som slet ikke har været møntet på dem selv, eller hvor de på forhånd ikke har troet på hypnosens virkning.

MYTE 6: Hypnose kan være skadeligt for letpåvirkelige
Sandt:
Hypnose består groft forenklet i at skabe indre forestillinger, der rummer forslag til sindet, i en modtagelig tilstand. Dette foregår i alle menneskers indre i kraft af de tanker og forestillinger, vi i forvejen gør os - f.eks i form af bekymringer og dagdrømme, eller det vi bare forestiller os, når vi tænker på hvad der vil ske senere på dagen. Overdreven bekymring kan siges at være en slags negativ selvhypnose, der skaber en stemning af negativ forventning eller ligefrem angst. På den måde er det jo sandt nok at det vi forestiller os, kan være skadeligt for os, og at nogle mennesker har en bedre forestillingsevne og dermed er mere modtagelige.

Pointen er så, at i en terapeutisk hypnose/ hypnoterapi er vi noget mere omhyggelige med, at det vi forestiller os har en gavnlig effekt på os i fht. det vi ønsker os af livet, således at vi bruger sindets egen iboende evne på en kun positiv måde.

Når det er sagt, er det samtidigt vigtigt at vide at der er tilfælde, hvor man skal undlade eller være varsom med brugen af hypnose, for at sikre sig kun de positive resultater af det - f.eks. ved visse psykatriske diagnoser/ personlighedsforstyrrelser (f.eks skitzoide/ emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser), men også ved anoreksi, eller fysisk sygdom som epilepsi skal man undlade hypnose eller sikre sig en udelukkende positiv brug af den. Derfor er det vigtigt at 'vide hvad man gør' og benytte sig af seriøse hypnotisører/ hypnoterapeuter, som lever op til krav om uddannelse og etiske retningslinjer.

MYTE 7: Man kan blive hypnotiseret mod sin vilje

Sandt og falsk:
I almindelige situationer vil hypnose kun have en effekt, der hvor der i forvejen er en modtagelighed i sindet for de forslag, der fremsættes, og en form for 'kontrakt' i kraft af tillid til situationen og den, der hypnotiserer. Det kan dog ikke udelukkes at det i ekstreme situationer, f.eks. langvarig eller massiv påvirkning ('hjernevask') er muligt at påvirke en person mod vedkommendes vilje - dette gælder jo med eller uden hypnose.

Prøv en hypnose over telefonen med hypnotisør Kate Mohadjer

Hun hjælper med:

Rygestop
Sukkertrang
Overspisning
Fobier
Søvnbesvær
Koncentrationsbesvær
Stress

… og en lang række andre ting.

Læs også