hvad er kighoste
Sundhed

mødrehjælpen

4. december 2008
af Ulla Nielsen
Mødrehjælpen af 1983 er en selvejende institution, der har til formål at udvikle det sociale arbejde, de udfører i nøje samklang med samfundets og

Mødrehjælpen af 1983 er en selvejende institution, der har til formål at udvikle det sociale arbejde, de udfører i nøje samklang med samfundets og tidens krav.
Det vil sige, at Mødrehjælpen på én gang arbejder sammen med de offentlige systemer og er et alternativ til disse.
Har man behov for hjælp og støtte, kan man gå direkte ind fra gaden og snakke med Mødrehjælpens personale, der består af socialrådgivere, psykologer, jurister, jordemødre, læger, HKÕere samt frivillige, der samarbejder tværfagligt om at hjælpe de mennesker, der henvender sig.
Flertallet af Mødrehjælpens brugere er enlige mødre, men også enlige fædre og børnefamilier kommer for at få råd og vejledning. Mødrehjælpen driver en række rådgivninger i større danske byer. Man tilbyder individuel rådgivning, retshjælp, terapi, gruppearbejde mv. Hertil kommer en række café-butikker, der fungerer som små kulturcentre, hvor der også kan byttes tøj, arrangeres fællesspisning, udflugter og børnefester.
Mødrehjælpen ligger Studiestræde 21, 1455 København K og har telefon 33 12 11 21.

Læs også:
Mor
Mødregruppe

Læs også