hvad er kighoste
Sundhed

Faderskabssag

4. december 2008
af Ulla Nielsen
Det er stadig sådan, at der skal en faderskabssag til, hvis I ikke er gift inden fødslen. Hvis man er gift, når barnet bliver født, er ægtemanden per

Det er stadig sådan, at der skal en faderskabssag til, hvis I ikke er gift inden fødslen. Hvis man er gift, når barnet bliver født, er ægtemanden per automatik barnets far - uanset om det er ham, der har avlet barnet.
Han kan dog frasige sig faderskabet, hvis han ikke er den biologiske far, hvorpå der så sættes en faderskabssag i gang.
Hvis man ikke er gift, men samlevende, skal der en faderskabssag til. Det foregår højst fredsommeligt ved, at man inden eller efter fødslen kontakter statsamtet (I København og Frederiksberg er det Overpræsidiet) og beder om de relevante papirer, som begge parter så skriver under og returnerer.
Hvis de to forældre ikke er enige, er det moren, der skal udfylde papirerne, hvor hun angiver, hvem der er den mulige far eller de mulige fædre. Sagen vil herefter komme for retten, hvor man via blodprøver og eventuelt en DNA-test (undersøgelse af om barnets og farens gener passer sammen) fastlægger faderskabet.
Hvis en kvinde nægter at oplyse, hvem der er far til hendes barn, kan hun blive idømt en bøde, men det offentlige er stadig forpligtet til at betale dels børnetilskud og dels det børnebidrag, hun ellers ville have fået fra faren. En mor kan dog søge om fritagelse for at oplyse farens navn.
Der er ingen straf for ikke at kunne huske eller ikke at vide, hvem der er far til barnet.

Læs også:
Forældremyndighed

Læs også