hvad er kighoste
Sundhed

Børnetilskud

4. december 2008
af Ulla Nielsen
Børnetilskud gives til enlige forsørgere og forældre, der lever af sociale pensioner, samt forældre til tvillinger, trillinger m.v.Der er flere

Børnetilskud gives til enlige forsørgere og forældre, der lever af sociale pensioner, samt forældre til tvillinger, trillinger m.v.
Der er flere forskellige typer børnetilskud. Først det ordinære og det ekstra børnetilskud, som udbetales til alle enlige forsørgere, uanset indkomst. Hertil kommer et særligt A- og særligt B-tilskud, som varierer størrelsesmæssigt, og som kan gives, hvis man har særligt vanskelige vilkår. Sidst, men ikke mindst, er der flerbørnstilskuddet, der gives til forældre, som har fået flere børn på én gang - tvillinger eller trillinger.

Børnetilskuddene kommer ikke automatisk. Når man har født eller bliver skilt, skal man henvende sig til sin kommune og få et ansøgningsskema. Man er forpligtet til at oplyse, hvis man lever i et nyt parforhold, for så falder tilskuddet væk. Børnetilskuddene er ikke skattepligtige.

Læs også:
Forældremyndighed
Børnebidrag

Læs også