hvad er kighoste
Sundhed

Børnepasningsorlov

af Ulla Nielsen 4. december 2008
Orlov til børnepasningSom følge af de nye regler om barselsorlov er orlov til børnepasning ændret, idet alle forældre ikke længere har adgang til

Orlov til børnepasningSom følge af de nye regler om barselsorlov er orlov til børnepasning ændret, idet alle forældre ikke længere har adgang til denne orlov. Børnepasningsorloven forventes helt afskaffet pr juni 2011. Der vil i en overgangsperiode være mulighed for nogle forældre at tage børnepasningsorlov. Det gælder de forældre, hvis børn er født før den 1. januar 2002.De børn der er født i perioden fra den 1. januar 2002 og til med den 26. marts 2002, kan der også holdes orlov med efter regler om orlov til børnepasning, eller man kan vælge at blive omfattet af den udvidede barselsorlov. Vælger forældrene den udvidede barselsorlov betyder det, at forældrene ikke senere kan få bevilliget børnepasnings-orlov.Forældre til børn født efter den 27 marts 2002 skal følge de nye regler for barsel (se under barsels- og forældreorlov) og har dermed ikke mulighed for børnepasningsorlov.ReglerneOrlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode på op til 52 uger. Begge forældre har ret til orlov til børnepasning enten hver for sig eller samtidigt. Orlovsperioden for lønmodtagere er mindst 8 uger og højst 13 uger. Hvis barnet ikke er fyldt 1 år, når orloven skal begynde, er perioden dog mindst 8 uger og højst 26 uger. Herudover har lønmodtagere mulighed for at aftale sig til en yderligere orlovsperiode på mindst 8 uger. Aftalen skal indgås med arbejdsgiveren.Orlovsperioden for ledige herunder kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse er 13 uger. Hvis barnet ikke er fyldt 1 år, når orloven skal begynde, har forældrene ret til orlov i op til 26 uger.Ledige kan eventuelt få en længere orlov. Den samlede orlovsperiode kan for alle højst udgøre 52 uger og orlovsydelsen svarer til 60 procent af dagpengesatsen.Ring til socialforvaltningen i din kommune, hvis du vil have yderligere information og nærmere oplysninger om de økonomiske konsekvenser af ændringerne.OrlovsperiodeOrlovsperioden for lønmodtagere er mindst 8 uger og højst 13 uger. Hvis barnet ikke er fyldt 1 år, når orloven skal begynde, er perioden dog mindst 8 uger og højst 26 uger (retsbaseret orlov). Herudover har lønmodtagere mulighed for at aftale sig til en yderligere orlovsperiode på mindst 8 uger (aftalebaseret orlov). Aftalen skal indgås med arbejdsgiveren. Orlovsperioden for ledige herunder kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse er 13 uger. Hvis barnet ikke er fyldt 1 år, når orloven skal begynde, har forældrene ret til orlov i op til 26 uger. Ledige kan eventuelt få en længere orlov. Det vurderer Arbejdsformidlingen (AF) i det konkrete tilfælde. Orlovsperioden for selvstændige er mindst 13 uger. Den samlede orlovsperiode kan for alle højst udgøre 52 uger.OrlovsydelseOrlovsydelsen svarer til 60 procent af dagpengesatsen. Lønmodtagere kan eventuelt få ydelsen suppleret med bidrag fra arbejdsgiveren.AdministrationOrdningen om børnepasningsorlov administreres af Arbejdsformidlingen, a-kasserne og kommunerne. Ansøgning om orlov skal sendes til Arbejdsformidlingen. A-kasserne udbetaler orlovsydelsen til forsikrede, uanset om de er i beskæftigelse eller er ledige. Kommunerne står for at udbetale orlovsydelserne til ikke-forsikrede beskæftigede, selvstændige og modtagere af kontanthjælp og ledighedsydelse.Læs også:BørnefamilieydelseBørnebidragDagpleje