hvad er kighoste
Sundhed

Børnebidrag

4. december 2008
af Ulla Nielsen
I tvivl om børnebidrag? Læs meget mere her.

Børnebidrag er kun aktuelt, hvis forældrene til et barn ikke bor sammen, og hvis den ene forælder påtager sig forsørgelsen af barnet - det vil sige betaler for mad, tøj, eventuel daginstitution og så videre. Så skal den forælder, som barnet ikke bor sammen med, betale børnebidrag.
Hvis man selv kan finde ud af at aftale tingene indbyrdes, må man gerne det - hvis man ikke kan, er det kommunen, der sørger for at indkræve pengene fra den forælder, der skal betale børnebidrag.

Læs også: Forældremyndighed

Der er en minimumstakst for, hvor meget der skal betales, men hvis den forælder, der skal betale, tjener mere end gennemsnittet, kan man få forhøjet børnebidraget. Børnebidrag kan trækkes fra i skat. Normalbidraget er ikke skattepligtigt for modtageren.
Ud over det faste månedlige børnebidrag har indehaveren af forældremyndigheden mulighed for at få bidrag i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation og sygdom. Det skal man søge om via sin kommune.

Læs også: Børnefamilieydelse

Læs også