downsizing, bolig, selvudvikling
Selvudvikling

Vi downsizer som aldrig før: ”Folk render ikke rundt og er lykkelige, selvom de har mange ting”

14. januar 2016
af Ida Kønigsfeldt
foto: Pantherstock
Den altoverskyggende samfundstendens har i lang tid heddet more is more, men efterhånden har en gruppe af især unge fået nok og går i den modsatte retning. De forsøger at finde frem til det essentielle i livet og skiller sig af med alt det unødvendige, forklarer sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal.

Downsizing er en ny tendens, der handler om at kigge kritisk på, hvad man bruger sit liv og sine penge på, og på, om de ting, man omgiver sig med, overhovedet er noget værd. Når flere og flere søger mod et mere simpelt liv med færre ting, er det ifølge sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal et oprør mod det, der stadig er den altoverskyggende tendens i vores samfund i dag: At mer’ vil ha’ mer’.

– Man kan ikke få nok, velfærdsstaten skal give os mere, vi vil have mere i løn, og man gør alting op i økonomi og effektivitet. Men der er altså en gruppe, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er det, vi vil.

Downsizing handler om at kigge kritisk på, hvad man fylder sit liv med.

Den magiske metode til at få ryddet op – se den her

– Man prøver at finde frem til, hvad der er vigtigt for én selv, frem for at følge modellen, som ellers har dikteret: Kernefamilie, to-tre børn, stort hus, to indtægter osv. Det er stadig den vogn, de fleste har spændt sig for, men der er en stigende tendens til, at man siger: Nu gider vi ikke længere – vi ser, om ikke det kan gå op på en anden måde.

Sæt tempoet ned

Birthe Linddal ser ikke, at folk træder helt ud af ”hamsterhjulet”, men at de sætter tempoet og i nogle tilfælde også ambitionerne ned. Hun nævner som eksempel, at flere vælger at gå hjemme og passe børn og hus.

– Folk vil ikke leve et helt anderledes liv. De er ikke villige til at opgive forbrug fuldstændigt og flytte i Thy Lejren eller på landet, så det er noget med at få kigget lidt kritisk på, hvor man er nu, og så spørge sig selv: Kan jeg skære noget fra, og hvad er det egentlig i mit liv, der giver mening? Det er et opgør i forhold til kvalitetstiden: Hvad bruger jeg egentlig mit liv på? Og i forhold til økonomien: Hvad bruger jeg mine penge på, og er de ting overhovedet noget værd?

Boligreportage: Lille lejlighed med maksimum plads

Bevidste forbrugere

Ifølge Birthe Linddal er det ofte unge, uddannede mennesker med en kritisk tilgang til verden, der vælger at sadle om. Hun forklarer, at mange af de ældre på 60-70 år og derover er rundet af en knaphedskultur, hvor man f.eks. nærmest ser det som en gave at få reklamer i postkassen, hvorimod mange unge i dag er ved at kaste op over dem. Tendensen bliver meget tydelig i forhold til forbrug, når man siger, at man kun må bruge et bestemt beløb om måneden, eller man skal have en kødløs dag om ugen, men det handler ikke kun om antiforbrugerisme, understreger Birthe Linddal. For mange af de mennesker, der downsizer, er i virkeligheden meget bevidste forbrugere.

– Det økonomiske aspekt er kun en del af det. Det handler i højere grad om at få skrællet noget af det unødvendige af livet for at få frigivet ressourcer til noget andet, mere meningsgivende. For folk render ikke rundt og er lykkelige, selv om de har travlt og har mange ting.

Birthe Linddal er sociolog, fremtidsforsker og ejer af firmaet Fremtidsforskeren.dk

FEMINAs boligredaktør giver 10 tips til at udnytte pladsen optimalt i boligen

Læs også