Enneagram, Enneagramtyper, Enneagramtest
Selvudvikling

Find din personlighedstype med Enneagrammet

20. juni 2022
af Redaktionen.
foto: Pantherstock
Det har store fordele at kende sin personlighedstype. Enneagrammet giver dig ikke kun en beskrivelse af, hvordan du er. Du får også at vide, hvordan du både kan udvikle dig, udnytte dit potentiale mest muligt fremadrettet, og hvordan du håndterer stres ud fra din personlighedstype

Det har store fordele at kende sin personlighedstype – også kaldet Enneagramtype - og andres, for den sags skyld. Jo bedre, du kender dig selv, jo bedre bliver du til dit arbejde, til at være forældre, ven eller partner.

Du bliver mere bevidst om, hvorfor du handler og reagerer, som du gør, og du får mere fokus på, hvad du ønsker i livet. Du kommer alt i alt til at kende dig selv bedre.

Enneagrammet består af ni forskellige personlighedstyper, der ligger som punkter på en cirkel, som er forbundet via nogle linjer.

Alle Enneagramtyper har særlige egenskaber, styrker, svagheder og udfordringer, men der er ikke typer, der er bedre end andre. Linjerne symboliserer, hvilke andre typer det er hensigtsmæssigt at ”låne” egenskaber fra i bestemte situationer (Se billedet øverst med de forskellige typer, og hvor du kan "låne" fra).

Vi har alle sammen elementerne fra typerne i os, men i Enneagramverdenen er man overbevist om, at der altid er én type, der driver hver enkelt af os. Enneagrammets hensigt er dog ikke at putte os i kasser, men i stedet at hjælpe og støtte fremadrettet.

Hvilken type er du? De 9 typer i Enneagrammet

Vi har samlet de ni Enneagramtyper og en guide til, hvordan du finder din personlighedstype.

Det er en god ide at tage testen, når du er rolig og afslappet, og igen når du er under pres eller stresset – så får du både en fornemmelse af din grundlæggende type, og for den type du henter flest egenskaber fra i mere stressede situationer.

Det vil give dig et mere nøjagtigt forslag til din Enneagramtype. Du kan også også lave testen sammen med en person, der kender dig godt. Måske vil jeres dialog gøre det lettere for dig at vælge mellem de forskellige udsagn.

Sådan tager du Enneagram-testen:

1. Læs beskrivelserne A-B-C og vælg den, der passer bedst på dig.

2. Gør det samme med X-Y-Z.

3. Herefter har du en bogstavkombination f.eks. AY, der er lig med Type 2.

Vælg helst spontant uden at give det alt for lang betænkningstid.

Vælg en:

A

Jeg har normalt en så positiv attitude som muligt, selv i vanskelige eller konfliktfyldte situationer. Jeg holder af at hjælpe og inspirere andre til at have det godt.

Når der opstår skuffelser og problemer, forsøger jeg at håndtere det på en optimistisk måde, så det virker opløftende og berigende på omgivelserne.

Det kan være udfordrende for mig at anerkende og fordybe mig i tilværelsens skyggesider, og jeg foretrækker at se begivenheder og andre mennesker i et positivt lys.

B

Jeg tilstræber almindeligvis at være objektiv, effektiv og kompetent. Jeg bliver sjældent oversvømmet af emo­tioner og kan nemt tilsidesætte mine egne følelser, når en konfliktsituation skal løses.

Jeg værdsætter mennesker, som løser problemer på en logisk, fornuftig og følelsesmæssig balanceret måde. Jeg ønsker at dygtiggøre mig og at kunne håndtere en hvilken som helst situation gennem logisk tænkning eller praktiske handlinger.

C

Når noget går mig på, er det vigtigt for mig at fortælle om det. Jeg har i forbindelse med konflikter brug for at dele mine følelser med andre og for at høre, hvor de står. Jeg har stærke følelser omkring det, jeg kan lide og ikke lide, og det giver mig noget, at andre også sætter ord på deres følelser, så jeg ved, hvor jeg har dem.

Selvom andre mennesker er vigtige for mig, kan jeg godt have ambivalente følelser omkring dem. Dette skyldes, at jeg har stor værdi på uafhængighed og således både kan tiltrække mennesker og derefter tage afstand til dem, hvis de kommer for nær.

Vælg en:

X

Jeg ønsker at have selvbestemmelse og frem for alt at være i kontrol. Det kan nogle gange af andre tolkes som ag­gressivitet og en god portion vrede eller som afventende stædighed.

Det kommer til udtryk ved, at jeg også kan have lidt modstand og stivhed over for udefrakommende forandringer. Det er vigtigt for mig ’at gøre en forskel’, og jeg bruger gerne kroppens impulser til at guide mig.

Y

Jeg er særligt optaget af andre mennesker og er god til at leve mig ind i andres situation. Samtidig er jeg meget opmærksom på værdsættelse og er både god til at give og glad for at modtage andres anerkendelse. Jeg er et følsomt menneske, som er meget bevidst om min identitet og på hvordan andre oplever mig.

Det er vigtigt for mig at forstå mig selv, og jeg kredser ofte omkring emnet: ’Hvem er jeg’. Jeg har nemt ved passe ind i mange sammen­hænge, selvom jeg alligevel opretholder min egen unikhed.

Z

Jeg holder af at samle viden, skabe forståelse og deltage i intellektuelle diskussioner. Mit hoved er ofte fuldt af tanker, som kredser omkring emnet: ’At skabe mening’, og jeg holder af at planlægge og analysere vanskelige emner på det mentale plan.

Selvom jeg holder af oplevelser og adspredelse, kan det til tider være vanskeligt at føre alle mine ideer og planer ud i livet eller at skabe mod nok til spontane, endegyldige beslutninger.

Find din personlighedstype her - og klik på linket for at læse mere om din type.

De ni forskellige Enneagramtyper

Her kan du læse om de ni forskellige personlighedstyper i Enneagrammet.

Enneagramtype 1

Perfektionisten: 1’ere arbejder hårdt og pligtopfyldende på at forbedre ting i detaljen. Arbejde skal gøres grundigt og korrekt, og pligt kommer før fornøjelse. 1’ere har stor selvkritik, og de kan også godt have tendens til at påpege ting, der ikke falder ind under deres kriterier for ordentlighed.

Talenter: Kvalitetsbevidst, samvittighedsfuld, etisk, idealistisk og ordentlig

Bryder sig ikke om: Sjusk og fejl

Enneagramtype 2

Hjælperen: 2’ere lægger meget energi i at finde ud af, hvad andre har brug for, og sørge for at andre har det godt. De fremstår som omsorgsfulde og empatiske mennesker, der er opmærksomme på andres ønsker og behov. De sætter deres egne ting til side for at være der for andre.

Talenter: Omsorgsfuld, medfølende, generøs og rosende

Bryder sig ikke om: Upersonlige sager, ensomhed og utaknemmelighed

Enneagramtype 3

Udretteren: 3’ere er energiske mennesker, der får ting fra hånden og kan lide at lave noget konstant. De er tilpasningsdygtige og lægger energi i at leve op til andres forventninger. De kan lide at blive anerkendt for deres dygtighed, resultater og fremtoning.

Talenter: Målrettet, effektiv, vindermentalitet, tilpasningsdygtig og resultatorienteret.

Bryder sig ikke om: Nederlag, ineffektivitet og mangel på ambitioner.

Enneagramtype 4

Individualisten: 4’ere har en helt særlig evne for at tune sig ind i følelsernes verden og er stærkt sensitive overfor det, der foregår i dem selv og i andre. Da følelser er meget forskellige fra person til person, har de samtidig oplevelsen af at være individualister eller unikke. De holder af intense oplevelser og dybe forhold. De kender til at sammenligne sig med andre og kan til tider bruge energi på det, der oplever andre har, men som de selv mangler.

Talenter: Unik, kreativ, intuitiv, følsom, følelsesmæssig stærk og dyb

Bryder sig ikke om: Ensartethed, det konventionelle og grimme ting.

Enneagramtype 5

Udforskeren: 5’ere er gode iagttagere, der gerne står på sidelinjen og betragter, mens de forsøger udregne og forstå tingenes sammenhæng. De er intellektuelle mennesker, der holder af at tænke, filosofere og reflektere over det, de ser og oplever. De er gode til at bevare overblikket og se objektivt på tingene. Denne evne kan fejlagtigt give indtryk af, at de ikke har kontakt med deres følelser, men de har blot sværere ved at give udtryk for, hvad de føler, eller synes det er for privat.

Talenter: Faglig, kompetent, interesseret, respektfuld, velovervejet.

Bryder sig ikke om: Overraskelser, invadering af deres tid og rum, overfladiske emner

Enneagramtype 6

Realisten: 6’ere er pålidelige mennesker der gerne vil trække tingene ned på et realistisk og fornuftigt plan. De ønsker at være velforberedte og bevare deres tillid til andre og verden. De er pligttro mennesker, og de ønsker at alle i en gruppe er lige – eller at dem, der har autoriteten viser deres værd. Det give dem en følelse af ro og af at have et trygt fundament.

Talenter: Pålidelig, forudseende, trofast, analytisk og engageret

Bryder sig ikke om: Uforudsigelighed, hastige beslutninger og forandringer

Enneagramtype 7

Eventyreren: 7'ere er optimistiske og livsglade mennesker der let begejstres af nyt. De kendes ofte for deres lethed, livlighed, glæde og spontanitet. De ser livet som en leg, of fokuserer på de positive aspekter i det, der har med at gøre. Det er vigtigt for dem at have det sjove, og at tingene glider let og ubesværet.

Talenter: Idérig, kvik, positiv, spontan, visionær

Bryder sig ikke om: Begrænsninger og rutiner

Enneagramtype 8

Udfordreren: 8’ere er mennesker med naturlig autoritet og som ofte tage ledelsen og træffer beslutninger. De vil gerne have indflydelse og markere sig. De er energiske og foretagsomme mennesker, der er handlekraftige og udviser en form for råstyrke. De udstråler selvstændighed og egenrådighed.

Talenter: Viljestærk, direkte, robust, handlekraftig og energisk

Bryder sig ikke om: Ubeslutsomhed, uærlighed og indirekte udmeldinger.

Enneagramtype 9

Fredsskaberen: 9’ere er omgængelige og gode mennesker. De er gode til at inkludere andre og skabe en rolig og behagelig stemning i fx en arbejdsgruppe. De accepterer ofte andre uden de store forbehold, og de går naturligt med til det, deres omgivelser ønsker. Enighed er vigtigt for dem, og de har det for det meste fint med at tilslutte sig andres beslutninger eller meninger.

Talenter: Inkluderende, opmuntrende, accepterende, mæglende og rolig

Bryder sig ikke om: Anspændte forhold og konflikter.

Læs også