Henriette Boysen
Selvudvikling

Du kan selv finde meningen med livet

7. juli 2017
af Annette Aggerbeck
Foto: Jonna Fugl Keldsen og Christina Hauschildt
Skilsmisse, fyring, ulykker og nærtståendes dødsfald fører for nogle til en smertefuld oplevelse af, at livet er meningsløst. Psykoterapeuten giver ni bud på at komme stærkt tilbage og finde meningen med livet.

Vi mennesker søger at danne sammenhæng og mening i livet, uanset hvad vi gør og oplever. De fleste af os har derfor svært ved at være i sammenhænge, hvor vi ikke kan se meningen.

Ifølge psykoterapeut MPF Henriette Boysen handler vores optagethed af at søge en mening, at det giver os retning og tryghed. Det handler også om identitet.

– At føle livet giver mening handler meget om at leve i overensstemmelse med sig selv, at få dækket sine behov, følge sine drømme og dét, der er betydningsfuldt for en. Vores opfattelse af egen identitet hænger stærkt sammen med den måde, vi lever vores liv på, siger Henriette Boysen.

Er det hele meningsløst?

Vi kan føle, at livet giver mening, men pludselig have svært ved at se meningen med det hele i forbindelse med forandringer og livskriser.

Det kan være at flytte fra et land til et andet, afskedigelse, skilsmisse, dødsfald, livstruende sygdomme eller traumatiske oplever som overfald, ulykker osv.

Det kan også være tab af ungdom eller pensionering, der er årsag, fordi det kan være et tab af en måde at se sig selv på.

Kvinder kommer bedst gennem kriser

– Ofte synes vi, at det hele er meningsløst, når vores verden bliver rystet, og det, der tidligere var en del af vores selvbillede, forandres, fordi vi skal til at se på os selv og verden på en ny måde. Mange er deprimerede, fordi de er i en eksistentiel livskrise, hvor de over længere tid langsomt mister meningen med livet. De har ikke fået forholdt sig til, om de lever i overensstemmelse med sig selv, og langsomt forsvinder meningen, siger Henriette Boysen og peger på, at vi er nødt til selv at finde meningen med livet. Andre kan ikke vide, hvad der giver mening for os.

Søg glæden i små ting

– Der er en eksistentiel ensomhed i, at vi kun selv kan afgøre, hvad der er meningsfuldt. At være i en tilstand af meningsløshed er en af de mest angstprovokerende tilstande at komme ud i. Mange vil ikke acceptere det kontroltab, der følger med ikke at vide, hvad der giver mening, og derfor kan det være svært at håndtere psykisk, siger Henriette Boysen.

– Mange synes, at vi skal finde mening med livet her og nu og går i krig med følelsen af meningsløshed, og så går det i stå, når man søger det uden for sig selv, for så er det ikke længere en indefrakommende meningsfyldthed. Så det er vigtigt at turde være med meningsløsheden, smerten, tomheden og forvirringen, og så se om der opstår små oplevelser af meningsfuldhed. Det er vigtigt at forsøge at være nysgerrig og være i nuet. Det handler om at begynde med små skridt og søge meningsfuldhed i de små ting, siger Henriette Boysen.

9 veje tilbage til livet

1. Der er en naturlig sorg over store tab og forandringer, som skal have lov til at få plads. Så sig til dig selv, at det er naturligt at være i en fase af meningsløshed.

2. Prøv at turde være i, at du lige nu ikke kan finde mening og retning, for så kan mening bedre opstå.

3. Skriv lister over, hvad der gør dig bare en lille smule glad – f.eks. at solen skinner, du har din yndlingsbluse på… Begynd i det små og byg ovenpå, når du er klar til det.

4. Prøv ting for at finde ud af, om de er meningsfulde. Det dur ikke bare at sidde derhjemme og tænke sig til mening med livet. Der skal handling bag og vilje til at prøve det af.

5. Søg ikke mening uden for dig selv, men inden i dig selv.

6. Undersøg, om du lytter nok til dig selv, eller om du er mere optaget af, hvad du burde, og hvad andre synes er rigtigt og forkert.

7. Arbejd med at kigge indad og finde ud af, hvad du har behov for. Hvis du ikke kan gå efter dine behov, så find ud af, hvad er hindrer dig.

8. Gå i terapi, hvis du har brug for hjælp.

9. Vær nysgerrig og villig til at se verden på en anden måde. Er der noget andet end det, du før fandt mening i, som du nu kan finde mening i?

I SØNDAG nr. 27 kan du læse om Pia, der mistede sig selv, i forsøget på at balancere arbejde og familie. Du får også historien om Jeanne, der måtte finde mening med livet efter en rideulykke.

Læs også