Det er gammeldags at føde uden smertelindring, mener norsk overlæge.
Gravid

Læge: Masochisme at føde uden smertelindring

21. oktober 2016
Af Anette Snarby / Mammanett.no
At føde sine børn uden smertelindring er 'masochisme' og ’gammeldags’, mener norsk læge og forsker.

- Med smerte skal du føde dine børn.

Uddraget fra Bibelen stemte nok for to tusinde år siden, da fødende kvinder ikke havde noget andet valg.

Video: Smertelindring under fødslen

I dag er virkeligheden derimod en helt anden; ved hjælp af f.eks. epidural kan en fødsel være så at sige smertefri.

Mange føder uden smertelindring

Alligevel vælger et stort antal kvinder at føde uden en sådan smertelindring.

Og det er grænsende til masochisme, mener overlæge ved Oslo Universitetssygehus Leiv Arne Rosseland, som de sidste ti år har forsket i effekten af smertelindring under fødslen:

– Vores kultur støtter idealet om, at kvinder skal føde deres børn med smerter. Dette er en form for mor-masochisme, som er urealistisk og gammeldags, siger han til Mammanett.no.

Ikke et nederlag at få smertelindring

Liev Arne Rosseland reagerer på, at der lader til at eksistere en opfattelse af, at det er et nederlag for kvinder at benytte smertelindring under fødslen.

– Selvsagt ønsker kommende forældre, at graviditet og fødsel skal forløbe så naturligt som muligt, men når virkeligheden viser, at 2/3 af kvinderne får epidural en eller flere gange i forbindelse med fødslen (norske tal, red.), er dette et urealistisk ideal, siger han.

Din øjenfarve bestemmer dine smerter under fødslen

Smertelindring kan betyde færre kejsersnit

Dr. Rosseland mener faktisk, at smertelindring under fødslen kan bidrage til at reducere antallet af kejsersnit.

– Her vil de fødende ikke bare opleve, at fødslen gør mindre ondt, men også at de får kontrol over situationen og kan medvirke i valget af behandling. Flere undersøgelser viser, at for at få en god fødselsoplevelse er deltagelse samt at få hjælp af en nærværende jordemor og partner vigtigere end graden af smerte, forklarer han og tilføjer: 

Fædre på fødestuen kan give kvinden større smerter

– Nogle kvinder opgiver at gennemføre fødslen selv, fordi den forrige fødsel var så smertefuld, at de beder om kejsersnit næste gang. Det er sandsynligt, at vi kan forebygge dette ved at give bedre smertelindring. Imidlertid hører jeg fra tid til anden om fødende, som ikke har fået epidural med begrundelser som ’det er for tidligt med epidural’ eller ’nu er det for sent med epidural’. Det er en misforståelse, at det er ’for tidligt’, men denne viden er måske ikke nået frem til alle.

Epidural: Hvilket tidspunkt i fødslen er bedst?

At føde er ingen konkurrence

Den norske jordemor Kristina Jacobsen, der står bag websitet Hjemmefødsel.no mener heller ikke, at det skal være et ideal, at man føder med smerte:

– At føde børn er ingen konkurrence. Der findes ikke en ’bedre’ eller ’dårligere’ måde at føde børn på. En god fødsel er at træffe gode informerede valg baseret på, hvad der er bedst for akkurat dig, dit barn og din partner. Alle kvinder, som føder børn, gør en utrolig indsats, siger hun.

10 råd til at klare veerne

Frygt kan føre til flere epiduraler

Kristina Jacobsen mener dog ikke, at det er hverken 'masochistisk' eller ’gammeldags’, hvis man gerne vil føde uden smertelindring.

Det er helt op til den enkelte kvinde, understreger hun, og ønsker man dét, er jordemoderens bedste råd, at man forbereder sig godt og arbejder med sin eventuelle fødselsangst:

Slip din angst for at føde - en jordemors bedste råd

– Jeg oplever, at frygt for fødslen sandsynligvis fører til, at mange flere end de, som har behov for det, ønsker og bruger epidural i fødslen. Mange kvinder har i dag også mistet troen på, at de kan føde børn uden hjælp, fordi de er ængstelige og utrygge. Kontinuerlig opfølgning gennem graviditet og fødsel vil give øget tryghed og viden. Jeg tror f.eks., at hvis alle gravide havde den samme jordemor gennem hele graviditeten og under fødslen, kunne dette være med til at reducere denne frygt og usikkerhed, som igen kunne reducere smerteoplevelsen og brugen af medicinsk smertelindring for mange, vurderer hun.

Naturlig smertelindring under fødslen - 4 metoder

Se også:

6 oversete kropsreaktioner i en fødsel:

Læs også