præmatur derfor føder nogen for tidligt
Gravid

Kejsersnit: Stor forskel på landsdele

25. februar 2015
Af Anne Romanelli
Foto: Pantherstock
Der er stor forskel på hvor mange børn, der kommer til verden ved kejsersnit, alt efter hvor i landet fødslen foregår.

På Odense Universitetshospital kommer mere end hvert fjerde barn til verden ved kejsersnit, mens det kun gælder for hvert syvende barn på Sønderborgs fødeafdeling.

Odense Universitetshospital er således et af de hospitaler, der foretager flest kejsersnit i Danmark, mens Sønderborg Sygehus er et af de få steder i landet, hvor andelen af kejsersnit er under 20 procent

Det skriver Kristeligt Dagblad, som i lyset af disse tal har bedt de respektive fødesteder om at kommentere den store forskel.

Sønderborg: Vi bruger kun kejsersnit i nødstilfælde

Katrin Löser, der er overlæge på fødselsklinikken i Sønderborg, forklarer, at det formentlig skyldes, at man her bruger meget tid på at tale med forældrene og forberede dem så godt som muligt på fødslen:

- Vi oplever, at man kan komme langt ved at tale med folk og forklare dem, hvad der skal ske og love dem, at de ikke er alene. Det handler i bund og grund om tryghed, siger hun til avisen og understreger, at kejsersnit er en nødløsning, som de kun bruger i Sønderborg, når der er en lægelig grund til det.

Odense: Vi har de sværeste fødsler

Bjarne Rønde Kristensen, der er overlæge på Odense Universitetshospital, forklarer fødestedets høje andel af kejsersnit med, at der her også er en stor andel af komplicerede fødsler.

- Den helt korte forklaring er, at vi har koncentreret de sværeste graviditeter og fødsler her, mens de ukomplicerede fødsler foregår på de andre sygehuse på Fyn. Derfor foretager vi flere kejsersnit her, siger han.

'Fødeafdelinger kan blive bedre til at nedbringe kejsersnit'

Jordemoderforeningens næstformand, Kit Dynnes Hansen, mener dog, at fødeafdelingerne generelt kan og bør blive meget bedre til at nedbringe antallet af kejsersnit, så det nærmer sig niveauet i Sønderborg.

- Vi har en forpligtigelse til at få bragt tallet ned, og vi skal arbejde mere målrettet på det på fødeafdelingerne, siger hun og understreger, at kejsersnit ikke er en let operation, det kan øge risikoen for komplikationer ved den næste fødsel, og det er desuden farligere for barnet end en normal fødsel.

Hun opfordrer derfor til, at man generelt har en mere kritisk tilgang til indgrebet.

- Nogle sygehuse har mange overvægtige kvinder, hvilket øger risikoen for kejsersnit. Så klientellets fysiske og sociale baggrund spiller også en rolle. Men når det er sagt, så bunder forskellene også i høj grad i sygehusenes holdning til kejsersnit. I Norge og Sverige er andelen af kejsersnit lavere end i Danmark, hvilket er udtryk for en mere kritisk tilgang til indgrebet. Svenske og norske kvinder minder meget om de danske. Der er ikke de store forskelle hverken socialt eller fysisk, så grunden til, at de har færre kejsersnit skyldes et holdningsspørgsmål, siger Kit Dynnes Hansen.

'Kejsersnit ikke ligeså godt som at føde barnet selv'

Jordemoderforeningens næstformand er i den forbindelse af samme opfattelse som Katrin Löser fra Sønderborg Sygehus: At man kan nedbringe antallet af kejsersnit, hvis man forbereder de gravide kvinder bedre:

- Både personale og forældre skal udvise større tålmodighed under fødslen, for en fødsel tager lang tid især første gang. På et tidspunkt for 10-15 år siden troede vi, at vi kunne gå på vandet: Kejsersnit var billigt og godt, og nogle læger sagde tilmed, at det var ligeså godt som at føde barnet selv. Men i dag ved vi, at det ikke er sandt. Nogle gange er kejsersnit selvfølgelig den eneste udvej, men vi skal være bedre til at give fødslerne tid i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt, slutter hun.

Læs også