Juridisk abort
Gravid

Juridisk abort: Alt du skal vide om juridisk abort

16. februar 2024
Isabella Jacobsen
Foto: Shutterstock
Som kvinde kan man få en abort, hvis ikke man ønsker at beholde barnet. Anderledes ser det ud som mand. Derfor mener nogle, at der skal indføres juridisk abort.

Hvad er juridisk abort?

En juridisk abort handler om, at man som mand kan fraskrive sig enhver juridisk tilknytning til et ufødt barn, hvis man er biologisk far til barnet. Det kan både være den økonomiske forsørgerpligt, men også den følelsesmæssige binding til et barn, man ikke har planlagt.

Begrebet blev introduceret af den danske samfundsøkonom Henrik Platz i 2000, og tager udgangspunkt i et ligestillingsperspektiv.

Juridisk abort til mænd

Formålet med den juridiske abort er at give mænd rettigheden til at fraskrive sig enhver juridisk tilknytning til barnet inden for samme tidsrum, som den gravide kvinde kan vælge at få en medicinsk eller kirurgisk abort.

Forslag om at indføre juridisk abort bygger på et ønske om, at mænd skal ligestilles med kvinder i forhold til muligheden for at fravælge ansvar og binding til et barn, som ikke er ønsket.

Ingen lovgivning om juridisk abort i Danmark

Der findes på nuværende tidspunkt ikke juridisk abort i Danmark.

I 2023 blev der dog fremsat et borgerforslag om juridisk abort i Danmark. Der blev indsamlet støtte i den påkrævede periode på 180 dage. Efter forslagets udløb var der 140 støtter. Det er nødvendigt med 50.000 støtter før et forslag overgår til Folketinget. Derfor lader det ikke til at være et emne, der har haft den store opbakning fra den danske befolkning endnu.

Senest er der d. 12 februar 2024 blevet fremsat et nyt borgerforslag om juridisk abort i Danmark. Du kan læse mere om forslaget her.

Kan man frasige sig faderskab i Danmark?

Nej, som mand kan du som nævnt ikke frasige dig faderskabet. Du har derfor en række forpligtelser, som du skal efterleve.

  • Barnet har ret til at vide, hvem der er forældre. Derfor er det morens pligt at oplyse myndighederne om, hvem der kan være far til barnet.
  • Som far har du pligt til at forsørge dit barn - uanset om du har kontakt med barnet eller ej.
  • Forældremyndigheden over barnet afhænger af, hvilken situation du og barnets mor er i.
  • Som udgangspunkt har barnet ret til samvær med begge forældre uagtet forældremyndighed. Du kan dog ikke tvinges til samvær med barnet, hvis ikke du ønsker det.

Du kan læse mere om dine forpligtelser som far her.

Hvad kan man gøre som mand, hvis ikke man ønsker at få barnet?

Groft sagt har du ingen rettigheder som ufrivillig kommende far. Det er alene kvinden, der har ret til at beslutte, hvorvidt en graviditet skal gennemføres eller afbrydes.

Mødrehjælpens rådgivning tilbyder, at man kan få gratis støttesamtaler med plads til at vende sine tanker med en neutral person. Det kan foregå telefonisk, over chat eller som et fysisk møde. De kan desuden rådgive om, hvilke rettigheder og pligter du har som mand. Du kan læse mere om støttesamtalen her.

Kilder: DR, Folketinget, Mødrehjælpen & Den Store Danske.

Læs også