https://imgix.femina.dk/media/f5ea0d39203341c59312c157e1d2a8fb.jpg
Gravid

Gravide betaler for at få hjælp til at føde

31. januar 2011
af Marie Tromborg, alive.dk
Foto: Colourbox
Flere gravide betaler for at få hjælp til fødslen af private jordemødre og klinikker.

Tilbuddene til gravide er flere steder i landet så skrabede, at de ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gør de kommende forældre usikre og betalingsvillige, viser en ny undersøgelse blandt privatpraktiserende jordemødre, som 24timer står bag.

- Tidligere har der ikke været kultur for at hyre en privat jordemoder, fordi systemet fungerede fint på hospitalerne, og vi er meget loyale mod vores eget system i Danmark. Men nu er flere og flere utilfredse med det tilbud, det offentlige stiller til rådighed. Jeg kan tydeligt mærke det på efterspørgslen i min egen virksomhed, og meldingen er den samme fra mine kolleger rundt i landet, siger formand Anne Ruby fra Foreningen af Privatpraktiserende Jordemødre til 24timer.

Læs også: Jordemoderens 10 gode råd

Betaler for tryghed
Hun bakkes op af flere andre jordemødre, der også oplever en stigende interesse. Bl.a. vælger flere kvinder at føde på den private fødeklinik Maia i København.

- Mange af dem, der vælger at føde her på klinikken, begrunder det med, at de ikke vil risikere at skulle have tre forskellige jordemødre i løbet af en fødsel og måske endda skulle være overladt til sig selv meget af tiden, fordi jordemødrene på hospitalet har travlt med at passe flere fødsler på én gang, siger jordemoder Marta Orbis fra fødeklinikken Maia.

For de få
Både i jordemoderforeningen og i foreningen Forældre og Fødsel er opfattelsen også, at flere gravide køber sig til ekstra ydelser i det private. Men begge steder er man kritisk overfor udviklingen.

- For dem, som har råd, er det jo fint at købe sig til tryghed, men de, som ikke har, bliver tabt i systemet. Det er sandaløst, at tilbuddet i det offentlige er så beskåret, at gravide skatteborgere kan være tvunget til selv at betale, siger Maria Lisette Jacobsen, der er formand for Forældre og Fødsel.

Læs også