Familieliv

Ikke alle får den barsel, de har krav på

af Ea Ørum 26. april 2011
Foto: All Over Press
En ud af tre kvinder kender ikke deres rettigheder, viser ny rapport.

I 2006 indførte man Barsel.dk, der skulle øge ligestillingen ved at forbedre barselsmuligheder til mænd og kvinder, men den har ikke virket efter hensigten, for hverken forældre eller virksomheder kender til de nye barselsordninger.

Ministeren skal forklare- En tredjedel af de kvinder, som Barsel.dk henvender sig til, kender slet ikke ordningen. Virksomhederne gør heller ikke. Det er blevet undersøgt. Ministeren siger alligevel, at det hele er fint nok, men det er det altså ikke. Vi vil snart give beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, nogle input, for ordningen har ikke sikret ligestilling, og det var jo det, den skulle, siger Per Lindegaard Hjorth til alive.dk. Han er formand for Kommunikation og Sprog, der er en faglig organisation for kommunikations- og sprogfolk med godt 90 % kvindelige medlemmer.

Per Lindegaard Hjorth peger på Inger Støjbergs udtalelser om, at "Barsel.dk lever op til sit formål". Det skrev hun, da evalueringen af ordningen blev offentliggjort. Men de faglige organisationer er altså ikke tilfredse og vil nu afkræve beskæftigelsesministeren en forklaring.

Siden barselsordningerne blev indført, har 10 % af alle danske virksomheder ansat færre kvinder, som er i en alder, hvor barsel er potentiel. 25 % af forældre i samme aldersgruppe mener også, at arbejdsgivere undgår at ansætte dem, fordi de måske en dag vil på barsel.

Graviditet og ledighed- Det er vigtigt at sikre ligestilling, når det kommer til barsel. Det må altså ikke være en hindring, når kvinder skal ansættes, at de måske skal have et barn en dag. Der skal være mere information om rettighederne, så barselordningen bliver mere tilgængelig. Og så skal selve ydelsen sættes op. De private arbejdsgivere kan få et tilskud på 25.600 om måneden, og det dækker ikke en fuld barsel, siger formanden for Kommunikation og Sprog.

Ledighedstallet for kvinder i den fødedygtige alder er dobbelt så højt end for dem, der er over 40 år. Og hver tredje kvinde, der er ca. 30 år, er ledig, hvorimod kun hver femte mand ikke går på arbejde.

Bedre barsel til mænd- Loven har ikke virket tilstrækkeligt. Der er mange gode ting i ordningen, og den har især forbedret mænds adgang til barselspenge. Det er selvfølgelig en god ting, siger Per Lindegaard Hjorth.

BarselsordningerLoven indebærer, at alle private arbejdsgivere i dag får udligning for udgifter til medarbejdere på barsel- og forældreorlov. Hensigten er, at økonomiske forhold ikke må blive en barriere for kvinder i den fødedygtige alder.Der eksisterer i dag tre typer barseludligningsordninger på det danske arbejdsmarked:• Den centrale (lovbaserede) ordning, Barsel.dk, der administreres af ATP.• Godkendte decentrale ordninger, der enten dækker et overenskomstområde, et fag eller en branche.• Særlige ordninger på det offentlige arbejdsmarked, som ikke indgår i barseludligningsloven og derfor heller ikke er en del af evalueringen.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Se Beskæftigelsesministeriets fremlægning af rapporten fra COWI, der evaluerer barsel.dk